Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


74 document(en) met "Dans of voor Muziektheater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Je moet jezelf alleen de tijd gunnen voor ontdekking, voor je eigen fantasie, voor verveling, ontroering en ergernis...Bart Patoor Theatre du Crépuscule Brussel L'homme qui avait Ie soleil dans sa poche Wat het uiterlijk kader betreft, is Vhomme qui avait le soleil dans sa poche een sociaal...ontknoping te vertragen, de wendingen in de handeling voor te bereiden en de toeschouwer er toch mee te ve verrassen, de regels voor het juiste verdelen en op tijd aanbrengen van de toneeleffecten, de grote

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Een verhaal vol kommer en kwel maar 'voor de theaterliefhebber is het voorlopig goed wonen in Gent'. Als het theaterdecreet op 1 januari 1976 in werking treedt, worden voor Gent de volgende...Als het om besparingen in de theatersector gaat, luidt hij een andere klok: te veel theaters zijn een doorslag van elkaar; de optie 'muziektheater' is voor hem een valabel alibi om de originaliteit...Directeur van Impe liet per brief (28/1/83) weten: "Ik stel u voor onze Opera voor Vlaanderen serieus te nemen door een uiterlijk teken : door het aantrekken van een smoking, en voor de dames een

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Toen deed het merkwaardige feit zich voor dat het INSAS, de franstalige tegenhanger van het RITCS, Grotowski uitnodigde voor een gastcollege, waar ook zijn levend model, de acteur Cieslak, verscheen...Acteurs die de opdracht hadden op een nacht een acteur zo te verrassen dat zijn reactie voor mij een sleutel kon zijn voor de scène, Dat wil zeggen dat je op dat moment acteurs hebt die niet uit de...Tot mijn verbazing heeft de pers in geen artikel of recensie oor gehad voor de muziek van Alsina, die speciaal voor onze spektakels werd geschreven, opgenomen in klankstudio's in Parijs, alles heel

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Zolang er een publiek voor dit genre bestaat, zal dit theater winstgevend zijn en dus is niemand gerechtigd het regels voor te schrijven...Het is duidelijk dat de directie van zulke schouwburg voor een hogere opdracht wordt geplaatst want zulke schouwburg moet een zending van cultuurspreiding vervullen en dient te werken voor de gehele...Annuaire du spectacle de la Communauté française de Belgique 1982-1983 L'annuaire du spectacle is het theaterjaarboek voor franstalig België, verschijnt voor de tweede maal en is gemodelleerd

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Naar eigen zeggen "associatief theater, barok van vorm, wars van rationele rechtlijnigheid". In Agatha voor het eerst aandacht voor het acteerwerk ; daarvoor was de ruimte prioritair...ook een servicewinkel (tickets voor binnen- en buitenlandse voorstellingen ; locatie voor een groeiend aantal theatergroepen). (Sint Jacobsmarkt 74, 03/233.71.60) Théâtre Néèrlandophone (Ex...Kortere sessies worden afgewisseld met echte jaarcycli en er worden zowel tap-lessen gegeven op huisvrouwenniveau als Tai-Chi, Afrikaanse dans en ritme-oefeningen voor ingewijden

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het Speelteater (Eva Bal), Stekelbees en De Sluipende Armoede (Arne Sierens). Daarnaast treedt het ook op als receptieve structuur voor belangrijke binnen -en buitenlandse produkties (dans, toneel...Het Rattenkasteel haalt slechts het niveau van een schoolvoorstelling -- wat bij het aanwezige fanpubliek voor het nodige enthousiasme kon zorgen--, maar het is nauwelijks een opera te noemen, laat...Zo staat hij in de orthodox-kristelijke iconografie symbool voor Maria, en meer bepaald voor de onbevlekte ontvangenis -- een blasfemische zijsprong die Kemp, in het verlengde van Notre-Dame des

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Voor de Muntschouwburg in Brussel, die volgende maand weer open gaat, geldt: "Dans le cadre défini, l'objectif architectural est double: Il s'agit de réaliser le meilleur instrument de production de...Het blijft een van de werkhypotheses: het zou kunnen dat deze comici-gezelschappen, juist door de meest suksesvolle genres mee te pikken en aan het publiek voor te stellen, voor een groot deel de...Meestal gaat het om die keuze, om die ruimte voor die tekst, voor die regie, voor die muziek, voor dit publiek

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Als Elly voor de zoveelste keer komt vertellen dat men haar vooral niet voor de gek mag houden, reageert zelfs het publiek nog nauwelijks...opgelost wordt in een reëel verschil, dat duidelijk is gemaakt door de symbolische figuren uit de 'buitenwereld'. De winterslaap is een perfect beeld voor deze evolutie, voor dit 'voorjaarsontwaken...Eens stelde ik me voor dat het personage, uit De Nacht juist voor het Woud , op zijn eentje de woestijn in zou stappen om daar, op het einde van zijn krachten nog één keer 'HULP' te roepen om ten

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Dans, mime, poppentheater en toneel -- de toelichting vermeldt geen musical of ander muziektheater -- worden volgens dezelfde normen erkend resp...Een gezelschap wordt in principe voor 4 jaar erkend -- tenzij het zelf kiest voor een wettelijk statuut -- op voorwaarde dat het op basis van een beleidsnota een directeur benoemt en een bepaald...Het is wel niet duidelijk op welke basis die 3/1-verhouding gaat berekend worden: welke maatstaf moet hier gelden, welke norm voor produktiekosten, voor uitkoopsommen, enz

Nr. 27, September 1989 • Gunther Sergooris, Klaas Tindemans • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Werthen stond voor een heel zware opgave met de audities voor het orkest...mensen die door het werk van Mortier in de Munt gesensibiliseerd zijn voor het muziektheater, zelfs als zij daar achter het net visten voor een abonnement...ziet dus voor het muziektheater een toekomst weggelegd die verdergaat dan het reproduceren van het bestaande repertoire ? "Zeker

Nr. 31, September 1990 • Mark Deputter • EEN LEGE PLEK OM TE BLIJVEN
Dat besef maakte op zijn beurt de weg vrij voor de heropleving van de dans...Het Klapstuk had een vergelijkbare functie voor de dans...Dat er van op voorhand aparte regelingen, en daarbij horende budgetten, werden opgesteld voor teksttheater, dans, muziektheater en kunstencentra, kan dus niets anders betekenen dan een nieuwe

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
De organisaties moeten ofwel in het verleden ten minste één produktie gerealiseerd hebben met een minimum aantal voorstellingen (1) voor organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst; 5 voor...organisaties voor Muziektheater en dans), ofwel bestaan uit medewerkers waarvan de helft reeds in het verleden meegewerkt heeft aan een produktie van een gesubsidieerd gezelschap of project zoals bedoeld in het...Voor de organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst, Dans en Muziektheater bedraagt dit verplicht te besteden gedeelte 50% van het globale subsudiebedrag; voor de kunstencentra is dit beperkt

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Tafeltje links vooraan voor Jansen, tafeltje rechts vooraan voor Roofthooft en achteraan drie stoelen voor Jimenez, Cassini en Seghers, die deze enkel verlaten voor één van hun schaarse interventies...Richard Everzwijn is dus geen stuk voor Shakespeare-getrouwen, wel voor liefhebbers van Claus' puntige en lichamelijke taal...keer ziet staat vol bewondering voor de eigen vorm van muziektheater die hij gecreëerd heeft, wie meerdere produkties bekijkt ontdekt de nodeloze herhalingen, het uitmelken van de eigen creatieve

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
verblijfplaats in het Nederlandse taalgebied heeft' (2). Om voor erkenning en voor subsidiëring in aanmerking te komen diende een organisatie voor podiumkunsten te beschikken over rechtspersoonlijkheid...Voor organisaties voor Dans of voor Muziektheater blijft deze belastende toestand bestaan (5). Een tweede moeilijkheid lag in het feit dat de gezelschapsstructuur ook werd opgelegd aan...De rest van de kredieten voor werkingsubsidies is bedoeld voor de organisaties die werken met een financieringsenveloppe als beloning voor de kwaliteit van de geleverde prestaties of van de ingediende

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
voor Nederlandstalige dramatische kunst, voor dans en voor muziektheater...Het derde model staat lijnrecht tegenover het eerste en kan omschreven worden als 'kiezend programmeren' . Het betekent met 100% engagement kiezen voor bepaalde kunstenaars...Het traditionele vertrekpunt van de kunstencentra is het beperkte aanbod waar zij zelf voor een gedeelte voor zorgen en dat dan rondreist over de verschillende centra

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
vier fasen uit de voeren). Voor de zeven "kunstencentra (Stuc, Monty, Nieuw-poorttheater, Kaaitheater, Limelight, De Werf Vooruit) wordt de subsidie van 46 7 miljoen voor 1992 opgetrokken tot 100 miljoen...Daarom concentreren onze inspanningen zich meer op muziek en de laatste jaren op dans, ook op muziektheater en minder op theater zelf...Vandaar dat het perfect logisch is dat we vanuit dit huis werken aan een infrastructuur voor dans

Nr. 39, December 1992 • Janine Brogt • Hoezo repertoire?
Het was een standpunt datje slechts fluisterend kon belijden; voor linkse intellectuelen was gebrek aan vertrouwen in de politiek als middel om de wereld te verbeteren een anathema...Tekst overal vandaan Mijn keuze voor repertoire toneel, voor dit besmette gebied met zijn meestal vreselijke voorstellingen, werd bepaald door mijn liefde voor teksten...Vijftien jaar geleden schoot het meeste repertoiretoneel te kort bij het vinden van een relevante vorm voor de teksten en het 'alternatieve' toneel had voor die teksten weinig belangstelling

Nr. 41, April 1993 • Hugo De Greef • Kunst verdraagt geen compromis
Het nieuwe podiumdecreet kent vier van elkaar geïsoleerde categorieën: teksttheater, dans, kunstencentra en muziektheater...Bij de dans werd het Ballet van Vlaanderen buiten gehouden, bij muziektheater is dat het geval voor de VLOS en bij de kunstencentra werd geen rekening gehouden met deSingel, de Beursschouwburg en nog...Deze zijn al aangekondigd voor dans en muziektheater

Nr. 43, November 1993 • Marc Clémeur • Recht op antwoord
Wereldcreatie Un malheureux vêtu de noir van Van Vlijmen/Thielemans '91-'92: Creatie voor de Benelux van King Priam van Sir Michael Tippett '92-'93: Creatie voor de Benelux van Silent Screams...Difficult Dreams van Knapik/Fabre '93-'94: Creatie voor België van Billy Budd van Benjamin Britten Daarnaast lopen er twee compositie-opdrachten voor avondvullende hedendaagse opera's. Recente...onze meest vooraanstaande hedendaagse choreografen en het ligt voor de hand dat een huis dat als opdracht heeft dans te produceren 'met haar scheep gaat'. Bovendien beschikt de Munt in vergelijking met de

Nr. 43, November 1993 • Hugo Durieux • Muziek/ Theater/ Politiek
Overigens, de vondst om de staatsmacht Creon voor te stellen als een massa goedgeklede managers, executives en consultants zoals ze te vinden zijn in elke city, was ook verhelderend voor de door Ton...Debussy komt zo tot de paradoxale situatie dat hij een partituur schrijft die — voor het muziektheater van die tijd — bijzonder realistisch is in haar volgen van de natuurlijke spraak, terwijl...plaats van muziektheater met 'belcanto' op de scène, hebben Reich en Korot gekozen voor een taal van docudrama


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK