Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


513 document(en) met "gebeuren" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Wel gaat de toeschouwer meteen verbanden leggen met de buitenwereld: het dramatisch gebeuren is zeer innig verbonden met een realiteit, niet als een afbeelding ervan, wel als een -- hoofdzakelijk...Het gebeuren en de vormgeving hebben vaak een symbolische ondertoon, afgewisseld met realistische sequensen of elementen, en dat geeft het pubiek ruim de gelegenheid om naar eigen inzichten de puzzle...Het gebeuren is zomaar voorbijgegaan, zonder consequenties voor de would be --betrokkenen binnen de MAN/ VROUW-relatie

Nr. 1, Januari 1983 • Theo Van Rompay • Jong regisseur duikt op uit het niets:...
Zijn rol ontstaat uit de dingen die rondom hem gebeuren

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Dan mocht er gebeuren wat wilde, vond men, men zat goed safe (zoals voor bijna alle andere afleveringen van deze onzalige reeks gebeurde er niets). Wat men thans met De Koopman kan aanvangen hebben

Nr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
De dualiteit van het inhoudelijke en het uiterlijke en de persoonlijke verbondenheid met het gebeuren maken een beeld dat je ogen streelt én schuurt

Nr. 1, Januari 1983 • Renate Klett • Is dit nog ballet, is het al...
Het samenkomen van de paren is telkenmale een dwangmatig, brutaal gebeuren...Soms gebeuren er tien dingen tegelijk, dan is alles weer op één gebeuren toegespitst

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Dan moet gebeuren wat bij hem opkomt

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Een toneelruimte wordt des te meer met intensiteiten geladen naargelang er meer binnen dezelfde beperkte ruimte kan gebeuren...Langs alle assen van het gebeuren kan men het spel tussen tegenpolen terugvinden: Titus staat tegenover Vitellia, man tegen vrouw

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Telegramberichten over het gebeuren in de provincie en de vele hoofdstadjes lust ik niet

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Iets dergelijks staat in de herfst van dit jaar in Athene te gebeuren

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
De weigering van en de afrekening met het voorgaande, roept onvermijdelijk de vraag op wat er op een later moment zal gebeuren...Schechner maakte er een boeiend gebeuren van door de actie te verdubbelen: de twee helften van de scène verhielden zich tot elkaar als spiegelbeelden...De toeschouwer werd buiten het gebeuren geplaatst en werd iemand die geamuseerd toekeek op een uitvoering: niet het wat maar het hoe hield hem bezig

Nr. 2, Maart 1983 • Marianne Van Kerkhoven • Die deutsche Welle
Zoals steeds gaat Kroetz' aandacht vooral uit naar de repercussies van de economische situatie op het gezinsleven en daar gebeuren dan vreemde dingen : Eddy, werkloos nu, weet zijn mannelijkheid nog...theater meer maken; waar het risico ophoudt, houdt het theater op en dat is wat Jean-Pierre de Decker hier liet gebeuren : weten dat het gemakkelijk herkenbare naturalisme geen oplossing meer biedt en het

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Clavigo
Als dit zou gebeuren, zou de Beaumarchais de verklaring vernietigen, dat was de afspraak

Nr. 2, Maart 1983 • Ludo Verbeeck • Clavigo
Interessant is hierbij niet zozeer de herinnering aan de idylle met Friederike Brion uit zijn Straatsburgse tijd dan wel een breuk die op het tijdstip waarop Clavigo werd geschreven, nog te gebeuren

Nr. 2, Maart 1983 • Klaas Tindemans • Torquato Tasso
Decorte maakt episch theater, schept een emotionele afstand tussen publiek en gebeuren door, als vormresultaat, een immense afstand tussen zegging en inhoud op te leggen...De pijniging - als karaktertrek van de dichter, niet als concreet gebeuren - wordt uitgedrukt, maar niet op een dramatisch uitputtende manier: deze gevoelens zijn nog niet aan de orde...Ultiem verband In het tweede deel zouden de plannen in daden moeten worden omgezet: dit gebeurt niet in een handeling, het gebeuren blijft zuiver verbaal

Nr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De plaats waar het gebeuren zich afspeelt is niet een paleis in Denemarken, is niet een armenhuis in Rusland, maar de scène van de schouwburg in kwestie...De voorstelling is een 'actueel' gebeuren in een decor met een eigen reële logica

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Deze kijkfunctie wordt overgenomen door het koor (Vic Mees) die het gebeuren nauwgezet volgt en is ook inherent aanwezig in de ruimte (een laboratorium, een zeteltje opeen galerij, een rij zetels op...kleuren; een losgeknoopte das is een ander personage; een stukje sirtaki en retsina tijdens de pauze als verwijzing naar de plaats van gebeuren,...) en zeer concreet scenisch gebeuren

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Maar ze zijn dan ook vuil, het moet gebeuren

Nr. 3, Juni 1983 • Curtis L. Carter • HET IS THEATER ZOALS TE VERWACHTEN EN...
de kleine ruimte was het praktisch onmogelijk zich te distantiëren van het gebeuren...Alle handelingen gebeuren voor een spiegel, wat het reflexieve karakter van het stuk benadrukt...Hierin probeert Fabre concreet gebeuren, gegrepen uit het werkelijke leven, en acteursconventies te verwerken

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Dat zal met een kleine kern gebeuren, weer helemaal een Camera Obscura-toestand

Nr. 3, Juni 1983 • Roger Van Ransbeek • KAAITHEATER
Wat er te gebeuren staat...Mocht het dan nog in alle stilte gebeuren, maar nee hoor...Tweemaal zit ik een uur lang met uitgestrekte arm, smekend om enig contact met wat er op de scène aan het gebeuren is. Waar Steve Paxton mee bezig is, bij God, ik kan er maar niet achterkomen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK