Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


24 document(en) met "adviesraad" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Patricia Kuypers (vertaling Marijke Caris) (1) Anne-Marie Reynaud, leerlinge van Carolyn Carlson, choreografe van Le Four Solaire, in 1984 lid van de adviesraad voor dans bij het

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Vlaanderen kon daarbij niet achterblijven en op aandringen van Richard Declerq (gouverneur van Antwerpen, voorzitter van de BRT, de adviesraad voor toneel en het filmfestival van Antwerpen) en Ju-lien

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De huidige adviesraad zou bijna maandelijks een balans komen opmaken

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Gedaan dus met een minister die zich steeds kan verschuilen achter het advies dat hem/haar verstrekt werd, terwijl die adviesraad steevast beklemtoont dat het laatste woord bij de minister ligt, aan...Een adviesraad kan een wapen zijn ten gunste van de kunstenaar en gericht tegen de politieke bemoeizucht...Pas dan wordt een adviesraad het broodnodige scharnier in de problematische verhouding tussen kunstenaar en politicus

Nr. 28, December 1989 • Tom Blokdijk • Werkplaatsen in Nederland
Een oplossing voor de adviesraad is het dus nauwelijks: die krijgt nog net zo veel aanvragen als vroeger...Het is nogal wat als het ministerie en de adviesraad hun taken in handen leggen van een aantal directeuren van theatertjes...Zo degenereren de werkplaatsen snel tot plaatselijke produktie-apparaten voor het kleinschalige theater, zonder dat de overheid en de adviesraad nog de zekerheid hebben dat het ad hoc-geld aan de

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Dus ik stel voor om daar één dekreet voor te maken, met één adviesraad

Nr. 31, September 1990 • Hildegard De Vuyst • Een lege plek om te blijven
De vraag kan terecht gesteld worden of een centrale overheid, al dan niet bijgestaan door een adviesraad, jong en nieuw talent kan ontdekken en of zij uit de voorgedragen dossiers een zinvolle

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Enkel voor de organisaties voor Nederlandse Dramatische Kunst werden, in algemene bewoordingen, criteria omschreven die de bevoegde adviesraad moeten toelaten de artistieke kwaliteit, de globale...De bedoelde afwijkingen kunnen zowel betrekking hebben op de geadviseerde toelagen als op de door de Adviesraad gehanteerde criteria (15). Afwachten Het valt af te wachten hoe de Raad

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Het mandaat van de adviesraad zou in tijd parallel moeten lopen met dat van de minister

Nr. 45, April 1994 • Hildegard De Vuyst • 'Alles wat naar diepte ruikt, is vies'
Dat levert een probleem op van zichtbaarheid en dus van centen, het gaat tegen de decretaire verplichtingen in, maar dan moet het gevecht maar op dat terrein gevoerd worden met beleid en adviesraad

Nr. 49, April 1995 • Alex Mallems • Te kijk en te koop
miljoen in 1993, om te verdubbelen tot 86 miljoen vorig jaar, een bedrag dat dit jaar stagneert; 2) sinds drie jaar oordeelt een autonome adviesraad over de dansdossiers; 3) op het artistieke vlak en

Nr. 49, April 1995 • Hildegard De Vuyst • Trekken aan de tijd
Hij figureert alleen nog op de reservelijst die Johan Thielemans, voorzitter van de adviesraad voor teksttheater, bij de Minister indiende

Nr. 53, December 1995 • Theo Van Rompay, Stef Ampe • Drie jaar podiumkunstendecreet
Het feit dat de adviesraad geen inspraak heeft in de betoelaging van het Ballet van Vlaanderen werkt ook daarom beknellend

Nr. 54, Februari 1996 • Paul Corthouts • Wordt het een warme lente?
De drie besluiten bepaalden dat de erkenning voor de organisaties die reeds erkend waren en positief beoordeeld werden door hun respectieve adviesraad, verlengd werd voor een nieuwe periode van vier

Nr. 55, April 1996 • Bruno Koninckx, Kurt Melens • De tering naar de nering gezet
Een aantal mensen die voorheen al bij De Fakkel betrokken waren, interpreteerden het signaal van de adviesraad positief en vormden samen een nieuw gezelschap dat De Fakkel feitelijk overnam

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Caroline Van den Borre • Tussen hogeschooldecreet en theaterpraktijk
De idee van een adviesraad voor onderwijs, naar analogie met de adviesraden voor de podiumkunsten, biedt misschien perspectieven

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Het gesignaleerde 'gevaar voor wildgroei' (adviesraad voor de dans), dat zo al onwaarschijnlijk klonk met het oog op de niet overweldigende aanwezigheid van dans in Vlaanderen, krijgt wel een zeer...Zo lijkt ook een adviesraad het evident te vinden dat de organisatie- en produktievorm onvoorwaardelijk primeert op de persoonlijke merites van de theatermaker...Kortom: men maakte zich op voor een nieuwe coninuïteitsfase en men wist zich daarin gesteund door een loyale adviesraad en een gulle minister

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Marleen Baeten • De samenleving maakt het theater mogelijk
Dat geeft een relatieve vrijheid, want er is een adviesraad die wordt samengesteld door de minister...Maar als er een nieuwe minister komt, verandert ook de adviesraad

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Nóg een heuglijk feit: de pas opgerichte adviesraad was weliswaar nog samengesteld volgens het cultuurpact, maar toch, voor het eerst kon men grosso modo stellen dat de leden van een raad er veeleer

Nr. 60, Juni 1997 • Luk Nys • Gevraagd: een professionele adviesraad met een heldere...
Omdat de adviesraad zo furieus is, schrijven de vier gezelschappen op 24 september een brief naar het kabinet om ook de voorzitter en/of de ondervoorzitter van de adviesraad uit te nodigen op de...stelt de adviesraad dat het artistieke belang van de theateractiviteit en de overtuigingskracht van de artistieke visie de doorslag moeten vormen bij de evaluatie...Zetelen in de adviesraad is momenteel een vrijwillige en daardoor spijtig genoeg voor te veel raadsleden een vrijblijvende bezigheid


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK