Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


34 document(en) met "Gods" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het ene project na het andere -- van Lam Gods tot Bokkenrijders-- stikte van artistieke pretentie en ondermaatse prestaties

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Uit Frankrijk sijpelde de 'nieuwe religie' door, het calvinisme --dat een veel sterkere politieke bijbetekenis had dan het lutherse protestantisme, denk aan Calvijns 'Stad Gods' in Genève-- en

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Daniel Paul ik roep er op los De verpleger wanneer ik je omvergooi op Gods vrije veld dan mag je krijsen kindje zoveel als je wil en mijn roede zal je tuchtigen en je heel indringend Frans leren...Dan is het nodig dat Gods arm je door een wonde plage...Daniël Paul Gods onbekwaamheid om te leren is de schuld van alles (De verpleger kwakt Daniël Paul op de grond

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
De strijd gaat dus niet tussen moreel 'goed' en 'kwaad', maar tussen gods-vrezend, godsverbonden enerzijds, en onverschillig, goddeloos anderzijds

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Daarmee doorgrondt haar vrouwe de diepte van Gods grondeloosheid in de mens... en de hoogte van de opvaart naar God...dat het haar voorkwam alsof zij alle verdoemden verslond om Gods kracht der Liefde aan hen te wreken en alle levenden in zich opnam om ieder van hen te voeden en te...Holland woont er één: een uit het ambt ontzette priester, in wie Gods licht straalt

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Hij werd nog aangenomen ook, en beëindigde zijn opleiding 'met vrucht'. Daarna werd hij door Français Beuckelaers gevraag bij het Lam Gods project in Arca, speelde nog in Frankenstein bij De Mannen

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Alle biechtvaders zijn gevangen in Gods val; ook de mystieke flagellant, wiens vroomheid als ziekelijk en pervers wordt afgedaan door de jongere manager/priester

Nr. 17, Maart 1987 • Federico Garcia Lorca • Zonder Titel
Ik ben een doodsstrijder Gods...Ik behoor tot Gods strijders en ik reken op zijn hulp

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Innerlijk vechtend tegen Gods woord, want ik had hem ontmaskerd...Abt Schaamt gij u niet Gods naam te gebruiken om uw laagheid goed te klappen

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Guêrin Laroche, jij bent een aanstootgevende, gewetenloze, zelfzuchtige, aanmatigende, wispelturige, misselijk makende knakker, die Gods gebod met voeten treedt...Paumier maakt een verzoenend gebaar en duwt de degen weer in de schede) Bij gods moer, waar wachten we op?! Als zij het over een aanval eens worden, zijn wij de pineut

Nr. 26, Juni 1989 • Herman De Dyn • Theater over filosofie
Johan Leysen -(Witgenstein Incorporated) - Foto H. Sorgeloos In the etder days of art Builders wrought with greatest care Each minute and unseen party For the gods are everywhere

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Ik ben een dragonder, met een gescherpt wantrouwen weliswaar tegenover iedereen die me op één of andere manier wil dwarsbomen, steeds erop uit om mijn profijt... Kortom: een gezegende Gods

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Zegveld zette samen met Har-rie Hageman (Woont hier A. Hitler ? en Gods summum) performances op, dynamiteerde het strand van Scheveningen om een nieuw 'landschap' te boetseren, creëerde een

Nr. 30, Juni 1990 • Johan Callens • O'Neill Het leven als tussenspel
gelukkigste - (een lach onderdrukkend) - opletten Nina -voordat God de vader van mijn geluk hoort -". Uit een gevoelen van volmaaktheid ambieert ze niet minder dan Gods soevereniteit

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Onder hen "de Heer Veyt die Van Eyck betaalde om het Lam Gods te schilderen...p.40) Deze heer Veyt sponsorde zichzelf en zijn familie : hij liet zich met zijn vrouw op het achterluik van het Lam Gods afbeelden, en verwierf hiermee grote faam tot op de dag van vandaag, (p.40...Erwin Panofsky betoogt dat de donor zich volgens de structuur van het Lam Gods in het paradijs bevindt, m.a.w

Nr. 34, Juni 1991 • René Eljon • Moeders
TIEN wat zeg je ? LIED er zijn geen gebakjes TIEN heb jij dan geen gebakjes gehaald LIED ja gods jezus ik kwam er toch niet door met die wind

Nr. 35, September 1991 • Paul Pourveur • Tyrannie der hulpverlening
Weg uit mijn ogen, Weg van binnen uit mijn hart... Verlies je in de Verte, in de Verte, nevel Gods... ZIJ Bedenk, gij die God verafgoodt, dat het leven meervoudig is en alle dagen van

Nr. 36, December 1991 • Frank Theys • Lied van mijn land TV-Wagner
En dit lijkt ook zowat de boodschap te zijn van het verhaal: de Graal wordt twee keer opgevoerd in de opera; de eerste keer begrijpt Parsifal er niets van en staat hij er maar bij als van de hand Gods

Nr. 42, Juni 1993 • Geert Opsomer, Erwin Jans • Prospero's offer
Van de tragos, de offerbok, en de Dionysische offerrituelen tot de Middeleeuwse paasrituelen, die de dood, het offer en de verrijzenis van het Lam Gods uitbeeldden, had het offergebeuren een

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Dora Van der Groen
Als een goed acteur wel verder ging dan zijn collega's, dan was dat bij de gratie Gods


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK