Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


35 document(en) met "Stadsbestuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Gentse theaterwereld heeft een tekort aan zalen en het stadsbestuur is niet geneigd daar snel iets aan te doen...Het stadsbestuur weigert voorlopig een uitbatingsvergunning...Theater moet dus weinig op het stadsbestuur rekenen als het op centen aankomt

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Wanneer je hoort dat directeurs bepaalde stukken niet aandurven, wil dat niet zeggen dat er zich autoriteiten boven hen bevinden, zoals een stadsbestuur

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans • STAD EN THEATER: ANTWERPEN
directeur Do-mien De Gruyter tegenover het stadsbestuur (de Zesde Directie), de liaisons met tweederangsauteurs als Pavel Kohout en Jan Christiaens, enz... Feit is dat het gezelschap dat het hardst moord en

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • stad en theater: ANTWERPEN
En wat doet het stadsbestuur tegenover deze enorme discrepantie tussen de betekenis van het gebouw en de prestaties die erin geleverd worden ? In naam van de niet-inmenging in artistieke

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Inderdaad, het Antwerps stadsbestuur koos bijvoorbeeld partij voorde Franse Opera toen Victor Driessens, stichter-directeur van het eerste officieel erkende nederlandstalig toneelgezelschap in België

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
Daarin ook hoofdstukken over het Groningse vertier in vroeger eeuwen, de ontwikkeling van het toneel in Groningen en Nederland, de rol van het stadsbestuur en de kroniek van het gebouw

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de Raad van Beheer van het Théâtre du Pare, dat -- wat zijn relatie tot het Brusselse Stadsbestuur betreft-- van een identiek statuut geniet als de KVS en ook identiek dezelfde steun van de stad

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Het MKT kreeg in geen enkel van de overigens veel te laat ingediende begrotingen een grotere financiële waarborg van het Antwerps Stadsbestuur en de voorgelegde programmatie kon artistiek niet...Na één jaar autonome werking dankzij de inbreng vanwege het Antwerps Stadsbestuur zal de Raad een eventuele aanvraag opnieuw bekijken

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Hall heeft dan ook de steun gekregen van de Greater London Council, het stadsbestuur dat door Labour geleid wordt...Dé blikvanger was Squat Theatre uit New York, in 1979 nog goed voor een rel met het Brussels stadsbestuur n.a.v

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Er wordt al te gemakkelijk met stenen gegooid naar het stadsbestuur, maar die mensen hebben uiteindelijk ook nog wel wat anders te doen dan naar het theater te gaan

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
werd de betrekking van directeur van het KNS-gezelschap open verklaard door het Antwerpse stadsbestuur...verrichting naar het Brusselse stadhuis zou moeten bellen om te vragen "of het wel mag". Het Antwerpse stadsbestuur verklaarde de functie open, maar had geen tijd om de kandidaten te horen of om over de

Nr. 19, September 1987 • Mark Deputter • Wiener Festwochen 1987
De bressen die Ursula Pasterk nu al enkele jaren in opdracht van het stadsbestuur voor haar Wiener Festwochen slaat, laten dan stromen van buitenlandse gastoptredens en grote en kleine Fest-wochen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Geert Opsomer • Drie repertoiretheaters op zoek naar een rol
Tot aan de tweede wereldoorlog leefden de stadstheaters hoofdzakelijk van de opbrengst van entreegelden aangevuld met subsidies van het stadsbestuur...De poging van Teiriinck en Laroche vond geen gehoor bij het stadsbestuur dat de directeur E. Hendrickx steunt voor een nieuw mandaat: "Une révolution radicale n'aurait d'autre résultat que d'en

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Antwerpen -- het stadsbestuur -- zal nooit een Gerard Mortier aantrekken, altijd een Ivonne Lex³

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Enkel het laatste blijft bestaan, onder toezicht van het Feestcomité 1958 en later het stadsbestuur van Antwerpen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Niet in m'n eigen huis, Eruit, verdomde miesmacher, eruit!!! Ik laat je vervolgen wegens smaad aan het adres van het stadsbestuur, (hij gaat de wijkende Paumier achterna) Die woorden zullen je nog

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Ofwel gedraagt het stadsbestuur zich als een 'mijn kind, schoon kind'-vader ten opzichte van het plaatselijke ensemble, ofwel voelen de enthousiaste, maar nostalgische schoolmeesters-beheerders zich

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Men nam een ogenblik stilte in acht voor het slachtoffer en daarna dronk men weer van de champagne, nadat ik van het stadsbestuur een lintje had gekregen...Pauze) Het stadsbestuur besloot om met de medewerking van de bekendste brouwerijen de beroemde Om-megank te laten uitgaan...Dokwerkers en zakkennaaisters gaven graag hun medewerking omdat het stadsbestuur zo trots op hun werk was, ook al werden zij er weinig voor betaald

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
het stadsbestuur dan krap bij kas...Je maakte een beleidsplan en als dat de goedkeuring wegdroeg, vertelde het stadsbestuur je onmiddellijk hoeveel je daarvoor de volgende vier jaar zou krijgen

Nr. 45, April 1994 • Eddie Vaes • Het is niet aan te raden een...
Het leek wel of de groep het stadsbestuur op de vingers tikte, daarmee letterlijk gehoor gevend aan Stanislavski's definitie van de maatschappelijk-politieke lijn die in elk goed theaterstuk aanwezig


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK