Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


15 document(en) met "Cultuurpact"Nr. 3, Juni 1983 • Paul De Bruyne • Nogmaals en encore: vragen naar een toneelbeleid
De overheid heeft in het cultuurpact de dominantie vastgelegd van het politieke boven het onafhankelijk culturele...Het cultuurpact verhindert dat onafhankelijke deskundigen zich profileren omdat iedereen die zich op beleidsniveau in wil schakelen in de toneeldiscussie eerst partijpolitieke kleur moet bekennen

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Bovendien zouden we natuurlijk het cultuurpact toepassen

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
Maar goed, in Vlaanderen zit men aan het Cultuurpact vast

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
zegt dat men in Vlaanderen aan het Cultuurpact vastzit moet men ook teruggrijpen naar het uitgangspunt; d.w.z

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Voorzitter van deze Raad van Beheer is de Brusselse Schepen van cultuur Richard Leclercq van de Parti Socialiste en verder vinden we in dit orgaan --met respectering van de normen van het cultuurpact

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Wat zo fraai 'cultuurpact' genoemd wordt, is vaak slechts een andere naam voor heel kleine partijpolitiek

Nr. 15, September 1986 • Theo Van Rompay, Marianne Van Kerkhoven • Het opheffen van subsidies zou een schok...
Voor u gaat die tendens tot politisering blijkbaar uit van de cultuurmakers, terwijl de overheid of het politieke bestel zelf - via bijvoorbeeld het Cultuurpact en de daaruit voortvloeiende

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
opvallend geselecteerd volgens partijpolitieke horigheid zodat andermaal het niet onjuiste beginsel van het cultuurpact op eenzijdige en vertekenende wijze wordt vertaald

Nr. 24, December 1988 • Theo Van Rompay • Dan maar de RAT afschaffen?
Het enige wat vast lijkt te staan is dat de politieke verhoudingen gerespecteerd worden, zoals voorgeschreven wordt door het Cultuurpact, maar de schaamte is te groot om dit open en bloot in de...Als dit nog op de weegschaal van het Cultuurpact moet, dan kan dit precair worden" (Eindverslag RAT, blz...30 (4-6-86) vraagtekens geplaatst heeft bij de zware hypotheek die het Cultuurpact op de samenstelling van de RAT legt: "Er dient nader overleg gepleegd over de manier waarop de Raad wordt

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
De Raad wordt elke twee jaar voor één derde vernieuwd, en de toepassing van het cultuurpact wordt niet expliciet geëist

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
De Raad van State, van zijn kant, reageert op het decreetontwerp voor de podiumkunsten en vindt dat een aantal bepalingen niet conform zijn aan het cultuurpact...strekkingen gewaarborgd wordt, kortweg het cultuurpact (1). De aangehaalde artikelen zien er als volgt uit: Artikel 10 De regels inzake erkenning en subsidiëring in geld of natura van geregelde...De Raad stelt echter, met het cultuurpact in het achterhoofd, dat deze procedures reeds voldoende beschreven dienen te zijn in het decreet zelf

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Waar en hoe vindt men in godsnaam veertig Vlamingen met een dergelijke competentie, er rekening mee houdend dat de raden politiek worden samengesteld, moeten beantwoorden aan het cultuurpact en niet

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Nóg een heuglijk feit: de pas opgerichte adviesraad was weliswaar nog samengesteld volgens het cultuurpact, maar toch, voor het eerst kon men grosso modo stellen dat de leden van een raad er veeleer

Nr. 68, Juni 1999 • Pascal Gielen • De verdrongen bemiddelaar
Terwijl de zogenaamde artistieke 'avant-garde' van de jaren tachtig zich niet liet politiseren volgens de klassieke politieke cultuur - namelijk via het Cultuurpact - is ze op haar manier wel politiek

Nr. 83, Januari 2002 • Pol Hoste • Cultuurbeleving: Thersiteslezing Theaterfestival 2002
De hedendaagse vraag of het Cultuurpact nog wel bescherming biedt aan levensbeschouwelijke minderheden en niet veeleer een overblijfsel is uit de tijd waarin kunst en cultuur in Vlaanderen


Development and design by LETTERWERK