Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


47 document(en) met "De Financieel Economische Tijd" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Hij staat wel op de loonlijst van de vzw Kaaitheater, maar moet sinds acht jaar de helft van de tijd leven van stempelgeld...Zo kwam ik bij de Beursschouwburg terecht, die toen fungeerde als animatiecentrum om mee te werken aan projecten zoals de opening van de Brusselse metro, de Boekenbeurs in het Centraal Station, de...Dat optreden kaderde in de destijdse bloei van het politieke vormingstheater in Vlaanderen, daarom traden de Nieuwe Scène op en de Spaanse La Cuadra de Sevilla

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
de 'eindeloze' tijd gevuld werd met de ontrafeling van de gevoelens...zijn 'puur-marxistische', haast dogmatische interpretatie van de economische vervreemding van de mens) komt in Nora alleszins op losse schroeven te staan...Voor de 'gewone lezer' geeft het een beeld van de werking van een receptief theater en hoe zo'n werking --wil ze de gevoeligheden van de tijd respecteren -- kan evolueren ; bovendien verschaft de

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Vandaag duikt die nostalgie naar het massale getal in het theater-verpakt in haar economische verantwoording - op in de beleids-principes van de culturele overheid; samen met het nieuwe toverwoord...uit: Financieel Ekonimische Tijd, extra-editie, 22/2/86). Hij is verstandig genoeg om geen rechtstreekse subsidiëring van de toeschouwer voor te stellen; wel is hij er voorstander van om de subsidies...Socialisten situeren de term "volkstheater" niet in een puur economische context; ze verbinden aan toneel-voor-het-gro-te-publiek ook een uitgesproken de-mocratiseringsintentie

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
dan in zijn economische fundering, begint de laatste tijd druppelsgewijs in de openbaarheid door te dringen...Beaumol Uit de referaten van de twee Nederlandse vertegenwoordigers A. van Schendel (directeur van het Amsterdamse Uit-Buro en opdrachtgever van de veel geciteerde economische studie over de...betekenis van de kunsten in het economische spectrum van de stad Amsterdam) en B. van Mourik (sponsor-adviseur en auteur van het boekje Krijgen is de Kunst) kwam een optimistische kijk naar voren op hoe ver de

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
de statuten staat ook dat het om de zoveel tijd in België dient plaats te vinden...Het interessantste aan deze "annuaire" is zoals steeds de finan-cieel-economische doorlichting van de theatersector waarmee het boek afsluit...wat bij mijn rol voegde" {De Nieuwe Gazet 3/2/1965). Zijn zoekwerk bracht hem bij een tekst in petit-nègre, een taal die in Noord-Afrika gesproken werd in de tijd van Lodewijk XIV en die hij - tot Diels

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
De hele tijd zit je als toeschouwer vooral te luisteren naar de poëzie van Claudel, want in decor en kostuums is er geopteerd voor een vrij sobere aankleding, zodat er ruimte wordt gelaten voor...Enkel drie thema's worden uitgelicht: het gebrek aan een eigen dramaturgie (Hugo Meert), de visie van ex-directeur Alfons Van Impe op de financieel-politieke situatie van de Opera van Vlaanderen, en...De lijst van vorig jaar wordt uitgebreid met de Blauwe Maandag Compagnie, die nu voor het eerst wordt erkend, evenals De Tijd, ontstaan uit de fusie van Akt/Vertikaal en het Gezelschap van De Witte

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
bij het ontstaan van de 17 Provinciën, die - alhoewel veel verder weg in de tijd - een veel diepere en zelfs onoverbrugbare kloof geslagen heeft en de basis gelegd heeft voor het uiteengroeien van de...Slechts sinds een dertig-veertigtal jaar, heeft de industriële ontsluiting van Vlaanderen, gekoppeld aan de economische teloorgang van de Waalse industrie, binnen de Belgische staat een nieuw politiek...Rond die tijd (de Actie Tomaat in 1969 was er de meest spectaculaire uitdrukking van) ontstond er een breuk in de theaterbeleving zowel bij publiek als bij theatermakers; aan de ene kant bleven er

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Gunther Sergooris, Erwin... • K R O N I E K
De mogelijkheid wordt geopperd dat de bouwwerken die de mens in de natuur nalaat, er na verloop van tijd deel van gaan uitmaken: "Kann der Beton zurück zu Urgestein gedacht werden...Maar de economische structuur van De Korre laat dit niet toe...De korte stukjes worden direct naar het publiek toegespeeld en geven de akteurs alle kans om enkele van hun vaardigheden ten volle te benutten: de ironie van Titus Muizelaar, de radde tong van Frieda

Nr. 21-22, Mei 1988 • Karel Van Keymeulen • Eva Bal:
één ruk ging de subsidie van 10 miljoen naar 16,5 miljoen frank omhoog en tevens werd het gezelschap gelauwerd met de Signaal-prijs, een initiatief van de Federatie van Erkende Vlaamse Culturele...De oer-emoties Muu drijft toch veel op sfeer, een herkenbare sfeer die door de zaal joeg en zowel de volwassenen als de kinderen trof...Financieel gaat het het Speeltheater toch voor de wind, de beperkingen van het subsidiesysteem in acht genomen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Jaumains sociaal-economische doorlichting van de sector ('Activité, audience, flux économiques') waar je reikhalzend naar uitkeek, ontbreekt: de inleider meldt laconiek dat "les Ateliers des Arts ont...été contraints de cesser leurs activités", maar stelt hervatting van de financiële analyses in het vooruitzicht via het 'Centre d'information et de recherches sur l'économie de la Culture et de la...Treurnis ter wille van de verleden tijd die altijd in fotoboeken hangt, en die botst met de Mickery-betekenis: de plaats waar de toekomst van het theater voorbereid wordt

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
De tijdsverdeling tussen de scnes is erg grillig (wisselend van een paar uur tot een paar jaar) en hier en daar is de verhouding tussen speeltijd (de tijd van de uitvoering) en gespeelde tijd (de tijd...Want wie is er aan het woord in deze voorstelling ? Wie is de ik, de hij, de zij, de jij die in de tekst spreken ? Het is niet langer een personage dat spreekt, het is de taal die spreekt, maar wat...Het choquante van Carpe, Carpe, Carpe is de deling tussen 'vorm' en 'inhoud', tussen de aanwezigheid en de onschuld van de kinderen en de volwassen tragiek van de teksten

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Deze economische waardenleer staat in feite dicht bij de filosofie van Protagoras, die zei dat de mens de maat is van alle dingen...De tijd die de kunstenaar in zijn werk hanteert is een subjectieve, indirecte tijd...Vaak zegt men dat kunstenaars 'op hun tijd vooruit zijn'. De componist Edgar Varèse stelde dat anders : " Het is de kunstenaar die zijn tijd doet stollen in de geschiedenis

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Wij leven bij uitstek in een tijd van het commentaar, de bedenking, de opinie, de mening, de duiding (misschien is ook dit een van de betekenissen van George Steiners omschrijving van onze tijd als...Wie is hier nog vertrouwd met de verwikkelingen van de Spartacusopstand of de slag bij Stalingrad, wie kent de opstand van 1956 en weet dat de bouwvakarbeid in de DDR een reformschool was voor ex...lucht en van de bodem scheidt". Een ander element waar verschillende choreografen in de gesprekken op terugkomen is de tijd

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • Klein en klein
Er lijkt niemand last van te hebben dat Gerard Mortier een tijd lang Stein en Mnouchkine en Chéreau naar Brussel liet komen (met geld van de opera weliswaar) en dat deze politiek wat de Munt betreft...De vergelijking met het Kaaitheater gaat niet op: Hugo De Greef heeft op zeker ogenblik een uitstekend festival uitgebouwd, maar hij heeft er na een tijd genoeg van gekregen om alleen maar een...Hijzelf zal toch wel beter dan wie ook weten dat de bouwplannen van de Beursschouwburg financieel nog lang niet rond zijn, en dat voor de KVS de eenvoudigste onderhandelingen tussen stad en

Nr. 50, Juni 1995 • Tom Michielsen • Opdienen als snoepgoed a.u.b.
En ten slotte maakt nu ook De Financieel Economische Tijd plannen voor de uitbouw van een cultuurkatern met zowel aankondigingen als recensies...Dat levert voor de medewerkers het voordeel op dat ze vrij veel tijd hebben voor een goede reflectie, omdat een recensie pas enkele dagen voordat een rondreizende produktie de regio aandoet wordt...Gevraagd: artistieke evaluatie in duidelijke taal De nadruk ligt hier inderdaad op de journalistieke kernwoorden 'beschrijving' en 'informatie', terwijl de notie 'artistieke evaluatie' naar de

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Kurt Vanhoutte, Marleen Baeten • De ingevroren theatertijd
Codewoord in deze operatie was voor de adviesraden en de minister Versnippering'. In het aangezicht van de schaarste aan middelen pleitten zowel de raad voor de dans als die voor het teksttheater voor...Dat in zijn ogen het gewicht van de door de raden zelf aangereikte politiek-economische argumenten (structurele Versnippering') veel zwaarder zou doorwegen dan hun...Indien dit scenario bewerkelijkt wordt, treedt de artistieke ijstijd in. Kurt Vanhoutte en Marleen Baeten elke eerste van de maand bij De Financieel Economische Tijd

Nr. 58, December 1996 • Marianne Van Kerkhoven • Waar zijn we mee bezig?
Kaaitheater (elk 40 miljoen subsidie) financieel gezien - en wellicht is dat voor de overheid hét perceptiecriterium - dicht in de buurt komen van het bedrag toegekend aan 'het officiële centrum' dat hoofdzakelijk...de Vlaams podiumkunsten te pas en te onpas gebruikt, ook door de overheid; het wordt tijd dat dit begrip verduidelijkt wordt, dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen een efficiënt management...De economische terminologie neemt al te zeer bezit van het taalgebruik m.b.t

Nr. 59, Maart 1997 • Daniël Biltereyst • Een bijziende zoektocht naar legitimiteit
Het is dan ook vanuit dit perspectief dat we de unieke positie en de opdracht - ook de culturele - van de openbare radio en televisie moeten beoordelen...Klassiek in dit opzicht is de idee dat deze omroep een waarlijk kritisch onafhankelijk forum moet zijn, los van economische en politieke druk...En hiermee zijn we opnieuw beland bij het centrale leidmotief van de klantvriendelijkheid dat de nieuwe brtn-directie overal wil gaan invoeren, en bij de gevolgen daarvan voor de te voeren

Nr. 62, December 1997 • Personalia
De Witte Raaf, AS/Andere Sinema (waarvan hij sinds de oprichting in 1979 redactielid is) en De Financieel Economische Tijd...02/201.04.04 Verkooppunten Vlaanderen Antwerpen: Boekhandel Dierckxens, Melkmarkt 34 -De Groene Waterman, Wolstraat 7 - deSingel, Desguinlei 25 -Monty, Montignystraat 3-5 Brugge: De...Jakobsstraat 36 - Theater De Werf, Werfstraat 108 Brussel: De Munt, Leopoldstraat 4 - Kaaitheater, Akenkaai 2 -Vlaams Theater Instituut, Salnctelettesquare 19 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Nr. 67, Maart 1999 • Marleen Baeten • Take your time
Peter De Graef diende een aanvraag in, maar ondanks het positieve advies van de Raad voor Nederlandstalige Dramatische Kunst viel De Stichting uit de boot voor de periode 1997-2001...Peter De Graef: Je hebt drie actoren: de producenten, de overheid en de instituten, vooral de receptieve schouwburgen in Nederland en de culturele centra in Vlaanderen...Ik heb nu in korte tijd veel geproduceerd omdat veel daarvan al een hele tijd in de schuif lag


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK