Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


306 document(en) met "Individuele" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
het complexe gevecht van positieve en negatieve heldinnen, de mogelijke verbinding op het theater tussen individuele en maatschappelijke, persoonlijke en politieke drijfveren, enz

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Sam Bogaerts dringt echter nooit een eenduidige interpretatie op en respecteert voldoende de individuele vrijheid van invullen bij zijn publiek

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Pol De Bruyne wou de individuele leden voor een interview strikken, maar botste op de geheimhouding van het advies

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
Later doken vooral individuele interessesferen in de gesprekken op

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Hier ligt de klemtoon veeleer op individuele gevoelens en wordt, voor het eerst in literatuur en kunst, de invloed van Nietzsche en Freud (wiens Uber Trau-me und Traumdeutungen in 1900 verschenen was

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
uitsluitend vanuit hun individuele deskundigheid, hun betrokkenheid bij de meest diverse facetten van het thea-tergebeuren en hun liefde voor het theater

Nr. 8, September 1984 • Marianne Van Kerkhoven • BRLIN BRUSSEL 84
Bij deze nieuwe lichting primeert de individuele zelfontplooiing op de maatschappelijke gedrevenheid, een mening die opbotst tegen de opvattingen van de 'oudere' Gripsleiding

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
individuele keuzes gemaakt moeten worden...Het wordt geschraagd door een realistisch kader (het fysieke aftakelingsproces van koning Bérenger) en een symbolisch kader (parallel aan zijn individuele aftakeling vergaat ook zijn ganse rijk; de...het programmablad verantwoordt de directie haar keuze zowel met argumenten voor de inhoud als voor de vorm: enerzijds verdient Uit den vreemde, in een tijd van collectieve en individuele depressies

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Zoals bij weinig andere theatermakers hier te lande zijn deze pro-dukties stuk voor stuk en consequent de uitdrukking van een zeer individuele zoektocht die zowel Cassiers' persoonlijke als artistieke...Hij tekent deze individuele strijd tegen psychische, politieke, sociale, historische, culturele achtergronden en bouwt daarbij voortdurend spiegeleffecten in. Hoop, teleurstelling, verraad

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
van het individuele bewustzijn met de wereldziel en wat dies meer zij graag en zonder nijd over aan de senaatspresident op rust Daniël Paul Schreber

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
van een groep mensen die aan de vooravond van het humanisme, in de termen van die tijd, uiting geeft aan het streven naar individuele ontplooiing

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Bovendien vormt het geloof in de kracht van de individuele eros, zoals die geïncarneerd is in Jupiter, vanuit marxistisch standpunt een meer dan controversiële these

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Er bestaat echter evenmin enige a-prio-ri erkenning van het individuele recht van ieder artiest op overheidssubsidie" (Carlos Tindemans). Kortom, alles blijft een zaak van selectie

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
voor een zeer groot deel leven van de subsidiëring door particulieren (de New Yorkse Metropolitan Opera draait voor 55 % op individuele giften, cf

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Individuele verlichting voor alle stoelen; deze verlichting is centraal regelbaar, en biedt de mogelijkheid, indien de gezelschapsdirectie hiermee instemt, de partituur mee te lezen zonder dat het

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Sommige beslissingen kunnen moeilijk op het individuele vlak genomen worden

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Het is niet onze taak om ons met interne aangelegenheden van theaters te bemoeien en de individuele wrijvingen, onvermijdelijk bij elk menselijk conflict, interesseren ons hier niet

Nr. 16, Januari 1987 • Leen Thielemans • George Tabori
hebben er door de samenwerking met de acteurs een persoonlijke lezing van gemaakt, met de klemtoon op het individuele, op het erotische

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Een sterk acterende Rik Han-cké speelt deze Richard niet als een uitzonderlijk monster dat vanuit een individuele kwaadaardigheid de geschiedenis en zijn entourage manipuleert...vervangen; niet het individuele drama maar het drama van de macht: na deze Richard zal er een Henry of een Edward komen die geen haar beter zal zijn

Nr. 17, Maart 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Tweemaal Shakespeare: Othello en Koning Lear
De Lear-voorstelling van haar kant wordt heen en weer geslingerd tussen het individuele, het politieke en het existentiële niveau van de thematiek, maar komt hierin niet tot rust, blijft haar rode


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK