Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Hendrik De Man"Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
tellen : enkele teksten van Jules Destrée, Emile Vandervelde en Hendrik De Man; en, in Nederland, van Henriëtte Roland Holst, Herman Gorter en Adema Van Scheltema...van cultuur als van de schepen van sport en feesten ? Of is het de centrale schouwburgdienst die de financiële verrichtingen op de voet volgt...de publiekswerving: een organisatie als Open Theater heeft er haar kop op gebroken; de keuze van de Nederlandse en Vlaamse gastvoorstellingen in de stadsschouwburg ligt in de handen van de KNS

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Alex Mallems • Joris Diels
zijn broer, de musicus Hendrik Diels (1901-1974) en met Karel Albert (de latere componist van het Vlaamse Volkstoneel) aan de normaalschool studeerde...De stijl die De Meester demonstreerde was eigenlijk volkomen vreemd aan de levensstijl van de meeste Vlamingen, zeker van de Vlaamse boeren, maar het werd met veel overtuiging gebracht, o.m...Victor De Ruyter kwam, na zijn dagtaak als verslaggever bij de Kamer, de perscommuniqués opstellen en de drukproeven van de affiches verbeteren

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Als de archeoloog die in het zand de contouren van een schip opgraaft, ontdek je de lijnen van een verhaal: de ark, de dieren, het water, worden samengepast in de bijbelse parabel over het einde van...De man en de vrouw aarzelen, dagen uit, glijden langs elkaar heen...Zoals de titel dit aangeeft en zoals de voorzitter van de Raad van Beheer van de Beursschouwburg, Karel An-thierens, in zijn inleiding stelt, is deze twintig jaar Beurs niet het werk van één man, maar

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Zie je m'n bovenbenen ? Man of vrouw ? Heb ik de baard in de keel...Daarmee kwam hij in de kleding en de mannengestalte zoals op de dag toen hij ons voor de eerste keer zijn lichaam gaf, precies in die mannelijke gestalte van die zoete, heerlijke man, met een gezicht...De stem van de man op de band) Hij Maar we zien elkaar terug

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Integendeel, de man, zo vertelt Kantor mij met glinsterende oogjes en een brede glimlach, zingt iets dat zo obsceen is, dat het de Polen schandaliseert...Het meisje op de horizontaal gebogen benen van de liggende man laten zitten, was een mooi beeld in de twee aansluitende pas de deux, waarin doorgaans minder vloeiend gedanst werd wegens het...de houding, uitzicht en motoriek van de personages: de voetspreidstand van de zoon, de driftige passen van de nicht of haar geschuifel langs muren, de sullige motoriek van de vriend

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Wie deze stelling aanvaardt, gelooft ook ijzersterk in een hiërarchie, waarbij de man die de idee op papier heeft gezet, een absolute autoriteit heeft...De natuurelementen: de storm, de bliksem, de Venusster bij maannacht, heeft hij gewoon op ingeraamde schilderijen aangebracht, omdat opera, hoe realistisch de bedoeling van de componist ook moge...Alleen de beelden van de mythe, die andere wereld van de uitvergrote emoties is nog even bij ons -- de overlevende personages op de scène drukken in afgrijzen hun handen tegen de oren om het al te

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
De meest overtuigende vertolking is die van Chris Thys, als schoonzuster van Edward IV op de lijkkist van haar vermoorde man genomen door Richard en later diens vrouw...Want paradoxaal genoeg geven de Vlaamse taal van Timmermans, de vervlaamsing van de taal van de andere auteurs, de volle woorden en de aardse, grijpbare beeldspraak aan de taferelen en anekdotes een...De signatuur van de maker van de voorstelling verdringt de schriftuur van de tekst; de tekst wordt snel, sentimenteel en opvallend ver-'designed'. Walt Disney is onder andere: negeren van de

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Thielemans • Op zoek naar Patrice Chéreau
Net zoals voor La Chair de l'Orchidée ging hij uit van een onderwerp dat zich inschrijft in een bepaald genre (historische kostuumfilm, de cape et d'épée, zoals de Fransen dat zeggen), met de...De opera van Berg heeft geen ouverture maar vangt aan met drié maten muziek, waarna de kapitein begint te zingen met de woorden 'Langsam Wozzeck'. Chéreau laat de kapitein bij het publiek, voor de...Wulpse Margot, die op haar huwelijksnacht door haar koninklijke echtgenoot in de steek wordt gelaten, verklaart dat ze een man nodig heeft en verdwijnt in de straten van Parijs, waar ze een toevallige

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
Misschien zullen de komende generaties vooral onthouden dat Claus de schepper was van de hinkende man, van een nieuwe Oedipusfiguur, maar eigenlijk zou ik pas tevreden zijn indien ze deze hinkende en...catechismussen; dat in de westeuropese geschiedenis met een man-vrouw verhouding zit opgescheept waarin de begeerte in een sfeer van zonde en verbod werd neergehaald...Hij toont ons mensen van nu die zich de meester van de kosmos wanen, maar moeten ontdekken dat ze het mysterie van de aantrekking tussen één man en één vrouw nog niet baas kunnen, het mysterie van de

Nr. 47, December 1994 • Agna Smisdom • De Laatsten door Tg Stan
Belangrijk bij de tekstkeuze is 'de verbanden die je kunt leggen, de geschiedenis die je naar hier en nu kunt trekken (...).'(Jolente De Keersmaeker in Etcetera 42) De geschiedenis in JDX...Al snel ontdekken zij dat de link tussen theorie (het standpunt, de waarde) en de praktijk (de concretisering) niet logisch is. En dan zijn er nog de middelen (geweld of niet...Die opstanden zijn een reactie op de economische regressie die een steeds zwaardere tol eist bij het zwarte deel van de bevolking: tijdens de laatste twee jaren van de regressie is de werkloosheid er

Nr. 63, Maart 1998 • Koen Tachelet • Ten Oorlog
Een week later vinden Tom en ik een ingang tot de basisvertelling van Ten Oorlog, namelijk de drie oorlogen: de strijd tussen de vader en de zoon, de oorlog tussen de seksen, en de oorlog met het...Zo gaan alle veldslagen in de Hendrik-stukken eigenlijk over de 'rites de passage' van een jonge man naar volwassenheid...Ik kreeg de meest wilde fantasmen, over vuurbollen, de aarde die uit mekaar spat, afgehakte hoofden die uit de toneeltoren naar beneden komen, in Hendrik Vier moest het bloed regenen

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
het eerste deel van de trilogie In de naam van de vader en de zoon, worden ineens al vier History Plays verwerkt (Richard II, de twee delen van Hendrik IV, Hendrik V); het middenpaneel Zie de...Het gaat niet langer om de macht van de zonnekoning, niet de retorische macht van Hendrik IV, noch het machismo van de legerkoning Hendrik V. Leonora zet duivelskunst in om haar doel te bereiken, maar...de Hendrik IV van Vic De Wachter). De regisseur Luk Perceval, het brein van deze monsterproductie, de man die er jaren mee bezig geweest is, heeft zich meer en meer onzichtbaar gemaakt

Nr. 67, Maart 1999 • Jan Goossens • Nieuw leven voor eeuwenoude vormen
Precies de regisseurs en dramaturgen die voortdurend in onmin leven met de context en de omstandigheden waarin ze moeten werken en met de vormbeperkingen van het theater of de opera, diepen de...Ook een ingrijpende dramaturgische keuze is het vermelden waard: Richard III werd voorafgegaan door het laatste bedrijf van Hendrik VI, zodat het cyclische aspect van de Wars of the Roses tussen de...Zelfs als theaterregisseur streeft hij meer en meer naar de totale controle over de vorm van zijn voorstelling, net zoals je die in de cinema op de set en in de montagekamer hebt

Nr. 70, December 1999 • Ivo Kuyl • Vermaningen vanuit de ivoren toren
Zoals ik al zei legt zij sterk de klemtoon op de autonomie van het kunstwerk, zelfs in die mate dat de cultus van de vorm lijkt te gaan parasiteren op het maatschappelijk engagement...Hij minacht de kleine man niet, maar behandelt hem met een nauwelijks verholen sympathie, zonder daarom onkritisch te zijn...20) In Volop, één van de eindwerken van Hendrik de Smedt, wordt een waar gebeurde zelfmoord als uitgangspunt genomen voor een kritische benadering van de geestelijke-gezondheidssector als factor

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
Hier in Berlijn vertegenwoordigt U / de man die Christus' plaats bekleedt en U/ sluit Uw ogen voor het allergruwelijkste / dat ooit de mens is aangedaan door mensen...De foyerdiscussie met de schrijver Rolf Hochhuth, de regisseur Philip Tiedemann en een aantal van de acteurs duurt tot in de vroege uren van de nacht...Tegenover hem staat Bolingbroke, de latere koning Hendrik IV, de hypochondrische complotteur, in donker maatkostuum met das, spiegelbeeld van een ander deel van het prosecco-Publikum, het opkomende

Nr. 93, Januari 2004 • Ellen Stynen • Theater na Auschwitz: Brand van Eric De...
Het overgrote deel van de brieven is van de hand van de vrouw, die kennelijk manisch-depressief is en herhaaldelijk en overvloedig beroep doet op de vriendschap en de steun van het koppel...De eerste weken was de anekdotiek uit de brieven nog duidelijk voelbaar en speelden de improvisaties zich veelal tussen twee vriendinnen in een kuuroord af, maar langzamerhand begonnen de thema's en...BRAND tekst, vormgeving en regie Eric De Volder spel Mariken Bijnen, Annelies De Nil, Leen De Veirman/Tania Poppe, Ineke Nijssen, Johan Knuts, Hendrik-Hein Van Doorn, Benjamin Van Tourhout

Nr. 112, Juni 2008 • Geert Opsomer • Vaders, moeders en zonen in de trilogie...
Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen kijkt via het perspectief van de zonen naar de eerste generatie allochtone vrouwen die hun man volgden naar Vlaanderen, en naar hun kinderen...Alle vooroordelen over het allochtone gezin passeren met veel humor de revue: de oudste zoon die na de dood van de vader zijn regels wil opleggen, de misogynie en homofobie van de mannen, de...synergie tussen de patriarchale broncultuur en de vrijere doelcultuur), en het verhaal van de moeders en de zonen (of hoe de kinderen van de tweede generatie gepusht worden door de moeders om zich te

Nr. 113, September 2008 • (Advertentie) • (Advertentie)
Sandra Jongenelen buigt zich over de plannen van de Commissie Cultuurprofijt en Claudine de With en Arjo Klamer signaleren bureaucratie bij de private cultuurfondsen...Interviews met Jan Maarten Boll van de Vereniging Rembrandt en Hendrik Driessen van museum De Pont en een dubbelinterview met de drijvende krachten achter sponsoradviesbureaus LeenaersVerloop en...de serie Particulier portret aandacht voor Heemschut, de Music Hall Group, de Westergasfabriek en de ING Group


Development and design by LETTERWERK