Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


88 document(en) met "Hedendaags Toneel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Ze evolueerde naar een vorm die dichter bij het toneel zelf aansloot...Schechner voor het theater en de Wooster Group voor het toneel) bolstaat...De onvrede die men overal bespeurt, sluit nauw aan bij het hedendaags Duits theater

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
De moeilijkheid van het gegeven schuilt hierin dat een hedendaags publiek het einde als een sprookje ervaart, ook al is de handeling gebaseerd op historische feiten...achterplan naar voren stormt en op de rand van het toneel bruusk moet afremmen). De breedte en de diepte worden maximaal benut...De personages', zo schrijft Herrmann, 'laten sporen achter op het toneel

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Hier komt Piet Balfoort op de proppen, alleen op het toneel met enkel een stoel als decorelement en met het publiek als toehoorders...Tabori vertaalt zo het belangrijke ballingschap- of vevreemdingsmotief van Euripides' stuk door een hedendaags equivalent - schizoïde gedrag - dat beantwoordt aan zijn eigen visie over de...Rond de poppenkast hangt in Vlaanderen een muffe geur van uitgemolken folklore of een sfeer van opgeklopte pret en betuteling in een hedendaags kleedje

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het toneel wordt meermaals gedraaid, zowel voor- als achterkant van de wand en de zuil worden gebruikt...Een pistache-groene avondjurk De kostuums in de voorstellingen van Jürgen Gosch zijn 'historisch', noch 'hedendaags'. Ze zeggen zowel iets over de afstand die er is tussen onze tijd en de...Hoewel de gespeelde stukken niet 'hedendaags' zijn, gaan de voorstellingen op een zeer sterke wijze over onze tijd en de plaats van het theater in deze tijd

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Daarbij stoot men op dat typische kenmerk van het jonge Vlaamse toneel, waarbij getoond wordt dat de mensen het ritueel slecht kennen, en wanhopig trachten flaters tegen de etiquette te vermijden...Scholen in Toneel Goed nieuws voor leraren die 'iets' met toneel in de klas willen doen...Die leraren verwoordden hun onwetendheid omtrent het hedendaags toneel en hun behoefte aan scholing

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het 49ste Tornooi van het Koninklijk Landjuweel bracht ons toneel dat uitstekend bij het juweel past...Wat duidelijk wel dichterbij staat is de voorstelling van die andere klassieker van Oscar Wilde, An Ideal Husband waarmee het Onafhankelijk Toneel/Maatschappij Discordia vorig jaar furore maakte...De Bruycker bewijst met zijn sobere regie dat de personages van dit stuk wel degelijk voldoende inhoud hebben om een realistische speelstijl te verdragen, dat ze door een hedendaags publiek nog

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Hij stipt aan dat de mens als levend wezen misschien best niet op het toneel verschijnt, en drukt hiermee een gedachte uit die de avant-garde van die jaren kenmerkte...Maeterlinck - wordt hier genaturaliseerd naar een hedendaags cliché...Een moment Wat kan men van Delvaux als operaregisseur zeggen ? Vooreerst dat hij blijk geeft van heel wat talent voor het toneel, iets wat hem zal geruststellen, want het was met een zekere

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Conservatorium Antwerpen Trilogie van het Weerzien De eindejaarsstudenten Toneel van het Conservatorium Antwerpen presenteerden als examenvoorstelling Trilogie des Wiedersehens, een...De afhankelijkheid van de taal heeft van het toneel een strenge oude gereformeerde dame gemaakt...Wikor Erg handig zijn ook de tekstboekjes van Wikor, een instituut dat de jeugd wil begeleiden in de kennismaking met toneel

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • Tsjechov in handen van Karge & Langhoff,...
Der Kirschgarten, Schauspielhaus Köln - Foto Hermann J. Baus Toen in de jaren vijftig Tsjechov op de affiche stond van KNS-Antwerpen (Nationaal Toneel) kondigde De Standaard de...Het opruimen wordt beklemtoond door het wegschuiven van theaterpanelen, maar dit is 'toneel' en het publiek ziet alleen een nog cleanere ruimte verschijnen, en geen achtergelaten landgoed...Flimm heeft zijn personages een raar kapsel gegeven, zodat ze er wat karikaturaal uitzien, in de geest van veel hedendaags Duits theater, maar dat beeld blijft uiterlijk

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
zijn zopas verschenen boek over het hedendaags toneel, (met de 'klassieken' Strehler, Brook, Chéreau), worden nauwelijks nieuwe namen genoemd, alleen vermeldt hij L'Ymagier Singulier...Het 'Westquartier' was in de 16de eeuw het toneel van op- en neergang van de lakennijverheid én tegelijkertijd van het ontstaan van een sterke 'ketterse' beweging die door het Spaanse regime bloedig...Inspirerende projekten zijn ver te zoeken, ver-ambtelijking ettert vredig voort, met miljoenen gesubsidieerde "grote" gezelschappen produceren jaar in jaar uit ongestoord toneel om bij te huilen

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Hij schrijft (proza, poëzie, toneel), spreekt luisterspelen in, acteert ook graag en regisseert de camera: voor televisie (onlangs nam hij voor de VPRO in samenwerking met Maatschappij Discordia...Mercedes op) en film (twee zwart-wit films, Engel aus Eisen en Domino, een hallucinant hedendaags sprookje). Zijn toneelstukken (o.a...Een herneming staat in ons premièrebelust theatersysteem wel niet zo voornaam als een première, maar pas in de tegenspraak van ensceneringen komt een hedendaags stuk tot leven, krijgt de rijkdom van

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Op het toneel wordt het meestal een hijgerige vertoning van rondrennende sopranen die de toch al brokkelige muziek nog fragmentarischer maken...Theater AtZ, dat zich niet zonder branie als "het nieuwste en enig echt hedendaags Westvlaams professioneel theatergezelschap" heeft aangekondigd, werpt zich met Der Papier-tiger van Thomas Brasch...Dat relativerende heeft wel enig gewicht in Vanden-berghes regie en geeft aanleiding tot verwijzingen naar het toneel zelf (voordoek-act, schikking der rekwisieten, badinage met revolver) al verleidt

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Dat alles creëert een sfeer van grote, naïeve toneel-pret, waarbij afdalende engelen, lichteffecten met spiegels de feestsfeer versterken...Maar het is duidelijk dat Prowse een groter talent heeft voor de fysieke aankleding van het toneel, zodat ik hier een eerste-rangsoperaregisseur ontdekt heb...Tussendoor was er nog een seminarie over het hedendaags theater o.l.v

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
Jürgen Gosch en Wolfgang Wiens-Foto Pol Bolsius Gewoon kunst maken U is dus een hedendaags regisseur, maar aan de huidige tijd tracht u gestalte te geven aan de hand...Er zijn toch tweeduizend jaar theatergeschiedenis geweest, en de rol van de vrouw op het toneel en in de maatschappij heeft zich grondig veranderd...Ik kan wel een andere tragedie op het toneel zetten, maar ik zou me daarbij wellicht citeren

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Rudolph, E. Schwarz-Foto E. Henrichs Bij een enscenering van Oidipoes of van gelijk welke Griekse tragedie, is de vraag wat men moet aanvangen om die archaïsche vorm voor een hedendaags...Telkens hij opkomt of van het toneel verdwijnt, wordt elke mime-tische illusie radikaal doorbroken: het is niet Oidipoes maar wel Wildgruber die moeite heeft...Het meest bewust beleefde lichaamsdeel van de vrouw op het toneel tot een decorstuk maken, een spleet waar de hoofdpersonages zich doorheen wringen, is platte symboliek

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Je kunt reëel bestaande figuren exact op het toneel kopiëren, het blijven typetjes en omgekeerd suggereren de kunstmatige oplossingen vaak de meeste realiteit...Van het volksfeest, dat Berio en Calvino voor ogen stond, blijft er weinig over, maar Berio heeft zulk een ingewikkelde koormuziek geschreven, en zich daarbij zulk een complexe evolutie op het toneel...Gelezen "Tien sekonden genialiteit is genoeg om behoorlijk toneel te maken

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
En het weze gezegd, met deze verouderde middelen hedendaags theater maken was meer dan kunst en vliegwerk...Boven het toneel is een nieuw ophangsysteem ontwikkeld dat bestaat uit een orthogonaal horizontaal net van autonoom werkende ophangpunten

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
geen stuk over niets, integendeel, het is nog razend hedendaags...Het jaar één (L'an 1) werd in 1965 in het Nederlands gecreëerd door Toneel Vandaag in een regie van Rudi Van Vlaenderen met Alice Toen en Jan Péré...Toneel kan de mensen wel laten nadenken over iets

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Bovendien, en ook dat is een kwaliteit voor dit soort toneel, worden de acteurs totaal anders gecast dan in de vorige produktie van de groep...geïntegreerd kon worden, doet niets af van de echte kwaliteiten van de produktie: ze biedt een ander, extroverter, theatraler ac-teeronderzoek, en een alternatief podium voor het toneel van de MMT-fabriek of -stal...Van Loggem al in 1961, het NTG weer in 1986, namen de uitdaging Lijmen/Het Been naar het toneel te brengen met succes aan

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Shakespeare verdwijnt nooit van het toneel, ook dit seizoen niet...De bedoeling was, dit eerder moeilijk te volgen stuk voor een populair en hedendaags publiek (enkel in Antwerpen dan


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK