Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


200 document(en) met "Totale" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Een periode die zich, door een totale, Orwelliaanse informatie- en actiecontrole, misschien voor het eerst bewust is van zichzelf, haar verleden en haar toekomstmogelijkheden, haar eigen contradicties...Wat overblijft is de totale eenzaamheid van gealliëneerde mensen zonder houvast, want hun 'liefde' mist elke overgave, passie, lust

Nr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
Ze reëvalueert de vrouwen in tien stukken, wat vanzelfsprekend gevolgen heeft voor de mannelijke karakters en de totale indruk ervan

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
schijnbaar toeval/totale controle, en tenslotte hebben ze nog een fetisjistische waarde...Het standpunt van waaruit het publiek het spektakel ziet, behoort tot de totale boodschap ervan

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
totale Vlaamse aanbod...Voor de tien andere centra samen bedraagt het totale subsidiebedrag nauwelijks 500.000 fr

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
Het is echter geen realistische speelstijl als men daaronder een strikte afbeelding van de werkelijkheid verstaat, totale 'inleving' van de acteur in zijn personage

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Gebrek aan talent om met een klein budget organisatorische wonderen te doen leidde tot een totale impasse en het ontslag van Daan Hugaert

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
Hierover gevraagd, benadrukte Fabre dat de tussenkomst van de vrouw een totale verrassing was voor hem, al- hoewel dergelijke bemoeienissen in zijn vorige performances

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Kent: patriottisch braaf, deugdzaam, dom ogend maar slim handelend, hardnekkig principieel, maar ook: gevoelig, Kent komt niet door een of ander procédé tot leven, tenzij dan door de totale

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • KAAITHEATER
Totale afwezigheid van de regisseur, die nu zijn rol heeft beperkt tot verkeersregelaar

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Totale afwezigheid van de regisseur, die nu zijn rol heeft beperkt tot verkeersregelaar...Kent: patriottisch braaf, deugdzaam, dom ogend maar slim handelend, hardnekkig principieel, maar ook: gevoelig, Kent komt niet door een of ander procédé tot leven, tenzij dan door de totale

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
Volle zalen, lege zalen, het maakt weinig uit in de totale turnover van het bedrijf

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
totale ervaring, en bevindt ze zich dus in de rode zone; voor de geliefde is het echter een voorbijgaand toeval, en hij blijft binnen het kader evolueren...Nacht in Ekely Lucienne Stassaert Eén van vele jammerklachten van Vlaamse toneelauteurs is de totale desinteresse van uitgeverijen voor nieuwe dramateksten

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Er moet iets komen. Maar wat? Over...
Vandaar dat de meeste Duitse auteurs van dit moment in totale paniek zijn, wat de tragedies toch willen voorstellen, die onheilsgedachte, 'wil kunnen hier niets meer aan veranderen'. De meeste mensen...maar er bleek nog een zeer creatieve oorlog gevoerd te kunnen worden, er bleek een fantastische economische opbouw mogelijk te zijn, die dan weer uitliep op totale vervreemding

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Het totale beeld was een soort Dali-schilderij: uit een groot lichaam zijn een paar schuifjes getrokken waar bij nader toezien alleen maar smurrie in zit

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
Ik had iemand nodig die een totale geometrie van de dramaturgie kon opbouwen...Dus is men verheugd als men met het foefje van een Mélisande-uit-de-ruimte enig schijn-leven kan inblazen aan een produkt dat alleen maar kan bestaan dank zij de totale compliciteit van de

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Concentratie op tegenspraak
Hier wordt weggegooid wat onbruikbaar is, en duidelijk naar voren gebracht wat nog steeds werkzaam is. Het totale evenwicht is nog niet gevonden, want het verschijnen van een song als 'Mackie

Nr. 7, Juli 1984 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Als de recensenten uit het totale aanbod van theaterprogramma's zelf een keuze zouden maken van voorstellingen die hun een bericht waard lijken, kregen we misschien een heel andere theaterkritiek

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het tuinhuis
Bowles, Mc Cullers, Plath De 'momenten van de grote bekentenissen' die in andere stukken een totale ommekeer van de dramatische structuur veroorzaken, worden hier weggeveegd

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
totale destructie, niets blijft nog overeind, alleen 'het niets' heerst nog

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Met de wel gekozen titel "De Macht der teaterlijke Dwaasheden" creëerde Jan Fabre een voorstelling die doodsvervelend, voorspelbaar, ziekmakend en pervers is in zijn totale opzet


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK