Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


148 document(en) met "Toneel Theatraal" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Vlaanderen heeft er een exportprodukt bij: de 'Vlaamse wilden' of 'het theater van de fysieke roes' {Toneel-Theatraal). Enkel op dansgebied werd er internationaal serieus weerwerk geboden: Gallotta

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
en het toneel niet langer beschouwen als een soort vuilbak voor tekstprullen: hij vindt het misschien cynisch en leuk, maar uiteindelijk schendt hij er slechts zijn eigen neus mee) met soms competente...Een probiis verbis genoteerde publieksvraag als "Schrijft die man nog toneel...Terzijde De overlapping van beroepsbezigheden met het lidmaatschap van de Raad van Advies voor Toneel (de raad die de minister adviseert in verband met theaterzaken) geeft aanleiding tot

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Vanuit het besef dat de acteur, ondanks alles, nog steeds het middelpunt is in het theatraal proces: hij is het cement dat de voorstelling samenhoudt, het vlees van het theater, de schilder én zijn...de jeune premier). Op het toneel werd er gegalmd door steracteurs en -actrices die mekaar van het voorplan wegduwden

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Een derde belangrijke idee is dat het theater de hele infrastructuur van ons toneel als cultureel instituut niet nodig heeft...Latere opvoeringen, waarbij de charme of de magie van de plaats erg verbleekt was, maakten me pas bewust van het tweeslachtige van Brooks theatraal onderzoek...vertoning herinner ik me het leven- digst mijn pijnlijke rug na vier uur vervelend toneel

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
het toneel is er gelukkig wat tegengewicht...Salvador Tavora, die zich bewust verzet tegen toeristische manipulaties, al te gast op Kaaitheater '79, komt met zijn groep La Cuadra de Sevilla Piel de Toro vertonen, een stierengevecht, theatraal

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
toneel: Toru Ibaraki; dansers: Isamu Oshuka, Sanae Hiruta, Norikazu Sato, Torio Nogi, Karuka Auyama, Ritsu Minatama, e.v.a...realiseert getuigt van een ongewone stielkennis, zodat de evoluties van het koor tot een theatraal hoogtepunt leiden...waarbij hij de rol volledig 'belichaamt', op een manier die niet alleen bij de opera maar ook bij het gesproken toneel uitzonderlijk is. Duesing staat op de scène met een totaal gespeelde vrijheid, want hoe

Nr. 13, April 1986 • Johan Thielemans • Jürgen Gosch: "Ik wou graag eens met...
ging uit van een zuiver theatraal probleem...Het gaat in feite om een soort van vertalen: hoe wordt het leven naar toneel vertaald...Ik kan wel een andere tragedie op het toneel zetten, maar ik zou me daarbij wellicht citeren

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven • Oidipoes in de kinderkamer
Telkens hij opkomt of van het toneel verdwijnt, wordt elke mime-tische illusie radikaal doorbroken: het is niet Oidipoes maar wel Wildgruber die moeite heeft...Na zo een theatraal moment weet men dat deze vorm van het rekwisiet volledig juist zit...Het meest bewust beleefde lichaamsdeel van de vrouw op het toneel tot een decorstuk maken, een spleet waar de hoofdpersonages zich doorheen wringen, is platte symboliek

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Ik maak geen theater - zoals Sam Bogaerts, voor wie ik overigens alle respect heb - als een spiegel van de werkelijkheid, maar probeer een eigen theatraal universum te creëren...Dat werd zo negatief, die levensvisie is zo nihilistisch, wiskundige sex, we kregen dat theatraal niet voor mekaar...Zoals al gezegd pretendeer ik niet de realiteit op het toneel te zetten, wel een visie daarop

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Toneel/teatraal) en verzorgde jarenlang correspondenties over het Nederlandse Toneel voor BRT 1. Recent schreef hij op verzoek van de Tilburgse Stadsschouwburg het historisch-populariserende boekje...toch een soort houvast aan het toneel 'zoals toneel nu eenmaal was'. Alhoewel... Je was al een beetje voorbereid door wat Mickery hier met die kleine Engelse en Amerikaanse...Ik ben altijd huiverig geweest om mezelf deskundig te achten voor wat er op het toneel gebeurde, want naarmate ik meer zag, kreeg ik de indruk dat ik er minder van wist

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Je kunt reëel bestaande figuren exact op het toneel kopiëren, het blijven typetjes en omgekeerd suggereren de kunstmatige oplossingen vaak de meeste realiteit...Gelezen "Tien sekonden genialiteit is genoeg om behoorlijk toneel te maken...theatraal gevoelige vorm van schooljeugdtheater, zoals we die in Boom konden meemaken, een pijler worden voor de Vlaamse theaterpraktijk van morgen, op alle niveau's. Marianne Van Kerkhoven

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
het westen wil men teveel toneel op het toneel maken, daar hou ik niet van...Daar de ondergang van de wereld op het toneel plaats heeft, kunnen we er wellicht voor zorgen dat hij ons in de werkelijkheid bespaard blijft...Ik heb ook moeilijkheden met Van Dam: vocaal geeft hij een zeer overtuigende lezing, maar theatraal valt zijn rol in twee delen uiteen: aan de ene kant is hij de edele Tsaar (wat op Van Dams lichaam

Nr. 16, Januari 1987 • Marianne Van Kerkhoven • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Shakespeare verdwijnt nooit van het toneel, ook dit seizoen niet...De Feeks van Malpertuis is theatraal gezien een consequente en verzorgde voorstelling, alhoewel Dirk Tanghes interpretatie eigenlijk enkel in de eerste helft van het spektakel stand houdt...en Herbert Flack - De Feeks wordt getemd - (KNS) wit salon; bij de pauze krijgen de toeschouwers een glas wijn en worden als dusdanig genodigden op Ca-tharina's huwelijksreceptie enz; theatraal

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Wat ze concreet op het toneel opent, is een grote kamerdeur, waar overvloedig licht uitvalt...Ze kan achter op het toneel opgetild worden, zodat er onder de wand een verlichte ruimte zichtbaar wordt...Een eresaluut verdient Dale Duesing, die een topzware rol, zowel vocaal als theatraal, met een enorme overgave vertolkt

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
conservatoria nu twee woordafdelingen naast mekaar bestaan: een sectie "voordracht" en een sectie "toneel". Vanuit de toneelafdeling is men daar allerminst gelukkig mee...Een basis, waarmee ze als vanzelfsprekend openstaan voor élke benadering van het theatraal fenomeen...Antwerpen (de Singel) zijn er voor de drie jaren toneel slechts twee lokalen; de studenten moeten er oefenen op de trappen, in de kelder en bij mekaar thuis

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Ook de regie van Jappe Claes is niet vernieuwend, maar hij bewijst ten overvloede een ruimte, lichamen, stemmen, het licht, geluid, als theatraal materiaal uit te kunnen spelen, zowel in de grove...en bijdragen over de Wooster Group, Globe, Fassbinder, het Onafhankelijk Toneel enz...Met zulke mensen wens ik niet te werken". Luc Perceval in interview met Dirk Van den Eeden, "De Blauwe Maandag Compagnie maakt van toneel weer een belevenis" in Intermediair 21/03/87

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Het bewegingsanalyti-sche werk, gegrondvest op een nauwkeurige observatie van lunagedrag, wordt vermeerderd tot sketche, juist gedoseerd, theatraal gepousseerd...mimische herhaling, bij de andere combineert dit zich tot theatraal spel...Aanvankelijk is er slechts zelden overeenstemming tussen wat iemand op het toneel denkt te doen en hoe wat hij doet door de buitenwereld waargenomen wordt

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het voornaamste verschil tussen het iets oudere marge-toneel in Nederland en het recente werk uit Vlaams België zit hem in de benadering van het theater...En revelerend is dat theatraal Moskou of Budapest veel en veel dichter bij ons staan dan b.v...Nieuwe Scène, 14.200.000 17.000.000 Antwerpen Speeltheater, Gent 10.300.000 16.500.000 Brussels Kamer Toneel 12.240.000 12.240.000 De Korre, Brugge 6.000.000 6.000.000

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Muziek, zowel het instrument als de klank, wordt een theatraal object, een element van de vertelling, en zeker geen vrijblijvende vondst...Kafka, zo verontrustend omdat men een vreemde medeplichtigheid van de kant van de auteur vermoedt, het vreemde Sauschlachten van Peter Turrini, waarin een mens op het toneel als een varken geslacht wordt, de...Elen, directeur Provinciale Cultuurdienst van de Provincie Antwerpen Etcetera ontving Hôho is een theatertijdschrift dat probeert over toneel na te denken en daarvan

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk van twee dagen
Bruno Speelt hij nog altijd toneel...En zo theatraal


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK