Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "fotografische" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Over de situering van de foto's binnen het ensceneringsproces en over de relatie tussen de fotografische of scènebe-schrijvende intenties blijft de lezer in het ongewisse

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Van deze onderneming is nu een geweldig boek gemaakt met een fotografische neerslag van het werk van 22 jaar

Nr. 28, December 1989 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Zei Penn niet deze prachtige zin : We don't sell clothes, we sell dreams' ? De theaterfotografie toont mij een fotografische waarheid, alsof wij integendeel niet alle kracht nodig hebben om de

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Lauwaert, Bart Philipsen • Theaterfotografie
Theaterfoto's horen dus in twee series tegelijk thuis : in de serie van het fotografische, maar ook in de serie van het theatrale...Pijnlijk zijn in het Muntarchief al die fotografische documenten waarin men die verschuiving niet heeft vastgesteld en nog steeds opnames maakt alsof b.v...En die essentie is onverzoenbaar met die andere, die van de fotografie : "de fotografische waarheid

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Die binnenkant wordt ons in de voorstelling ook getoond, niet in zijn fotografische hardheid, maar in de haast geïdealiseerde vormen van de meer dan levensgrote afbeeldingen van de menselijke anatomie

Nr. 32, December 1990 • Rud Vanden Nest • Un malheureux vêtu de noir
De frontpanelen zijn een reeks overwegend grijze, anachronistische en schier fotografische evocaties van ziekenhuis- en slaapkamers, die de uit het libretto verbannen schilderijen op een boeiende

Nr. 32, December 1990 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
De sterke en originele beeldideeën van fotografie over dans zijn zeldzamer dan de stroom fotografische banaliteiten

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Lauwaert • Theaterfotografie
Vandaar datje eigenlijk niet alleen van voorstellingen en films van het danstheater moet spreken, maar ook van hun fotografische creaties...Zoals Nijinski op een onvergelijkbare manier 'blijft' in zijn schitterende fotografische werkstukken). Onder de vaak zeer bescheiden en terughoudende regie van de fotograaf, vertolken de dansers, de...Nieuwe fotografische spelregels die een verhelderend licht werpen op het scenische gebeuren

Nr. 33, Maart 1991 • Johan De Boose • Tadeusz Kantor
De personages overschrijden de grens tussen werkelijkheid en illusie voortdurend en reconstrueren binnen de kaders fotografische beelden uit Kantors herinnering

Nr. 44, Februari 1994 • Johan Thielemans • Carmen, een tragedie
Die bijna fotografische reprodukties passen dan wel bij het beschrijvende karakter van een deel van de partituur, maar staan haaks op alle conventionele elementen die de opgeroepen illusie komen

Nr. 59, Maart 1997 • Dirk Lauwaert • Het slechte geweten geafficheerd
Het fotografische beeld staat aan de kant van regie en voorstelling, maar geeft zelden de filosofie ervan aan...Er is eerder sprake van een chantage met hét fotografische, dan een subtiele fotografische verhouding tot het werkstuk zelf

Nr. 62, December 1997 • Gojim 5.1 • Doodgewoon en levensecht
Vooral de fotografische blik, meer nog dan de onderzoekende vinger in zijn rectum, dringt het privédomein van de zieke met zoveel kracht binnen dat hij er geen verhaal tegen heeft

Nr. 63, Maart 1998 • Bart Eeckhout • Hiphop na de hype
De combine paintings van Robert Rauschenberg (halfweg jaren vijftig) zijn een mooi voorbeeld van de assimilatie van fotografische technieken in schilderkunst

Nr. 63, Maart 1998 • Gerd Taube • Poppentheater in het niemandsland tussen traditioneel en...
Zijn portretten en fotografische lichaamsensceneringen zijn erotisch geladen; sadomasochistische ondergeschiktheid is het basisthema van zijn beelden

Nr. 70, December 1999 • Roel Verniers • Plaatjes bij praatjes?
Om evenwel de verschillende niveaus te begrijpen waarop betekenis zich in het fotografische beeld aandient, moet de blik zich als een kurkentrekker in de afbeelding boren...vergelijking met het veel beter toegeruste oog kunnen de gebreken van de fotografische lens in de confrontatie met het schemerduister waarin het gros van de voorstellingen zich situeert, uitgroeien...Bovendien plaatst de doorwinterde theaterfotograaf de actie vaak centraal in zijn compositie, waardoor de vluchtlijnen van het fotografische beeld de blik van de kijker naar het hart van de actie

Nr. 75, Maart 2001 • Dirk Pauwels • Het theater als artistieke pleister op de...
Die van onze meest gereputeerde en grootste cultuurhuizen zijn overigens echte pareltjes van grafische en fotografische kunst, zo indrukwekkend mooi zelfs dat ze in sommige gevallen dreigen de

Nr. 78, Januari 2001 • Piet Van Duppen • Wat is licht?
Zo kan men met een infraroodgevoelige camera - die vraagt in essentie enkel een fotografische film die gevoelig is voor infrarode straling - de warmtelekken van een huis in kaart brengen

Nr. 80, Februari 2002 • Pieter T'Jonck • Een onbeschrijflijke toestand
Ze zijn onveranderlijk onscherp, als fotografische opnames van gedigitaliseerde beelden...Daarmee lijkt dit fotografische essay vooruit te wijzen naar enkele behartenswaardige opmerkingen van Rudi Laermans over de bijzondere 'beeldmatigheid' van de voorstellingen van Stuart in zijn tekst

Nr. 85, Februari 2003 • Kurt Vanhoutte • Machines op het middaguur: Werkverslag van de...
Wellicht niet toevallig zijn het haast fotografische beelden

Nr. 98, Januari 2005 • Steven Humblet • Het Theater van de Fotografie
spoor te komen (wat later zou uitmonden in de identiteitskaart) en in het Hôpital de la Salpêtrière ten slotte werkte de fotograaf Albert Londe samen met de arts Charcot aan een fotografische atlas van...De waarachtigheid (en standvastigheid) van het fotografische beeld wordt hier gebruikt om de vluchtigheid van de filmische verschijning in een onverwoestbare identiteit te verankeren...Vooral in Groot-Brittannië is het fotografische portret een middel om andere plaatsen en tijden te verkennen (met een bijzondere voorliefde voor de Middeleeuwen, het sensuele Midden-Oosten en de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK