Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


481 document(en) met "eeuw" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens • Boeken: Vrouwen en Shakespeare
beeld van de socio-culturele en juridische positie van de vrouw in de 15de en 16de eeuw, heksengeloof en de vrouwelijke schrijvers

Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Het Ballet Royal de Wallonië, het Koninklijk Ballet van Vlaanderen en natuurlijk het Ballet van de XXste Eeuw boekten destijds een drastische vooruitgang (met als gevolg het ontstaan van ettelijke

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het gevolg is dat wij, twintigste-eeuwse toeschouwers, kijken naar het verhaal van een Romeins keizer door de ogen van iemand uit de achttiende eeuw

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Het probleem van de romantische schrijver uit de 19de eeuw is geen voorwerp van zorgen meer voor de moderne dramatische auteur...naar de actualisering stel ik eerst voor de tijdperken van deze eeuw in het drama in te bouwen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Als we dit alles even op een algemener vlak tillen, moeten we onmiddellijk stellen dat zulk een moment van weigering erg belangrijk is in het verloop van de kunst van de twintigste eeuw...uitgestraald en dat wellicht niemand in de twintigste eeuw zoveel boodschappen met zo weinig materiaal heeft weten uit te zenden

Nr. 2, Maart 1983 • (advertentie)
verdiend dan wat er links (De Morgen) of rechts (Gazet van Antwerpen) over geschreven is. 'Prachtige dekors uit de zestiende eeuw' klinkt al even dwaas als Teen verzameling binnenpretjes1... Max Arian, Klaas

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Een dood schip in de branding van de nieuwe eeuw

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Overigens heeft het kristendom de reïncarnatie pas in de vijfde eeuw verboden

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
En wat voor een Racine in de sfeer van het om zichzelf wentelende hof te Versailles nog op de afspiegeling van een mythische cosmos kon lijken, is in de burgerlijke 18de eeuw onherroepelijk

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De kostuums in Nachtasyl stammen niet uit het begin van de eeuw, hebben niets exotisch Russisch

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Het behandelt de teloorgang van een utopische commune op het einde van de negentiende eeuw

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Daar ruziet men nog over wie nu met theater bezig is. Als men het daar al over eens is, dan reikt de interesse toch niet veel verder dan de zestiende-zeventiende eeuw

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
1585 eindigde, met de val van Antwerpen, onze Gouden Eeuw

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
1585 eindigde, met de val van Antwerpen, onze Gouden Eeuw

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Initieel bedoeld om geïnteresseerden op de hoogte te houden van de nieuwe aanwinsten van het Centrum (dat bevat zowel toneelstukken uit de 19de eeuw als het archief van Toneel Vandaag, bijvoorbeeld...De joodse schrijver-regisseur, Hongaar van geboorte (1914), sinds 1969 in de Bondsrepubliek werkzaam -- na jaren Groot-Britannié( 1933-1947) en Amerika (1947-1969) -- brengt in dit stuk een halve eeuw

Nr. 4, September 1983 • Pol Arias • Jeune Théâtre gooit de luiers af
1984 gaan we werken op klassiekers van deze eeuw

Nr. 4, September 1983 • Goedele De Keersmaeker • Eminence grise van de Amerikaanse dans
dit verband kan er op gewezen worden dat reeds in het begin van deze eeuw in de schilderkunst het normale perspectief doorbroken werd en dat het kubisme het publiek de gelijktijdige perceptie toonde

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het melodrama werd vanuit Europa in de VS geïmporteerd en kwam in het midden van de 20ste eeuw herkneed vnl

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
Het melodrama werd vanuit Europa in de VS geïmporteerd en kwam in het midden van de 20ste eeuw herkneed vnl

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Absolve te... Brabo Raar is de mensen... Lamme En 't leven ook... Tijl Is 't een eeuw, of zijn 't duzend jaren dat we hier zitten


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK