Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


6 document(en) met "inrichtende"Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Hij moet als een goede huisvader zijn gezelschap leiden, binnen de perken van het budget dat hij van de inrichtende macht krijgt...Toen dat niet ging, zocht men een inrichtende macht in West-Vlaanderen

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
als inrichtende macht, lot een v.z.w

Nr. 28, December 1989 • Klaas Tindemans • HET CENTRUMDECREET
De enige zinvolle wettelijke omkadering van het theater is van sociaal-rechtelijke en contract-rechtelijke aard: de juridische draagwijdte van bestuursovereenkomsten met de 'inrichtende machten

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
kon een vrije school als het Leuvense Lemmensinstituut, dank zij de armslag die de directie kreeg van haar inrichtende macht, de "Guimardstraat", zich verder uitbouwen en profileren: het instellen van...Slechts sinds korte tijd beschikt het gemeenschapsonderwijs over een eigen inrichtende macht: de Algemene Raad voor het Gemeenschapsonderwijs, kortweg ARGO genoemd

Nr. 33, Maart 1991 • Caroline Derycke • Hervormingen Hoger Kunstonderwijs
Een laatste belangrijk knelpunt is de werking van de ARGO, de in 1988 opgerichte inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs...tegenstelling tot de vlotte samenwerking in het vrije net tussen inrichtende macht en directie, komen de directies van instellingen uit het Gemeenschapsonderwijs vaak in conflict met hun inrichtende

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Lokale autonomie Wie zijn die 'onderwijsverstrekkers'? Op de eerste plaats natuurlijk de scholen, niet aan het hoofd een directeur en een inrichtende macht...Waarschijnlijk zullen de meeste directies en inrichtende machten even pragmatisch te werk gaan bij de implementatie van de nieuwe eindtermen: zonder te raken aan de tewerkstelling, maar met eventuele


Development and design by LETTERWERK