Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Katholieke Kerk"Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
volkscultuur (in dans, zang, gitaarmuziek, in de verwijzing ook naar het stierenspel in de arena) ; de allesoverheersende aanwezigheid van de katholieke kerk (in de processiemuziek en vooral in de enorme kerkluchter

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Daniel Gustav heeft zich intussen op Flechsigs plaats achter het bureau gezet). Daniel Gustav je lichaam is een kerk uit allerfijnste aarde daarin een vonk van God...Op een kerkbank dicht bij het altaar zit Sabine Sehreber geknield te bidden Het godshuis, duidelijk een katholieke versie van de universiteitskerk van Leipzig, en de gekkencel, waarin Daniël Paul...je Daniël Paul protestants Galimberti zijn wij misschien de Inkwisitie Casati die zijn we niet mijn zoon Galimberti de heilige Kerk zal ook jou in haar school opnemen

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
interesseert zich in de ronde Vesta-tempel en ontwerpt de kapel van S. Pietro in Montorio als twee tempeltjes boven elkaar (1502). Giacomo da Vignola geeft, begeleid door zijn le cinque ordini de Katholieke Kerk

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Wat voor Franz Marijnen de katholieke kerk is, dat is voor Jean-Pierre De Decker het huwelijksce-remonieel

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
geestelijke oefeningen te doen, vertegenwoordigen de nieuwe dogmatiek die de kerk als antwoord op haar eigen achteruitgang formuleerde...Toch gaat het niet alleen om een generatiekloof binnen de wankelende katholieke kerk...De flagellant beleeft zijn geloof veel te individualistisch, en dat kan de kerk uiteraard niet tolereren: vroomheid dient onwrikbaar geïnstitutionaliseerd te worden

Nr. 17, Maart 1987 • Tonny Holtrust • Garcia Lorca, met pen en potlood
Het stuk zonder titel is een solidariteitsverklaring aan de arbeiders en een verzetsdaad tegenover de heersende klasse en de verstarde katholieke kerk

Nr. 25, Maart 1989 • Luc Lema • HET CARNAVAL VAN ROMANS
Met de hulp van hun leger wil hij hier in Romans een coalitie instellen van ons, hervormden, en katholieke ambachtslieden en hervormde boeren, die allen tegen rechter Guérin zijn, Caseneuve...Koot trekt een ezel bij z'n staart de kerk binnen...Vervolgens staan ze op en beginnen door de kerk te lopen, terwijl ze de dierlijkste geluiden uitstoten) Koot Femme folie à la messe, femme molle à la fesse

Nr. 36, December 1991 • Tone Brulin • De Nacht van de Brandende Apen
Want het is geen notabel van de stad, meneer, geen belangrijk heer, madam, maar een simpel 'zwart manneke' van de Kongo, ene Yoko Yamah, die christelijk werd gedoopt in de kerk van Sint...De kerk zat stampvol...Enkele van zijn katholieke vrienden steunden hem in deze gevoelens

Nr. 47, December 1994 • Freddy Decreus • Hugo Claus en de mythe van de...
kerk en staat ons eeuwenlang hebben voorgekauwd; meer in het bijzonder om het huis en de tuin van Georges Vermeersch en zijn dochter Christiane (Vrijdag), om de bomen die wij klein hakken wanneer we ons...Telkens stortte het Westerse mensbeeld dat sedert het Classicisme en de Verlichting de blanke, mannelijke en katholieke Europeaan tot enige norm van kuituur en beschaving had verheven iets dieper...Vrijdag werd de rituele grondstructuur van een katholieke mis opgenomen, in Interieur lossen christelijke en dionysische belevenissen elkaar af

Nr. 58, December 1996 • Eva van Schaik • Een dure misser
Meer problematisch aan de titel van dit kunstboek is het woordje 'dans'. Dans thuis, dans op het scherm of op de buis, dans op straat, dans in de kerk, dans op school, dans volgens de boekjes...De theaterdans in Vlaanderen vanaf de jaren twintig speelde zich in een secularisatieproces af, met een overwegend katholieke post-Auschwitz God (Theodor Adorno - Karen Armstrong). Werd de

Nr. 75, Maart 2001 • Jan Joris Lamers • De locatie zou een park kunnen zijn...
Al die dingen van vroeger, van je katholieke achtergrond zitten daar natuurlijk in. Pasen in Wenen, zondagochtend om halfacht, de stad heel vroeg, helemaal stil...Ze gaan de kerk door naar het altaar toe...Dan denk je: kijk, dat is die onvoorstelbare transparantie van de betere voorbeelden van de katholieke eredienst

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
Die geleerde was daardoor in een ernstig conflict gekomen met de rooms-katholieke kerk (wat de desbetreffende natuurkundige in mijn prille bewustzijn als 'papenhater' meteen oneindig sympathiek maakte...die tot spectaculaire conclusies leidden, waartegen de Kerk wel moest optreden: in 1616 werden de Copernicaanse ideeën over het heelal officieel in de ban gedaan...Hij mocht in de jaren daarna, onder nauwgezet toezicht van de Kerk, zijn onderzoekingen voortzetten, maar werd wel gedwongen om alle theologische argumenten buiten beschouwing te laten

Nr. 81, Februari 2002 • Luc Devoldere • 'Mijn innige, diepe, archaïsche katholicisme': Over de...
Hun kop van jut was de kerk van Pius XII en de Democrazia Cristiana die zich tot de grootste naoorlogse machtspartij zou ontwikkelen...Vanaf nu was hij een buitenstaander, een balling die het Mystieke Lichaam van kerk én partij 'met wanhopige vitaliteit' zou blijven bestoken...Het was de katholieke moraal die Italiaanse jongens ver van meisjes hield zodat ze tijdelijk bij geslachtsgenoten soelaas en oefening zochten

Nr. 81, Februari 2002 • Marc Hooghe • Waarover we het hebben als we over...
Het verlaten van de katholieke kerk werd tegelijk beschouwd als een daad van hoogverraad ten opzichte van los Reyes catholicos...Locke stelt in dit traktaat dat noch de kerk, noch de wereldlijke macht tot vervolging mogen overgaan omwille van religieuze verschillen: 'The toleration of those that differ from others in matters...Zo zal het voor een buitenstaander in veel gevallen als niet-redelijk voorkomen dat de katholieke kerk weigert vrouwen toe te laten tot bepaalde ambten

Nr. 92, Juni 2004 • Jo Roets • De leugen van de pan
Als Robby Cleiren in The Monkey Trial het standpunt van de katholieke kerk met betrekking tot de evolutietheorie verkondigt, dan weet ik dat hij staat te liegen

Nr. 97, Juni 2005 • Nancy Delhalle • Het landschap aan de overkant
Ze beginnen aan een ‘Triptiek van de waarheid’, waarin ze de katholieke waarheid (L’annonce faite à Marie van Claudel), het terrorisme en ‘door vrouwen gezegde smerigheid’ (Trash, geschreven door...Rwanda 94 legt de ontwikkeling bloot die leidde tot de genocide: de maalstroom van de koloniale politiek, de kerk, de gedwongen aanpassingen, het verspreiden van foute informatie en de geopolitieke

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
de katholieke kerk bevond zich in een contrareformatie – maar was het anderzijds ook wel gastvrij

Nr. 106, April 2007 • Rudi Visker, Chokri Ben Chikha, Flore Opsomer,... • Transculturele Vibraties: De multiculturaliteit voorbij
Zij zullen de erfgenamen zijn net zo van Confucius en Lao-tse, als erfgenamen van Socrates, Plato en Plotinus; [...] erfgenamen net zo van de Cappadocische kerkvaders van de oostelijke kerk, als...Het wordt ontketend door een islamitische hoofddoek, maar niet door een foulard van een vrome katholieke dame

Nr. 107, Juni 2007 • Elke Van Campenhout • De drie heksen van het kindertheater
En in combinatie met mijn katholieke opvoeding, heeft dat er- voor gezorgd dat ik een grote verantwoordelijkheid voel voor mijn medemens, voor de pijn die anderen wordt aangedaan...een ka- potgeschoten kerk hebben we toen onze eerste voorstelling gespeeld, een aaneen- schakeling van intimistische kraaltjes

Nr. 109, December 2007 • Pieter T'Jonck • Excessief burgerlijke religiositeit
Bij het Requiem gebruikt Fabre nu een in wezen even theatrale vorm, de mis, om een verhaal te vertellen dat lijnrecht tegen de geloofsartikelen van de Kerk ingaat...Al in de eerste beweging ironiseert Fabre inderdaad het katholieke idee van een leven na de dood


Development and design by LETTERWERK