Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "begaafde"Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Tekening Joris Van der Steen De begaafde jonge regisseur Thie-ry Salmon vertelde mij dat tijdens de tournee de opvoering nog grondig is bijgeschaafd

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • David Mamet à la KVS
Het komt rechtstreeks voort uit een fundamenteel tekort aan inzicht in wat acteren is. Een auteur die enige complexiteit en subtiliteit vereist (iets waar Mamet op rekent omdat hij met zo een begaafde

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Omdat Brook deze beelden in het geheugen van de toneelliefhebber heeft weten te branden, zal hij, terecht, in de herinnering voortleven als één van Europa's meest begaafde regisseurs

Nr. 15, September 1986 • Johan Thielemans, Pol Arias • Adolf Dresen:
Hoewel daar begaafde mensen bij zijn is dat toch een catastrofe, want zij houden geen rekening met het theaterpubliek en zijn uitsluitend gefixeerd op regisseurs of andermans mening

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Hamlet in de Borinage
het eerste deel zet de vader de begaafde, ietwat wereldvreemde Jonathan op weg naar de bevrijding, en in het tweede deel gaat Jonathan zijn eigen weg, probeert aan het "klasseverraad" te ontsnappen...voor de toeschouwer de sentimentaliteit die de begaafde Jonathan oproept

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Zij zijn begaafde lezers

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Gezien: Beursschouwburg, 25 oktober 1987 Korrekelder Brugge Ritter Dene Voss Thomas Bernhardt heb ik tot op heden een begaafde maar vermoeiend gefrustreerde schrijver gevonden

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
Een gewone huisvrouw, die ervan droomt om naast andere weinig begaafde amateurs op het toneel te staan: dit is pas lachen geblazen als je in Amsterdam woont

Nr. 25, Maart 1989 • Johan Thielemans • De zwarte lach van Ayckbourn
Ayckbourn is eerst en vooral een stylist, een begaafde manipulator van een traditionele vorm

Nr. 29, Maart 1990 • Johan De Boose • Andrzej Wajda
De laatste nacht van de sabbat, bij volle licht, vertelde de vader me onder het drinken van de thee opgewekt over zijn zaken en over een huwelijkspartij voor zijn dochter : een erg goede, begaafde en

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Dit zelfgeproclameerd genie dat het platteland uitkotst maar bereid is zijn stuk Het Rad van de Geschiedenis aan te passen omdat Hitier aan de muur hangt, deze begaafde toneelspeler, wiens talent

Nr. 50, Juni 1995 • Johan Thielemans • Troje, of er valt niets meer te...
Niemand ontgoochelde, op Titus Muizelaar na, die als acteur te weinig in huis heeft om naast zijn begaafde mannelijke en vrouwelijke collega's overeind te blijven

Nr. 55, April 1996 • Lieve Demin • In het spoor van Laban
Tijdens de eerste drie festivals staan nog kleinere stukjes op het programma, meestal solo's, gechoreografeerd door Lea Daan zelf of door één van haar begaafde leerlingen (Boschgeest, Onstuimigheid

Nr. 62, December 1997 • Peter Anthonissen • Turn out the stars
artistiek begaafde medemens: in Meinwärts vertrekt hij van de biografie van de joodse tenor Joseph Schmidt, die in 1942 op de vlucht voor het nazi-regime in een Zwitsers interneringskamp om het leven kwam

Nr. 77, Juni 2001 • Marc Didden • Wie vindt dat hij niets meer kan...
Zwak/Sterk, dat geregisseerd werd door de toch wel begaafde Philippe Sireuil, is bij de Blauwe Maandag niet echt een reussite geworden omdat Sireuil er niet in geslaagd was tot de ziel van die Vlaamse

Nr. 86, April 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog (2)
Daar bevonden zich begaafde beambten, de een was belast met exposities, de ander met ontknopingen, een derde met het opkomen van personages,...' Jules Veme, Parijs in de twintigste eeuw sara

Nr. 94, December 2004 • Pieter De Buysser • Over het verlangen naar een King Size...
zien enkel de samengeknepen billetjes en de streberij van niet echt de meest begaafde der Vlaamsche Zonen die zichzelf gezworen heeft dat hij kost wat kost De Primus zal zijn

Nr. 95, Februari 2005 • P O L L E S C...
caroline Het tragische liefdesverhaal wordt daar nog liever met een arme, matig begaafde dichter beleefd dan met mij, de Duke

Nr. 96, April 2005 • Kurt Vanhoutte • Nieuwe mediakunstenaars aan het woord
Literair begaafde mensen proberen zelfs het beeld te evenaren met hun woordkunst


Development and design by LETTERWERK