Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


28 document(en) met "Vlaams Theaterinstituut" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jef De Roeck • De beslotenheid van het Belgische Centrum ITI
Het Nederlandse Centrum vervulde inderdaad ook een bepaalde impressariaatsfunctie: het bracht buitenlandse voorstellingen naar Nederland op tournee, zo een beetje als het Vlaams Theatercircuit bij ons...theaters met hun decors naar Praag gingen (waaraan dan eventueel Vlaamse decorateurs deel hadden, maar niet in Vlaams verband). Gelukkig is dat nu sinds een jaar of twee goed van start gegaan: er bestaat nu...Vlamingen in de Wereld, medevoorzitter van het Belgisch Centrum van het Internationaal Theaterinstituut en lid van het Internationaal Uitvoerend Comité van datzelfde I.T.L Verder is hij erevoorzitter

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
zit ondertussen te duwen aan de oprichting van een Vlaams Theaterinstituut...Daarom ook dat andere initiatief van jou, de oprichting van een Vlaams Theaterinstituut naar Nederlands model ? "Ik kijk wat jaloers naar dat Nederlands Theaterinstituut in Amsterdam...Eind januari was je te gast op de jaarvergadering van het Vlaams Economisch Verbond, afdeling Brussel, dat deed je enorm plezier

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
De Gruyter moest levend gehouden worden en zou de leidraad worden van allen die na hem iets met het Vlaams toneel te maken hadden" (2). Meteen hebben we ook een eerste opdracht: het in kaart...uit recensenten, jaarlijks een verdienstelijk Vlaams acteur met de De Gruyterprijs te bekronen; "de hoogste onderscheiding [...] die een akteur in Vlaanderen te beurt kan vallen...Het recent opgerichte Vlaamse Theaterinstituut kan hierbij een belangrijke stimulerende en coördinerende rol spelen; het is nu de verantwoordelijkheid van de bevoegde beleidsin-stanties ervoor te

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
theaterinstituut, een archief- en documentatiecentrum, een theatermuseum), de vraag naar deskundigheid (van de overheid en haar adviesorganen) en de afwijzing van sponsoring (wegens de fundamenteel kritische houding...Na Abirached overviel Steve Austen, directeur van het Nederlands Theaterinstituut, de zaal met een waslijst van incidentele, vaak zelf verheer lij kende ditjes en datjes, met als rode draad een...Ten slotte ging men in de discussie achteraf over tot het opstellen van een motie (zie kaderstuk; intussen heeft het Vlaams Theatercircuit ook een uitgebreide lijst van "standpunten" samengesteld ten

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Aan deze noden wil Omicron, het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum, tegemoet komen...De doelstellingen van het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum luiden - in " statuten-taal"-als volgt: "(...) binnen de nederlandstalige gemeenschap van België bij te dragen tot de ontwikkeling...Theatergeschied-schrijving: oproep Onder impuls van het Vlaams Theaterinstituut (in oprichting) werd door de vier Vlaamse universiteiten (U.I.A

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Het voornaamste verschil tussen het iets oudere marge-toneel in Nederland en het recente werk uit Vlaams België zit hem in de benadering van het theater...Het Theater der Welt is een Duitse versie van het internationale Theater der Nationen: het wordt ook georganiseerd door het ITI (Internationaal Theaterinstituut), m.n...Etcetera ontving Vlaams Theater jaarboek 1985-1986 Theater is een directe, onmiddellijke kunst

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Dat blijkt uit de werking van het Nederlands Theaterinstituut waar tal van verzamelingen en activiteiten gecentraliseerd worden, maar o.a...Luk Van den Dries Het Internationaal Theaterinstituut bestaat 40 jaar Het Internationaal Theaterinstituut werd -- op verzoek van de Unesco -- opgericht te Parijs...Het Internationaal Theaterinstituut en ikzelf staan even lang op het toneel

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Het Vlaams Theaterinstituut (VTI) -waarin het kindertheatercentrum Omikron in september 1987 opging -- organiseerde een debat over jeugdtheaterkritiek

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
de Profieldag omtrent De Tijd die het Vlaams Theaterinstituut op 1 oktober jl

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Podiumfonds Opgezet als samenwerkingsverband tussen Etcetera en het Vlaams Theaterinstituut om een aantal produktionele aspecten i.v.m...VTI (Vlaams Theaterinstituut) -- Alsnog klein theaterhuis met grote uitstraling en groeiende ambitie...Legt zich toe op de begeleiding van het Vlaamse theater in al zijn aspecten: is tegelijk documentatiecentrum (met benijdenswaardige automatische verwerking), internationale dienst (promotie van Vlaams

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
En een zich langzaam emanciperend Vlaams publiek, dat zich overigens meer en meer in het randgebied gaat vestigen, beleeft deugd aan het avondje uit in de stad...de eerste plaats moet een zeer verspreid en om de boven aangehaalde redenen moeilijk te motiveren Vlaams publiek bereikt worden...Daarin had zowel de Koninklijke Vlaamse Schouwburg en het Brussels Kamertoneel als het Kaaitheater en de Beursschouwburg, de inplanting van het Vlaams Theaterinstituut, de eigenheid van de Brusselse

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
via kopieën die bij het Vlaams Theaterinstituut worden gedeponeerd

Nr. 60, Juni 1997 • Marleen Baeten • De winnaar is...
het kader van 'de samenwerking met de Vlaamse podiumsector' is Océ immers ook 'hoofdpartner' van het Theaterfestival Vlaanderen en 'partner' van het Vlaams Theater Instituut...Ik meen te begrijpen dat de financiële steun van Océ de onderzoeksfunctie van het Vlaams Theater Instituut veilig stelt...het februari-maartnummer van Courant, het berichtenblad van het Vlaams Theater Instituut, kondigt het vti aan dat het de komende jaren meer aandacht wil besteden aan 'de maatschappelijke slagkracht

Nr. 67, Maart 1999 • Pascal Gielen • Twintig jaar Kaaitheater: een kleine sociogenese
De rol van het Vlaams Theaterinstituut is daar niet vreemd aan

Nr. 70, December 1999 • Katrien Darras • Het nieuwe podiumkunstendecreet...
Als steunpunt zou het Vlaams Theaterinstituut (VTi) in aanmerking kunnen komen

Nr. 73, Januari 2000 • Personalia
Klaas Tindemans is directeur van het Vlaams Theaterinstituut...Van Hoorebeke voor Griffo, Gent druk Imschoot, Gent Verkooppunten Vlaanderen Theaters: Antwerpen: deSingel, Monty Brugge: De Korre, De Werf Brussel: Vlaams Theater

Nr. 74, December 2000 • Pieter T'Jonck • De kijker, de acteur, het stuk, de...
Alles is rustig, Vlaams Theaterinstituut, Brussel, 1999, pp

Nr. 79, December 2001 • (personalia)
Katrien Darras, redacteur van Etcetern, studeerde kunstwetenschappen en culturele studies en is coördinator onderzoek en ontwikkeling bij het Vlaams Theaterinstituut...Dries Moreels, redacteur van Etcetern, is coördinator collectie van het Vlaams Theaterinstituut...deSingel,Monty brugge: De Werf b russel: Vlaams Theater Instituut, Beursschouwburg, De Munt, Kaaitheater, KVS-De Bottelarij gent: Vooruit Leuven: Stuc strombeek-bever: Cultureel Centrum tielt: Malpertuis

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Walter Verdin: Beeld - muziek - theater:...
Zij sleurde me mee naar de Werkgemeenschap in Brussel, een initiatief van het CBA (nu Vlaams Centrum voor Amateurskunsten). Ik zong toen ook en ik vond het prettig om daarnaast met acteertoestanden...Een andere belangrijke opdrachtgever was het VTC (Vlaams Theater Circuit en voorloper van het Vlaams Theaterinstituut). Na mijn burgerdienst ben ik op de AV-Dienst 'blijven hangen'. Ik werkte er...Maar is het Vlaams Audiovisueel Fonds een beter alternatief

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Op 20 januari jongstleden vond in het Vlaams Theaterinstituut een 'Salon' plaats over de spreiding en de touring van Vlaamse podiumcreaties...Op 20/1/'03 nam ik, voor het muziektheatergezelschap Tirasila, deel aan het eerste Salon van het Vlaams Theaterinstituut met als thema de spreiding en touring van Vlaamse podiumcreaties in Vlaanderen...Nederland is geen afzetmarkt meer voor Vlaams theater


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK