Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


103 document(en) met "HET NIET STOPT" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
reeën en bij de hinden van het veld... zouden jullie de liefde wekken.. wek de liefde niet..zouden jullie de liefde wakker maken... maak de liefde niet wakker voordat het haar behaagt voordat zij het wil...reeën en bij de hinden van het veld zouden jullie dc liefde wekken wek de liefde niet zouden jullie de liefde wakker maken maak de liefde niet wakker voordat het haar behaagt voordat zij het wil (Ze ligt op...Jerusalem bij de reeën en bij de hinden van het veld zouden jullie de liefde wekken wek de liefde niet zouden jullie de liefde wakker maken maak de liefde niet wakker voordat het haar behaagt voordat zij het

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
Het thema van de frustratie over de verworvenheden van de sexuele vrijheid, of van het a-morele van het im-morele, is aanwezig in De Sapeurloot maar niet voelbaar in verband gebracht met de...Als je het niet weet of je wilt het niet weten, dan moet je godverdorie opsodemieteren...het midden van de circusruimte zit het orkest en Béjart heeft niet aan het plezier kunnen weerstaan om de muzikanten bij het gebeuren te betrekken: de dirigent moet verscheidene malen meedoen

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Gezien het ontwikkelingsproces van een voorstelling niet stopt met de première, maar ook daarna intens verdergaat, wordt de gerichte interventie van de toeschouwer/criticus een factor die het verdere...Binnen het professionaliseringsproces dat in het Vlaamse theater nog lang niet voleindigd is, bevindt de theaterkritiek zich nog in een "ambachtelijk" stadium...Ook als ik het niet begreep of niet wist wat ze nu eigenlijk aan het doen waren

Nr. 16, Januari 1987 • Gesprek in Wallonië
Grégoire Het is er het ogenblik niet voor...Alice In het jaar veertig hebben we het niet breed gehad...Het is niet de eerste maal dat jou dat overkomt, het is niet ernstig

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • Waal in hart en nieren: Jean Louvet,...
Deze overheersende thematiek is niet alleen het resultaat van een reflectie over het verband tussen sociale conditie en taal, ze is in eerste instantie het antwoord op een vraag vanuit het theater...Alleen is niet Lang zelf het slachtoffer maar Vassili, de dromerige, welwillende proleet: "Malheur à qui entend les appels de son cœur". Les clients en Le bouffon confronteren de arbeider en zijn...zijn Les clients, Le bouffon, en L'amé-nagement "Lehrstücke": voor Louvet zelf zijn het oefeningen in het beschrijven van de mentale ambiguïteiten van de arbeidersklasse en voor het publiek zijn het

Nr. 18, Juni 1987 • Johan Thielemans • La Traviata in de Munt
Het theatergebeuren moet steeds voortgaan, en de conventie van de muziek, met haar zware nadruk op het beleven van één emotie, mag de handeling niet stilleggen...het derde bedrijf kan de lol niet op: het miezerige volkje amuseert zich met platte toneelstukjes, goedkope lala-nummertjes uit een vulgair cabaret...Het is de vreemdste regiebeslissing van de avond, in het libretto staat het niet

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Hildegard De Vuyst • Jan Fabre werkt aan een operatrilogie
Het is de hunkering bijna van elkaar aan te raken, maar het toch niet doen...Het is in feite de kracht van wat je allemaal zou kunnen, maar het toch niet tonen of doen...Ik wou een soort hoffelijkheid creëren, een soort discretie met respect tegenover elkaar, maar toch zelf het gevoel krijgen bij het bekijken ervan tijdens het repetitieproces, dat als het stopt je

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
Stefan Hoe ik mij een fijner leven voorstel Ik zou willen dat het niet koud en niet heet is. Er moet altijd een lauwe wind waaien, soms een storm waarin de mensen op hun hurken moeten gaan...Masturberen dat het niet meer netjes is! Marianne Schreeuw niet zo, het kind slaapt...Het ziet er naar uit dat jouw parel vandaag in een slecht humeur is. Jammer want ik heb zo graag harmonie om me heen, want tenslotte laat ik ook niet merken hoe het met mij

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Koster Ik ook ja, bij... Petrus Het waren niet de oren of voeten van om het even wie ... nee... Maar hij komt van de nieuwe wereld, Anna Het is het bewijs dat hij God is. Burgemeester...het bijzonder zal hij niet spreken over politiek, niet over theologie, niet over filosofie, niet over moraal...Hij zal ook niet spreken over het vermelde beroep, zelfs niet met fatsoen, artikel 9: Hij zal zich niet lenen voor het uitleggen van dromen, het voorspellen van de toekomst, het lezen voor regen

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Van het nutteloze, wrede misverstand, van het niet te ontlopen lot, het gevaar, de pijn blijft alleen een Hollywoodiaans plaatje over...Men kan het de samenstellers van dit 21ste Vlaams theaterjaarboek daarom niet euvel nemen dat het niet helemaal volledig is: de historische zin ontbreekt bij enkelen; aan de andere kantis het...Dit kan niet met de huidige editie: het jaarboek stopt met de zeer korte lijst van uitgegeven stukken

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Kon het niet meer uithouden van de pijn in mijn billen in mijn billen en benen het was koud weder nu te zien wat het zal zijn het is toch licht verbetert...moeten slapen Op de middag hevige pijnen aan het hart Wreed opgejaagd geweest Niet goed verre vandaar Veel zenuwen aan het gehoor Geen goede nacht Pijn aan het...Ge hebt het zelf gevraagd, ik zie het meest van U. Achiel Dat ligt niet anders bij mij

Nr. 24, December 1988 • Beath Fäh • DE OCEAANSURFER
Hij gaat zitten en wacht Hij stopt de tijd tot het voor de toeschouwers vervelend wordt) Zie je, ze weten niet meer wat te doen, mensen zoals ik hebben ze nodig...Men kan de muziek horen door de luidsprekers in de zaai) Wat een prestatie, is het niet gek dat wij zoveel kunnen en de vissen niet...Het pak laat niet af) Mijn baard laten groeien... (Hij stopt het pak in een vuilniszak) Een ding beloof ik je: de confettiparade is het volgende wat je te zien krijgt

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Ik weet niet van wanneer die tweede druk dateert, maar blijkens een notitie op het schutblad werd het boek in 1940 gekocht door ene mijnheer Van Holder wiens kinderen mij na zijn overlijden mijn...Hij weet niet dat die slag nu niet komen mocht, omdat het blauw vergeten is, omdat de indruk van het blauw uit zijn ziel is gewischt...Wie het slot niet uit het oog verliest zal van zelf alle langdradigheid vermijden omdat hij zích telkens afvragen zal of ieder van zijn details wel bijdraagt tot het bereiken van zijn doel

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
En vooraleer ik dan al die andere niet geziene voorstellingen samen met de quantité négligable naar het wit van het blad verwijs, moet ik het nog even kort hebben over het -eigenlijk ook vrij...het kladje tonen van het eerste deel van zijn Kafka-trilogie: Descrizione di una Battaglia, een werkstuk dat nog zo ruw en slordig overkwam dat het zich eigenlijk zelfs helemaal nog niet leende tot...Daarmee manifesteert Bruzzle zich als tegenpool van het overdaadfestival: niet de kwantiteit staat voorop, maar de zorgvuldige selectie; niet de dure namen, maar het kleine relevante werk; niet de

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Ook tot het publiek-jury) In 1673 trok de koning naar het front met Madame de Montespan, die zwanger was, Louise de la Vallière, toen nog maîtresse en titre en niet te vergeten de koningin; zij...Hertog (kwaad) En onderbreek me niet altijd met die flauwekul, (wendt zich tot het publiek) Die oppervlakkigheid dus, waarover ik het had...Blanche U mag het spel niet meespelen, Majesteit, anders... Louis XIV Ook goed, ik speel het spel niet mee

Nr. 27, September 1989 • Inhoudstafel
Hij put zijn inspiratie uit het straatbeeld, viaducten, staalconstructies, glazen puien, maar ook het huis om de hoek voor het decor van Vrijdag...10 Louis XIV Het gaat niet goed met de Vlaamse toneelschrijfkunst...40 Lijken De Vlaamse Opera die van start gaat en Gerard Mortier die ermee stopt, zijn de belangrijkste elementen van het nieuwe seizoen

Nr. 28, December 1989 • Steven Berkoff • HARRY'S CHRISTMAS (Smakelijk Kerstfeest)
NIET GEWENST, NIET BEKEND, NIET BEMIND, NIET INTERESSANT, NIET BESTAAND...Neen, het kan me niet schelen...als ik meer kaarten verstuur, krijg ik er ook meer...kan me niet schelen...keer doodt het een stukje van je ik...dat is waar...ik ben de tuin in brand aan 't zet-ten...onder water aan 't zetten...HET ONKRUID ZAL OVERLEVEN EN JE VERSTIKKEN ALS JE HET NIET ERUIT RUKT...WIED HET WEG...Lef hebben...doorgaan...niet op het randje stoppen...spring - Aach...ik ben een laf-aard...NEE, DAT BEN JE NIET...NU PAS BEN JE DAPPER...HET IS MAKKELIJK HET DOET GEEN PIJN ALS JE NAAR BENEDEN SPRINGT

Nr. 30, Juni 1990 • An-Marie Lambrechts • "Wie wat vindt heeft slecht gezocht"
Misschien niet in het minst omdat het ons niet vreemd is.) Toen ik de Blanche zoals ik ze kende uit vroegere lectuur van Williams' stuk, weer opzocht, kwam ik nog een heel andere serie...De hevige pijn en het gemis en het verlangen zijn nu niet meer zo tragisch; die belangrijke ontmoeting niet meer zo absoluut-allesbepalend...Wat Stella ons kan tonen is het allang-niet-meer-gedachte, het nog-niet-gedachte, dat al achter ons ligt of nog voor ons en dat we wel kennen maar even vergeten waren

Nr. 31, September 1990 • Heleen Verburg • Heleen Verburg
WAT HET IS ALS BIJ DE EERSTE ALLES AL OP BARSTEN STAAT MAG IK ZEGGEN WAT HET IS ALS HET NIET STOPT ? ALS ER NA DE DERDE NOG EEN VIERDE KOMT...Vlak voordat ze ons de deur uitduwde had het gekund, de oudste Het had gekund, de stervende Maar je deed het niet...de oudste Als ik hier in mijn eentje was, dan was het goed geweest, dan had het niet gestormd in moeders hoofd, de stervende Misschien moeten we niet teveel meer praten

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
Van het verschil, omdat het zich niet voegt naar de norm en tegen de wind in loopt...Van de grens, omdat het niet stopt bij wat meetbaar is, maar peilt naar het nog niet genoemde...Het operadossier in dit nummer onderzoekt welke bewegingsvrijheid daarin nog mogelijk is. Het kunstencentrum is het laboratorium van het andere


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK