Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "conventioneel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Daarom is dit acteren vaak illusionistisch, subjectief, conventioneel ook in de zin van stereotiep —hoe anders immers zouden we het als toeschouwers kunnen (h)erkennen

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Met als gevolg dat Netty Van Geel haar tekst vrij conventioneel mag opzeggen: de regisseur vond voor haar geen interessante invalshoek

Nr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Dat het NVT zich tussen twee of zelfs veel meer stoelen bevindt, leidt er al tien jaar toe dat hier zowel conventioneel-realistische stukken (58,5% van het repertoire) geprogrammeerd worden als meer...experimentele of niet-conventioneel-realistische werken (41,5% van het repertoire); dat leidt er ook toe dat in het boek enerzijds de INS in de periode van Mistero Buffo als voorbeeld voorop gesteld wordt en dat

Nr. 9, Januari 1985 • Johan Thielemans • Don Giovanni of Herrmanns dialoog met de...
De tekst en de muziek zelf maken het onmogelijk om de opvoering tot een conventioneel ritueel met één stijl te herleiden, omdat het psychologisch realisme van Da Ponte en Mozart de overgeleverde

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • Tadeusz Kantor
Tadeusz Kantor zelf over het ontstaansproces van deze creatie: "Mijn werkwijze is erg ingewikkeld, niet-conventioneel

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
leeftijd Mozart beschikte over een uitzonderlijk dramatisch gevoel, hij slaagde er in om binnen een streng conventioneel kader de eigen vitaliteit volledig aan bod te laten komen

Nr. 11, Juni 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De relatie tussen de podiumkunstenaars en de toeschouwers is in wezen conventioneel

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
een feest dat tot een dyonisi-sche bezetenheid werd opgedreven, maar daarnaast was er veel conventioneel theater, dat slechts af en toe plaats maakte voor uitzonderlijke acteursprestaties: Jonathan

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Er is weinig melodie, men gebruikt een conventioneel idioom voor wat een muzikale tegenhanger van de gesproken taal is, men vraagt van zangers een enorme concentratie op moeilijke maatindelingen, van

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
sonenregie, maar wat Orfeo en Euridice in hun groot duet te doen kregen, was zwak, conventioneel opera-acteren

Nr. 26, Juni 1989 • Luk Van den Dries • STAD & THEATER
Men presenteert teksten zoals men het ooit aan het conservatorium geleerd heeft: dat betekent klassieke declamatie die zelfs in een meer realistische aanpak altijd vals en conventioneel klinkt

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Hier gaat het niet meer om de natuurlijke, noch om de conventioneel poserende mens, maar om de gestileerde houding, het lichaam dat een vorm-idee gestalte geeft

Nr. 30, Juni 1990 • Gunther Sergooris • De macht van het uur blauw
Het uitvoeringsapparaat is conventioneel : een orkest, een koor, een kinderkoor en zangers

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris • Muziektheater dat niet stoort
Een conventionele operaregie in een minder conventioneel decor : door die discrepantie werd het een onevenwichtige vertoning, die precisie en diepgang miste

Nr. 35, September 1991 • Klaas Tindemans • 'Was ist des Teutschen Vaterland?' De besmette...
vanaf het moment waarop de staat zich niet meer als 'natuurlijk' maar enkel als 'conventioneel' kon legitimeren - als historisch bepaald middel om een aantal gemeenschapstaken (in de eerste plaats

Nr. 38, Mei 1992 • Johan Thielemans • Oberspielleiter Guy Joosten ensceneert brave "Meeuw"
Die Zeit Deze opvallende maar kleine scenografische ingrepen bewegen zich aan de oppervlakte en passen zich verder moeiteloos in een erg conventioneel concept in. Bij de uitwerking van de

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
De ruimte op het toneel is voor Moulaert geen afbeelding van een reële situatie, ze is conventioneel en kunstmatig en brengt de acteurs en toeschouwers samen rond de handeling en het spel van de

Nr. 44, Februari 1994 • Bruno Koninckx • Triptiek van de waanzin
De tekst van Miss Donnithorne is eerder lyrisch; Eight Songs is compleet anders samengesteld, minder strofisch, minder conventioneel en de teksten ervan bevatten authentieke conversaties van George

Nr. 59, Maart 1997 • Myriam Van Imschoot • Forsythe met friet
toeschouwer geen feitelijke begrenzing is. De theaterruimte mag dan wel conventioneel begrensd zijn, steeds is er ook een verlangen naar overtreding en gemeenschapszin

Nr. 75, Maart 2001 • Peter Brook • Op zoek naar honger
Een zeer conventioneel gebaar


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK