Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


113 document(en) met "Norm" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
de afwijking van de norm

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Hij beoefent een ongereflecteerd mimetische kunst: het nabootsen van het "gewone", het "normale" geldt als norm, begrippen die tussen aanhalingstekens moeten, daar ze op een conventie berusten, die

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Vriendschap is een norm

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
De middelmaat als norm...Orde als norm

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De middelmaat als norm...Orde als norm

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Het is normaal dat bij dergelijke prioriteiten de norm 'kwaliteit' geen rol heeft gespeeld bij het beleid tot nu toe...En zelfs binnen het toneelmilieu twijfelt men soms aan de hanteerbaarheid van de norm 'kwaliteit' of, wat hetzelfde is, aan de deskundigheid en onpartijdigheid van gelijk wie in een 'kwaliteitsraad

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
Niets nieuws onder de zon, ambachtelijkheid als norm

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Zoeken 'n chemische norm die den man der toekomst schept

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
De typisch burgerlijke reflex om alles buiten het eigen gedachtengoed te marginaliseren, heeft tot gevolg dat de middelmatigheid de norm wordt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Gelezen "Het theaterdecreet geldt op dit moment als enige hanteerbare norm» en daarbij is geen plaats geruimd voor een kwalitatief oordeel...Tenzij men het onderscheid tussen A, B, C en D-gezelschappen als een inhoudelijke norm hanteert...sfeer; een norm, in casu de Victoriaanse, werd heel extreem gesteld, daarna ook op de meest extreme wijze vernietigd, een symbool als het ware voor de ongeldigheid van normenstelsels die au sérieux genomen

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Er bestaan natuurlijk ook genieën maar die zijn uiteindelijk geen norm

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De meeste voorbereidende teksten waren van de hand van Walter Tillemans, die daarin echter zijn huidige praktijk als norm voor alle theater hanteerde

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
De norm was eerder: wat is het maximum dat uit deze combinatie van factoren te halen valt

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Opvallend, maar eerder norm dan uitzondering: deze opvoeringen gaan nog altijd door in de zalen van het hof, zelfs in die zalen die in oorsprong niet voor het theater bestemd zijn

Nr. 16, Januari 1987 • Pieter T'Jonck • RaamTeater en Zuiderpershuis
en voorschriften die in de loop van de negentiende eeuw als norm voor schoolgebouwen werden uitgevaardigd, en die het niet alleen hadden over de verluchting en verlichting, maar ook, en expliciet, de

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Dora van der Groen: "De persoonlijkheid van de leerling vind ik de belangrijkste norm, zowel bij de toelatingsexamens als bij de hele opleiding: die staat absoluut centraal, daar moet de opleiding...Daarvoor is er dus geen methode en geen norm

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
dit hyperrealistisch tafereel zal Alfredo's vader op de achtergrond een dreigende, zwarte figuur zijn, het vleesgeworden realiteitsprincipe, de belichaming van de burgerlijke norm...Violetta zal, merkwaardig genoeg, die norm aanvaarden, haar eigen geluk verbrijzelen, en snikkend het offer aanvaarden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
De moeilijkheid bij een opvoering is daarbij dat ze tot een groep generatiegenoten moet spreken, zodat een afwijking van de norm -- het absoluut originele -- een veel problematischer concept is dan

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Noréns Nachtwake in KVS en BMC
Pauline Rang, Toneel Teatraal). Meteen wordt het postmodernisme tot norm verheven, een stijlfiguur tot artistiek credo gemaakt, uit de heterogene theaterpraktijk één benadering gepast geacht

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Dat vind ik geen norm...De norm die bij mij steeds terugkomt is de centrale positie van de acteur


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK