Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


154 document(en) met "autonomie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Acteur en tekst behouden een flink deel van hun autonomie

Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
En halvelings denken ze dat de criticus tegen de vrijheid van mening is, en tegen de autonomie van de kunst tegenover de overheid

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
Autonomie van de beweging Hoe verwerkte Cunningham deze en andere invloeden in zijn werk ? Eén van zijn belangrijkste en meest revolutionaire uitgangspunten was de volstrekte autonomie van de...Cunningham trok de autonomie-gedachte echter nog verder door en verwierp het standpunt van Balachine, de onlangs overleden grootmeester van het klassieke ballet, dat de choreografie in haar opbouw en

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
de sterke nadruk op de autonomie van de toneelpraktijk

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Woorden hebben vaak meerdere betekenissen, de taal bezit een grote autonomie waardoor alles kan, alles mag

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Haar werk dat als uitgangspunt steeds teruggrijpt naar de klassieke beweging biedt een intrigerend onderzoek naar nieuwe mogelijkheden binnen de danstraditie: de muziek behoudt een grote autonomie

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Volgens Alfons Van Impe (Over toneel, Lannoo, 1978, p. 299) is het Koninklijk Besluit van 14 september 1954 'de eerste bestuursmaatregel die de culturele autonomie van de Vlamingen vaststelt, en daar

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Wilson en Fabre op de praatstoel
Daarom worden de complexe teksten van Christopher Knowles (autistisch protégé van Wilson) interessant: het visuele en het auditieve behouden daarbinnen immers een zekere autonomie tegenover elkaar

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het essay van Jo De Vos gaat over de autonomie van de theaterwetenschap, in voorzichtige termen verwerpt het de kolonisatie van de opvoering door de dramatheorie, maar gaat niet zo ver de instrumenten

Nr. 15, September 1986 • Luk Dhooghe • OPERA EN ARCHITECTUUR
Naast de vanzelfsprekende artistieke autonomie van de afzonderlijke gezelschappen, zijn De Nederlandse Operastichting en Het Nationaal Ballet, samen met de directie van Het Muziektheater

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
de drie geciteerde gevallen werd de voor het creatieve proces zo levensnoodzakelijke autonomie van de artistieke leider of leiding met de voeten getreden

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Brussel zal dan de overwinnaar zijn van de culturele autonomie

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
een eindprodukt afleveren dat zijn autonomie tegenover de dramatekst ten volle poneert

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
De overgang van volledige autonomie van de acteur naar het creëren binnen de richtlijnen van een regisseur heeft hij - blijkbaar op een rustige manier verwerkt, misschien ook door de intelligente

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De kerngedachte in de opleiding is de grootst mogelijke autonomie voor de acteur, het zoeken naar de eigen spelpraktijk, naar wat hij alleen te vertellen heeft

Nr. 20, December 1987 • Luk Van den Dries • De schriftuur van Blauwe Maandag Compagnie
Zo lineair verloopt het niet, zeker niet bij de bewerkingen van BMC waar men van een grotere autonomie ten opzicht van de grondtekst vertrekt

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Alchemie in een keurslijf
een festival dat uit deze naar professionele normen hinderlijke geborgenheid en uit de zachte betutteling die daaruit voortvloeit, uitbreekt en in volle autonomie die vormen en structuren kan kiezen die

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Wij mogen ons daar niet bij neerleggen, en aan de Vlaamse autonomie een inhoud verschaffen die niet ophoudt bij het zakelijke

Nr. 24, December 1988 • Pol Arias, Koen Van Muylem, Erwin Jans,... • KR O N I E K
Vieze Woorden 1988: experiment, grensverleggend, avontuur, nieuw, anders, eigenzinnig, autonomie van de kunstenaar

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Het komt er dus op aan de autonomie van de kunst veilig te stellen...Volstrekte autonomie is utopisch (gezien de noodzakelijke investering van gemeenschapsgeld in de kunsten), maar er moet permanent gestreefd worden naar de grootst mogelijke zelfstandigheid...De autonomie van de kunstenaar weegt niet zwaar door in het politieke bedrijf


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK