Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


368 document(en) met "gang" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Onder het motto: kwaliteit moet binnen de grenzen van de middelmaat blijven want anders zou de normale ongestoorde gang van zaken kunnen ontregeld worden en die is toch wel de zin van het theater

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Dat mijn leven een eeuwige gang zij naar dit doel

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Zo zijn ze elementen die elke illusie doorprikken: op elk ogenblik van de vertoning maken ze duidelijk dat alles spel en aanduiding is. Hun aanwezigheid onderstreept wat hier essentieel aan de gang

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Met de taal is een gelijkaardig proces aan de gang...Het boeiende van deze voorstelling ligt precies in de worsteling met vreemd geïntroduceerde elementen: een gevecht dat men aan de gang weet en waarbij men zich afvraagt hoe La Cuadra na Nanas de

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
eens een SERIEZE polemiek op gang komt

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Samen met hem wordt ze begraven, de staatsbegrafenis, die nu misschien al aan de gang is, garandeert geen verrijzenis

Nr. 2, Maart 1983 • Luk Van den Dries • Boeken: Omtrent Heiner Müller
Dat klopt aanvankelijk; in de latere stukken wordt die gang meer en meer een slenteren en uiteindelijk een stilstand, status quo

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Guilbert, de echtgenoot van Sophie, die zich schijnbaar ongeïnteresseerd gedraagt, zet door die nonchalance vaak dramatische veranderingen op gang...Dit wordt pas expliciet als de handeling op gang komt...deze twee bedrijven is de handeling op gang gebracht, maar op een zeer verwarrende manier

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
communicatie op gang brengen, twee facetten: een tekst tot op het bot analyseren en begrijpen, én een verfijnd hanteren van theatrale vorm-middelen...Er is een tweede distantiëring, die vooral van semiotische aard is en die het gebrek aan emotieve impact moet invullen, door het nadenken op gang te brengen...Een voorstelling die zulk een dieptewerking vanwege de toeschouwer op gang brengt, is verplicht een open einde te voorzien

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • GOETHE
Je verwacht ieder ogenblik het uitvallen van deze sonore aarzelingen, was er niet het personage Tasso, dat door zijn natuurlijke onstuimigheid de beweging op gang houdt

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck, Karel Hermans • Tien jaar Nieuwe Scène
De actie, die in het eerste deel zo moeilijk op gang komt, raakt pas goed op dreef in het deel na de pauze

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De discussie lijkt nog volop aan de gang en hun dramaturgie weerspiegelt die toestand

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
De klacht werd vlug ingetrokken maar had ondertussen een discussie op gang gebracht tussen vertegenwoordigers van kunstenaarsgroepen en de media over het artistiek klimaat in Milwaukee

Nr. 3, Juni 1983 • Marianne Van Kerkhoven • KAAITHEATER
die sfeer komt in West-Europa en in de USA iets nieuws en zeer jongs op gang

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
omdat ik de persoonlijk opgebouwde gedachten-gang bevestigd, afgebroken of op een zijspoor gezet zie

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Smaakmaker Met deze keuze helpt het Kaaitheater een aantal ontwikkelingen op gang zetten die een wezenlijk alternatief bieden voor het routineuze en vervelende lopende-bandwerk dat sinds...omdat ik de persoonlijk opgebouwde gedachten-gang bevestigd, afgebroken of op een zijspoor gezet zie...die sfeer komt in West-Europa en in de USA iets nieuws en zeer jongs op gang

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Smaakmaker Met deze keuze helpt het Kaaitheater een aantal ontwikkelingen op gang zetten die een wezenlijk alternatief bieden voor het routineuze en vervelende lopende-bandwerk dat sinds

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Haren die niet meer liggen kunnen, doch onveranderlijk horizontaal-versteven staan: De gedurige jacht van zijn gang...Vlaanderen's oever draagt het spoor van m'n eindloozen gang in lange nachten...er gang zit in diei zaak

Nr. 5, Januari 1984 • Daan Bauwens • NTG en De Sluipende Armoede op herkansing
gang

Nr. 5, Januari 1984 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck, Eric Vanhaeren • KLAPSTUK 83
Ik ga in mezelf op zoek naar relevante informatie en breng dan een proces op gang om die gegevens naar buiten te halen en te laten zien


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK