Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


10 document(en) met "Strasberg"Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Deze is, net als Lee Strasberg van de Actors' Studio, oorspronkelijk lid geweest van het sociaal-georiënteerde Group Theatre dat in de jaren dertig "method acting" naar ideeën van Stanislavsky

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
1979 heb ik een jaar in het Strasberg Institute lessen gevolgd en heb ik het geluk gehad Lee nog op het einde van zijn leven te leren kennen...Een vergelijking tussen Jack's school en die van Strasberg is interessant omdat beiden zich tenslotte op de theorieën van Stanislawsky beroepen...Bij Strasberg ben ik vooral van slechte gewoonten afgekomen, bij Garfein heb ik er goede bijgeleerd

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De psychotechnieklessen baseren zich voor een belangrijk deel op Stanislawski en Strasberg...Ik probeer wat Strasberg voor de film ontwikkeld heeft door te trekken naar theater zonder in psychologisch realisme te vervallen...Een verschil met Stanislawski en Strasberg is wel dat ik minder rationeel werk, minder een beroep doe op het geheugen als bewaarplaats van het emotionele leven, dan wel uitga van fysieke impulsen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst • Chris Thys, actrice
Je haalt eruit wat voor jezelf bruikbaar is. Een belangrijk deel van de acteursopleiding bij Strasberg bestaat uit sensorywork...De school die Strasberg opgericht heeft, is het Lee Strasberg Theatre Institute...Heel goede herinneringen heb ik aan het werk met Jan De Vos, die twee jaar in New York gestudeerd heeft aan het Lee Strasberg Theatre Institute

Nr. 27, September 1989 • Klaas Tindemans, Lieven De Cauter • Toneelspelen is marginaal sinds de Romeinen
Het stond dus voor ons vast dat die laatste scène, met al die stoelen bij elkaar geschoven, die beroemde kringoefening van Lee Strasberg in de Actor's Studio zou zijn, waarin je per moment moet

Nr. 65, Januari 1998 • Marianne Van Kerkhoven • Samenvallen met wat je denkt
dat gesprek zei Hans-Thies Lehmann omtrent onze indeling in drie acteervarianten: 'Een zeer intelligent persoon kan naar een Stanislavski- of een Strasberg-school gaan, een zeer emotioneel acteur

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Gisteren zag ik op de televisie een documentaire over Lee Strasberg...Voor de rest staan we niet verder dan Strasberg...Wat wél anders is: ik zag Strasberg gisteren bezig, wat een varken

Nr. 76, Maart 2001 • Peter Anthonissen • Meer en meer zichzelf
Vandaar mijn opvoeding: omwille van communisme en socialisme werd Brecht binnengehaald, maar gezien het feit dat Irak gekoloniseerd was door de Engelsen, mochten ook Stanislavski en Strasberg niet

Nr. 79, December 2001 • Katrien Darras • Eerbare voorstellen: October/Oktobre van Dito'Dito
Hammenecker, Abdelmalek Kadi, Giuseppina Mammone, Marie-Pierre Meinzel, Marlith Narvaez, Henri Peiffer, Dett Peyskens, Dominique Roodthooft, Raven Ruëll, David Strasberg, Ciska Thomas, Willy Thomas, Sam Touzani

Nr. 95, Februari 2005 • 
De artistieke ploeg van Ivo Cuyl, Hildegard De Vuyst en mijzelf als artistiek directeur, wordt aangevuld met Dito Dito en drie jonge makers: Raven Ruëll, Ruud Gielens en David Strasberg


Development and design by LETTERWERK