Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


153 document(en) met "selectie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Gie Dermul • Agressieve tederheid
de danser als 'object' (de selectie: het tonen van het lichaam, de klassieke poses - kunstjes -, en het op zijn beurt verkopen daarvan) gevormd naar uiterlijke normen

Nr. 1, Januari 1983 • Carlos Tindemans • Bij open doek
Selectie is onontkoombaar

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
De selectie van die beelden betekende meteen een standpunt, een mentaliteitskeuze, die bepaalde onderzoekingen doorheen het werk mogelijk maakte

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • KAAITHEATER
Dat die buitenlandse selectie steeds nauwer aansluit bij en in discussie staat met de Belgische produkties is een verheugende vaststelling

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Toby Cole "Uit de zeer uitgebreide verzameling teksten van moderne toneelauteurs over het schrijversmétier, heeft Toby Cole een selectie gemaakt

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
De selectie: Elke niet-professionele groep kan zijn kandidatuurstellen...de selectie berust op het prestige van een vereniging...Vooral aan de selectie moet gesleuteld worden

Nr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
door de Russische literatuur: Oorlog en Vrede naar Tol-stoi op muziek van Tsjaikowski (nadat de Prokofiev-erfgenamen hun toestemming geweigerd hadden om een selectie uit het werk van de componist te

Nr. 8, September 1984 • (advertentie)
Selectie Nord 251, mei EXPERIMENTELE FILMS van Michael Snow, Joyce Wieland, Andy Warhol, Pat O'Neill, Michael Mazieres, Holis Frampton, Ken Jacobs, Malcolm Legrice, William Raban

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Op basis van welke criteria gebeurde die selectie ? "Bovenal de ernst van het werk, daarnaast de oorspronkelijkheid van de voorstellen en ten slotte speelt vandaag ook de factor

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Sindsdien worden deze wedstrijden jaarlijks georganiseerd met selectie-proeven op provinciaal niveau en een landelijke finale in Gent

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
De natuurlijke selectie

Nr. 13, April 1986 • Mark Deputter, Patricia Kuypers • DE DANS ONTSPRONGEN
Liever dan een op welke wijze dan ook ideologisch bepaalde selectie van produkties aan te bieden, verkoos het Stuc een beeld te schetsen van hoe verschillende kunstenaars, vanuit totaal andere

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Er bestaat echter evenmin enige a-prio-ri erkenning van het individuele recht van ieder artiest op overheidssubsidie" (Carlos Tindemans). Kortom, alles blijft een zaak van selectie

Nr. 14, Juli 1986 • Leen Thielemans • THEATERTIJDSCHRIFTEN 1945-1985
Leen Thielemans 1 Twaalf publikaties bleken de selectie voor de benaming "theatertijd-schrift" te doorstaan: Het Toneel & Het Antwerps Toneel (1945-1970), Het Voetlicht (1945- 1947), Pygma

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
De minister begon met een handig gedraaid citaat van Strindberg waarin deze pleitte voor géén staatssteun aan de kunsten omdat alleen op die manier "de natuurlijke selectie volgens welke de besten

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De selectie van hedendaagse scenogra-fen op de tentoonstelling gebeurde echter volkomen lukraak, zonder zelfs maar de voornaamsten mee te hebben

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay • Tien bedenkingen bij een gesprek
Nochtans - deze willekeurige selectie mag het duidelijk maken-reikt de invloed en draagkracht van Shakespeare, Molière, Tsjechow, Mozart, Verdi en zovele anderen veel verder dan het indertijd (en nu

Nr. 18, Juni 1987 • Inhoudstafel
56 In de Kroniek de selectie van het eerste Theaterfestival voor Nederland en Vlaanderen in Amsterdam, terugblik op Station Service (NTG), Wanja, Wanja

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Een kleine honderd mensen volgt er les: 30 in avondopleiding, 14 in het tweede jaar, 67 begonnen aan het eerste waarvan er nu nog 43 overblijven; een selectie ervan (een twintigtal) zal overgaan naar


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK