Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


140 document(en) met "conclusie" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
De Grauwes redenering wordt een Ministerie van Cultuur op de duur overbodig, een conclusie waartoe Herman Liebaers (cfr...Al bij al een vrij ontgoochelende conclusie

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
De belangrijkste conclusie i.v.m

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
De conclusie die hij hieraan verbindt, door hemzelf als "zuiver socialistisch" bestempeld, is dat de Grote Revolutie vreugde zal brengen, die dag dat de honger een halt wordt toegeroepen

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Dat een dergelijke conclusie totaal voorbarig was, werd dus geïllustreerd door Beton, maar eveneens door Papa, vertel eens een verhaaltje van Joris Jozef

Nr. 17, Maart 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
weten allemaal dat Brod Das Schloss een conclusie heeft gegeven die hij baseerde op uitlatingen van Kafka zelf, maar zou het niet van meer eerbied getuigen de onafheid van zijn werk te respecteren en

Nr. 18, Juni 1987 • Leo Geerts • Waarborg voor continuïteit en traditie
Reken maar eens uit wat zo'n toegangsprijs zou betekenen". Ik doe mijn huiswerk en kom tot de conclusie dat het KJT in dit geval een recette zou hebben van 7 250000 (nu, reëel) x 15 = 108 750000...Valt hier een conclusie te trekken

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
was, of ooit zal zijn..." En er is nog meer: "We kwamen tot de conclusie dat we de tickets moesten afschaffen, en dat diegenen die tot ons kwamen, naar een plaats zouden komen waar ze hun dagelijkse leven

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
andere kant... gody ben ik liever thuis dan in Nederland", een conclusie die hij onmiddellijk relativeert met een daverende lach... Coda En wat kan onze conclusie zijn bij dit alles

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De laatste scène strompelt wat moeizaam tot aan de conclusie...Tijdens talrijke reizen en onderzoeken ben ik echter tot een andere conclusie gekomen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Alex Mallems • Ariane Mnouchkine:
kwamen echter al heel gauw tot de conclusie dat we eerst de voorafgaande periode moesten behandelen: Indira Gandhi -- met haar kwaliteiten en haar zwakheden -- zou anders totaal onbegrijpelijk

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
Conclusie "Een conservatief repertoiretheater heeft m.i

Nr. 23, September 1988 • Klaas Tindemans • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Een debat waarbij de evidente conclusie was dat het jeugdtheater een even professionele kritische benadering verdient als het volwassenentheater, en, helaas even vanzelfsprekend, dat de Vlaamse pers

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
Conclusie De conclucies lijken niet zo opmonterend

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Conclusie: een produkt dat rustig naast dergelijke vertoningen in de West End kan staan

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Hij moet zich afvragen of hij niets verdachts heeft gehoord en of dat ginder ver nu geen wolk is. 't Is wenschelíjk dat hij even later tot de conclusie komt dat het geen gongslag was, maar iets dat

Nr. 25, Maart 1989 • Klaas Tindemans • Verschraling
Rest de conclusie: er is geen publiek meer...Bij wijze van conclusie

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Al vrij snel kwam ik daar tot de conclusie dat werkelijk alles met ontwerpen te maken heeft

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
Conclusie : beter geen decreet, dan een per definitie onwerkbaar compromis

Nr. 28, December 1989 • Johan Thielemans • DE BEKORING VAN DE TRADITIE
conclusie dat Japan ondoorgrondelijk is). Ergernis tenslotte, voor de absolute naïviteit uitgestraald door een platte boerenklucht, die grenst aan het infantilisme, of door dat ontwapenende gebaar van de

Nr. 28, December 1989 • Hildegard De Vuyst • EEN OMGEKEERDE REDENERING
Ik kom als buitenstaander en observator na het festival tot de ietwat vreemde conclusie dat ik een aantal lijnen die de nieuwe festivalprogramma tor uitzet, als positief ervaar, maar met de concrete


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK