Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


180 document(en) met "Franse Taal" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
het festival en tonen een grote gevoeligheid voor de taal van het lichaam, de taal van de ruimte, de taal van een samenleving-in-verandering...Aan dans (Franse dans, Klapstuk, Japanse dans) is vooralsnog geen gebrek

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Salamandre, zonder enige twijfel één van de interessantste Franse gezelschappen van dit moment...Bourdet is voor zowel Le Saperleau als voor Une Station Service uitgegaan van de typische Franse komedie, maar telkens heeft hij deze traditionele vorm volledig doorbroken en naar zijn hand gezet...Hij en zij proberen er elkaar te benaderen, terwijl ze fragmenten opdissen uit de bijna legendarische geschiedenis van Anne-Marie Stretter, de Franse ambassadrice in Calcutta

Nr. 11, Juni 1985 • Klaas Tindemans • Voorbij de evidenties van Müllers 'Quartett'
Bij Chéreau, en via hem ook bij Muller, maakt de historische en sociale omgeving --de vervallen aristocratie, vlak voor de Franse revolutie, om het even heel ongenuanceerd uit te drukken -- het reële...zijn inspanning om Quartett te ontdoen van zijn al te vanzelfsprekende lichamelijkheid en enkel de beweging als proces (zonder afloop) te tonen dreigt in Chéreaus regie de directheid van Müllers taal

Nr. 11, Juni 1985 • Steve Paxton over Ave Nue
De titel "'Ave' is natuurlijk Latijn voor 'dag', 'Nue' is het Franse vrouwelijk naakt...Taal "Ik denk dat er reden is tot pessimisme, maar terzelfdertijd is de taal eigenlijk het beste instrument dat we hebben, maar door zijn snelheid en lichtheid is het ook een instrument van...gebruiken taal als substituut voor sensaties, niet als een substantiëring van de resonantie tussen mensen

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Een stuk wilde hij niet, een bekende taal evenmin...Daarom liet hij de Engelse dichter Ted Hughes een nieuwe taal schrijven, het Orghast, dat gecombineerd werd met Latijn, Grieks en Oud-Perzisch...Brook wilde zijn Griekse, Japanse, Franse en Engelse acteurs met de woestijn confronteren

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Büchner koppelde het politieke inzicht van een Brecht aan het cynisme en de driftige taal van een Muller...Dantons dood, een stuk over de Franse revolutie, is voor mij nog altijd de NTG-versie ervan in een regie van Ulrich Greiff (1984). Flarden tekst, lichamen, beelden vooral spoken in het geheugen rond...Zelfs de meest evidente vragen over accuratesse van kostuums, getrouwheid van de taal, zijn niet gesteld: op die manier ziet Herbert Flack (Farnese) eruit als een motorrijder, en Martin Van Zundert

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
Het enige echte wapenfeit wat de verwezenlijking van deze laatste doelstelling betreft, was het organiseren van een voordracht van de Franse theatervernieuwer Jacques Copeau op 29 maart 1931 in het...Dolle Hans) 61 en (Onder één dak) 32 (in één speeljaar). Een soortgelijk verhaal kan gedaan worden over de kwaliteit van de presentatie, "taal en speelstijl van de acteurs waren bovendien

Nr. 13, April 1986 • Geert Opsomer • "Frans Franz" en "Alles Liebe"
De taal is primitief (herhalingen, eenvoudige syntaxis, simpele .begrippen,...) en ongewoon stereotiep...Na een grondige bewerking op basis van een Franse en een Nederlandse vertaling (Ben Roy-aards Zo'n dom dametje, 1951), maakt Roofthooft samen met Perceval nog enkele versies tot er een "handleiding...De taal, het gezegde wordt steeds minder expli-catief (bedrieglijk soms) en de toeschouwer is vaak aangewezen op de minder analytische gedragstaai, die hem een fragmentarische ervaring bezorgt

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
De doelstellingen van het Vlaams Kinder- en Jeugdtheatercentrum luiden - in " statuten-taal"-als volgt: "(...) binnen de nederlandstalige gemeenschap van België bij te dragen tot de ontwikkeling...van M. Larionow in Chout (Proko-fiew, 1921). Na de Russische revolutie nam Diaghilew noodgedwongen de wijk en belandde bij de Franse avant-garde

Nr. 14, Juli 1986 • Mark Deputter • Bartók / Aantekeningen
stad tijdens de Franse revolutie...De teksten worden vaak hortend gedebiteerd, hetzij omwille van de vreemde taal of omdat de spreekster buiten adem is, hetzij omdat het ritme van de tekst gedicteerd wordt door onderbrekingen van de

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
De franse jezuïet Marc Antoine Laugier zou dan ook tijdens de Verlichting de tempel uitpuren en hem de rationele filosofische fundamenten verschaffen, als een soort paspoort van de onbetwistbare en...machinekamer), de high-tech-taal (een technologische bouwdoos zoals Beaubourg), de anekdotische van het post-moder-nisme (eventjes verder spelen met het tempelidee, dat renaissance-boogje, ziehier een knipoogje naar...11) Ik ben een tempel en fungeer als een muzikaal hoofdthema; ik vertel het oude verhaal en de bovenbouw vertelt het op een tweede plan, in zijn taal, als een sobere simultaan-vertaling

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Geestigheid in Franse stijl...Hij heeft eerst met het plezierige Le Saperlot een lange stijloefening afgeleverd, waarbij hij de schabionen van de Franse boulevardkomedie aanwendde om eigenzinnig met taal om te gaan...aan Franse films van Prévert-Car-né

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Het internationale podium lokt en laat de opgeroepen beelden een oneigenlijke taal spreken...De taal- en stijlverscheidenheid worden in de regie gehandhaafd: zo maak je het mee dat een hoer in "schoon ABN" wat bespiegelingen ten beste geeft terwijl ze op een vies toilet haar gevoeg doet...De Franse theatergroep L 'oiseau mou-che (eveneens bestaande uit mentaal gehandicapten) heeft hier waarschijnlijk model gestaan

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Moeder van een leerling Ik heb vertrouwen in u. Jonathan Hoe mooi is de Franse taal...Jonathan Zij lijden eronder als ze de kinderen van de mijnwijk zien mislukken, maar ze spreken tot de kinderen in een taal die zij moeilijk begrijpen...Binnenkort wordt de 200e verjaardag van de Franse Revolutie gevierd, ik zou het bal met u willen openen

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Ik breng geen wetenschappelijk equivalent van een bestaande tekst over naar een andere taal...Daarna vergelijk ik met Franse, Italiaanse en Duitse versies...Ik kijk naar de Franse vertaling: 'avocat maritime'. Ook alle andere vertalingen met 'zeerechtadvocaat'. Ik denk: 'Daar is iets mis mee

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Dat in tegenstelling met het Franse taalgebied Crommelynck niet meer aan bod komt in de Nederlanden heeft verschillende oorzaken...et Froid ooit in een versie van Hugo Claus werd opgevoerd, heb ik nog geen Crommelynck in het Nederlands zien spelen en ik ben benieuwd wat er dan zou gebeuren met die spanning tussen de Franse taal en...De Franse enscenering werd in Parijs bekroond met de "Prix du meilleur spectacle 1985-1986". In december 1986 werd er een reeks voorstellingen van gegeven in het Théâtre National in Brussel

Nr. 17, Maart 1987 • Michel Uytterhoeven • Op zoek naar de "next wave"
Een overblijfsel van de Franse kolonie speelt ook hier het "jeu de boules". Zelfs de drugdealers blijven vriendelijk...Amerikanen: met één taal, één munt, één president

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans • De Munt is een huis van hoop
Er is weinig melodie, men gebruikt een conventioneel idioom voor wat een muzikale tegenhanger van de gesproken taal is, men vraagt van zangers een enorme concentratie op moeilijke maatindelingen, van...Johan Thielemans (1) Over de tekortkomingen van de theaterbewerking heeft de Franse literatuurcriticus Maurice Blanchot een verhelderende beschouwing geschreven in Kafka et Brod (1954). Men

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
het Parijse Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique gingen de student-pensionairs in de leer bij een meester die hun de welluidendheid van de Franse Taal bijbracht, maar daarnaast kregen ze

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
werd gemarginaliseerd door nieuwe ontwikkelingen die zich toelegden op taal, tekst, medium en vorm eerder dan op intersubjectiviteit, emotie en vorming...Dit ballet is veelbesproken geweest in de franse Per en men mag dit in een paar worden samenvatten: Avant-garistisch maar, zonder twijfel, van groot belang...wat bij mijn rol voegde" {De Nieuwe Gazet 3/2/1965). Zijn zoekwerk bracht hem bij een tekst in petit-nègre, een taal die in Noord-Afrika gesproken werd in de tijd van Lodewijk XIV en die hij - tot Diels


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK