Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


27 document(en) met "geschiedenissen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 18, Juni 1987 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Mijns inziens mag het feit dat die voorbijgestreefde, drakerige geschiedenissen zonder veel muzikale inhoud nog steeds worden opgevoerd niet derzelver toonzetters worden aangewreven - zij rusten

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans • "Kunstenaars moeten elke keer opnieuw beslissen"
Tegelijk moet men zich met oude geschiedenissen gaan bezighouden om uit te zoeken "waar de hond begraven ligt". Wat zijn b.v

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
Maar ook dat kan je nog eens willen ontmaskeren en achter al die keuzes kleine geschiedenissen zoeken, kortom erop uitkomen dat er geen artistieke keuzes zijn, maar heeft dat allemaal wel zin

Nr. 42, Juni 1993 • Bart Philipsen • De scène, het misverstand en het ogenblik
tegen de valse god, wiens oog wilde totaliseren wat slechts door een onherhaalbaar toeval 'coïncideert': een veelheid van private, elkaar al dan niet doorkruisende geschiedenissen, een

Nr. 50, Juni 1995 • Erwin Jans • Out, out, brief candle
Slechts langzaam leert het Westen zijn andere geschiedenissen, de geschiedenissen van de anderen onder ogen zien...Geschiedenissen die enkel zichtbaar zijn voor het geheugen dat kijkt...Misschien moeten de enkele individuen, de enkele instellingen die zich verantwoordelijk voelen voor dit geheugen, voor de vele geschiedenissen van het Vlaamse theater, zich eens ernstig buigen over

Nr. 53, December 1995 • Peter De Jonge • Een zacht memento van alle verdrukten
Hoghe verweeft elementen uit andere geschiedenissen van uitsluiting en verdrukking in zijn voorstelling: brieven van een aan Aids overleden vriend en anekdoten over de vernietigingskampen, heroplevend

Nr. 59, Maart 1997 • Rudi Laermans • Kunst, Hedendaagsheid, Techniek
Nodig zijn geschiedenissen van en reflecties op specifieke camerabewegingen, particuliere shots, singuliere montageprocédés

Nr. 61, Januari 1997 • Eric De Kuyper • Rendez-vous manqués met Hans van Manen
wereldje). Ik weet het, Van Manen is heel nauw met zijn context verbonden, toch komen voor mij al die interne geschiedenissen over als petite histoire

Nr. 64, Juni 1998 • Pieter T'Jonck • Reflecties over opera, film en choreografie
Het zal altijd een dubbel zijn, waarin de oorspronkelijke contouren vervaagd en overschreven zijn door latere geschiedenissen

Nr. 64, Juni 1998 • Rudi Laermans • 'Ver-stemde' herinneringen
een 'herinneringscollectief' dat de tijd-van-toen niet wil vergeten, maar er desondanks enkel in slaagt om aan de familiale geschiedenissen slechts saillante anekdotes te onttrekken

Nr. 69, Januari 1999 • Jan Ritsema • Voor jou, voor jou en voor ons
Langzame geschiedenis Ik las eens over iemand die twee geschiedenissen onderscheidt: een geschiedenis dichtbij, die snel op ons afkomt, dat is de televisie, dat is de Humo en die cd-rom van

Nr. 71, Maart 2000 • Marleen Baeten • Een melopee van geheugenflarden
Het verleden krijgt meerdere nieuwe levens: 'geschiedenissen'. Anne-Marie Stretter wordt een 'model' waaraan anderen zich kunnen spiegelen...En als geschiedenissen ais deze een soort gewoonte zullen worden, zoals dat altijd gaat in 't leven, zal ik me jou herinneren als het vergeten van de liefde zelf

Nr. 76, Maart 2001 • Erwin Jans • Het meervoud van de multicultuur
geschiedenissen worden buitengesloten, zoals die van vrouwen, gekoloniseerden, minderheidsgroepen en mensen met een zogenaam-de afwijkende seksualiteit

Nr. 78, Januari 2001 • Eric De Kuyper • De zon komt op. Het is een...
Ik vind het daarentegen vreemd dat je in de 'geschiedenissen van het theater' zijn naam nooit tegenkomt, terwijl dit toch een prachtig schouwspel moet zijn geweest

Nr. 80, Februari 2002 • Meereizen met de windstilte: NO WIND. NO...
Klassiek focust het portret op de kernelementen van een subject en zijn oeuvre: werken, thema's, motieven, persoonlijke en artistieke geschiedenissen

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Je zit met verschillende culturen en geschiedenissen rond de tafel

Nr. 90, Februari 2004 • Pieter T'Jonck • Improviseren als denkproces: Xavier Le Roy en...
En hoe bepalen de verschillende geschiedenissen van Oost- en West-Europa de benadering van dit probleem

Nr. 92, Juni 2004 • 
En vanuit Judson Church vertrekken meerdere geschiedenissen, maar geen ervan komt bij het latere werk van Trisha Brown of bij een vroege Anne Teresa De Keersmaeker uit

Nr. 92, Juni 2004 • Rudi Laermans, Carine Meulders • Het lichaam is de voorstelling: Wat ons...
En vanuit Judson Church vertrekken meerdere geschiedenissen, maar geen ervan komt bij het latere werk van Trisha Brown of bij een vroege Anne Teresa De Keersmaeker uit

Nr. 97, Juni 2005 • Jeroen Versteele • Het cynisme voorbij
poëzie worden metaforen vaker gebruikt, maar op het toneel wordt een beeld of een situatie meestal uitgebeeld, getoond via personages met geschiedenissen en objecten er omheen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK