Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


23 document(en) met "National Theater voor Berlijn" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Voor Piet Balfoort liggen de zaken iets moeilijker: na dit kan hij nog nauwelijks terug naar het talentverspillend theater zoals hij dat tot hiertoe bij Theater Antigone bedreef...Want met dit stuk kreeg het Théâtre National de Strasbourg de prijs van de Franse kritiek voor het beste nieuwe stuk van het seizoen 81-82...Naast die twee regisseurs zijn er ook, en dat was totaal nieuw voor het Franse theater, vier dramaturgen

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
De Munt heeft onmiskenbaar internationale allure en is op weg een model voor de opera te worden, vergelijkbaar met het belang van de Schaubühne voor het Europese theater...Bauduin Ik stel me voor dat je ook voor een specifieke theaterpersoonlijkheid kiest wanneer je een zanger engageert: je hebt hem aan het werk gezien in bepaalde produkties, hij heeft de rol...Wat doe je aan het probleem dat mensen staan te vechten voor een kaartje ? "Daar is geen oplossing voor op dit ogenblik

Nr. 15, September 1986 • Johan Baele • OPERA EN ARCHITECTUUR
Schinkel die in 1818 een National Theater voor Berlijn tekent die de tempel als generator (Je parti, zei men in Beaux-Arts-middens) hanteert, (tek...De grote loges van de voorscène zijn verdubbeld (één voor de koning en één voor de hertog van Brabant). Beneden is de loge voor de burgemeester en het corps diplomatique...Foto 3) Uitstekende gelegenheid om heel wat ruimte te scheppen voor de zo noodzakelijke functies: repetitieruimten voor het koor, bureaus voor de dramaturgie en een nieuw foyer

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
De studie van het theater (in zijn eerste verwarring tussen tekst, genre, gebouw, instituut en groep mensen) is nog altijd geldig voor onze projecten nu...Opvallend, maar eerder norm dan uitzondering: deze opvoeringen gaan nog altijd door in de zalen van het hof, zelfs in die zalen die in oorsprong niet voor het theater bestemd zijn...Meestal gaat het om die keuze, om die ruimte voor die tekst, voor die regie, voor die muziek, voor dit publiek

Nr. 21-22, Mei 1988 • Johan Thielemans • De "Duitse methode" in de opera
Voor elke opvoering heeft hij in het verleden de nood gevoeld om op reis te gaan: Gorki bracht hem naar Rusland, de Oresteia "dwong" hem om de Griekse ruïnes te gaan bekijken, voor Genet moest hij de...Hij heeft de drie voornaamste tegenspelers -- Otello, Desdemona en Jago -- in drie symbolische hoofdkleuren gestoken: wit voor de onschuldige Desdemona, zwart voor de neger Otello (een kleur die zowel...Het lijstje van het modieus gewilde is lang, ook voor het gesproken theater: op TV zag ik onlangs een paar oudere pro-dukties, waaruit blijkt dat de Tasso van Peymann nu gênant overkomt, dat Trilogie

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
Hij wilde theater maken dat putte uit de rijke Europese toneeltraditie, voor de volksmassa's, theater dat direct aansprak, met een eenvoudige, herkenbare en eigentijdse vormgeving...de democratische euforie van vlak na de oorlog pleitte Vilar voor theater dat, zoals Molière en Racine in hun tijd voor de Zonnekoning werkten, zich overeenkomstig de nieuwe politieke structuur, op de...Hij wist precies voor welk publiek hij wilde spelen, slaagde erin dit publiek op de been te brengen en bovendien enthousiast te maken voor zijn visie op het theater als levende, directe communicatie

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
En voor wie een wat subtiele, ietsie-pietsie filosofische én absurde avond in het theater wil slijten, is deze opvoering van Mamet een aanrader...Maar het meest markante verschil is uiteraard de betere subsidiëring van de Franstalige theatersector: de Vlaamse Gemeenschap heeft 520 miljoen over voor theater, de Franstalige Gemeenschap 593...vergelijking daarmee is bij voorbeeld het Antwerpse socialisme met zijn perfide voorkeur voor het Ivonne-Lex-theater zeker niet ideaal

Nr. 23, September 1988 • Luk Van den Dries • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Ze zijn er meer voor de toerist dan voor het theater...reflectie van het buitenlandse theater- en dansaanbod, motor voor het kinder- en jeugdtheater, springplank voor het onbekende...Horde Gaan we voorbij aan het oudste festival, het festival van Spa, tot voor kort het vakantieoord van het Théâtre National, en aan enkele typisch zomerse festijnen zoals Mallemunt

Nr. 25, Maart 1989 • J.L. • Les Flamands
veel Vlamingen het met dat laatste eens zijn, is natuurlijk de vraag... Albert-André Lheureux noemt het Nederlandstalig theater "de ene helft van een geliefd wezen, het Theater...Dekmine bewijst posthuum eer aan Radeis, ooit het gezicht van het nieuwe Vlaamse theater, "vertolkers van een specifieke humor die Engels, joods, noch Hollands is, en dus zeker ook niet Frans...Dit nieuwe theater vertegenwoordigt Vlaanderen in New York, Londen, Berlijn, Avignon en Parijs

Nr. 26, Juni 1989 • Pol Arias • Spreken we niet eenzelfde taal ?
Directeurs die soms opvallend lang op hun post blijven, zoals Roger Domani in het Théâtre de Poche of Claude Etienne in het Théâtre du Rideau, of tot voor kort Jacques Huisman in het Théâtre National...Hoe hij daar als ingenieur verliefd werd op Russisch kindertheater en hij gids mocht spelen voor André Gide...Daar werden rollen verdeeld, plannen gesmeed en als het moest critici dronken gevoerd zodra de tijd aanbrak dat deze met hun vereniging de nieuwe laureaten gingen kiezen voor hun Eves de Théâtre

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Een grote stap is het naar de Oosterse vormen, Indisch Theater en Peking Opera: dat blijft toch een oppervlakkige receptie met bewondering voor kleuren, klanken, acrobatie, kostuums, maar snel knap...Philippe van Kessel werd aangeduid als directeur van het grootste theater van de Franse Gemeenschap, Le Théâtre National...Jacques Huisman, die de National decennia lang leidde, opteerde voor een ruime culturele spreidingsopdracht, maar hield het gezelschap vrij gesloten voor nieuwe ontwikkelingen in het Frans-Belgische

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
december organiseerde Stap in Turnhout ook een Europees festival voor theater door mentaal gehandicapten...Vanuit die aangename vaststelling is samen met de directeurs van het Théâtre National (Brussel) en de Staatliche Schauspielbühnen (Berlijn) in 1985 de Europese Theaterconventie ontstaan...Onze keuze is ook affectief, we willen geen ouderwetse theaters zoals het Koninklijk Theater van Kopenhagen of geen theaters die niet Europees denken zoals het National Théâtre van Londen

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Maarten Van Steenbergen, Geert Sels,... • KRONIEK
Schillertheater, Berlijn) en Jean-Claude Drouot (Théâtre National, Brussel). In april beleefde de Konventie haar eerste editie van wat een jaarlijks Europees Theaterfestival moet worden...Waar moet ik dan de reden zoe- ken voor het feit dat Van Hove mij nooit het gevoel kan geven dat mijn universum - dankzij het theater - weer korte tijd perfect in mekaar zit ? Noem het de kick van een...THEATER FESTIVAL Naar het einde toe van de zomervakantie voorziet de Beurs een stevig kultureel aanbod voor kinderen en jongeren

Nr. 35, September 1991 • Ann Olaerts • THEATER FESTIVAL
theater bestaan dat soort opleidingen (regisseren, acteren, scenografie...). Waarom zou dan 'schrijven voor het theater' - of althans een aantal technieken, vormen, aspecten daarvan - niet kunnen worden...Instituut voor Theateronderzoek) of voor iedereen die zich geroepen voelt en blijk geeft van enige aanleg voor theater...beginnende en/of gevestigde auteurs een steviger werkbasis krijgen om door te werken voor het theater

Nr. 43, November 1993 • Jan Goossens • Aeschylos en de Golfoorlog
1986 kwam er met zijn produk-tie van Ajax een einde aan het experiment met het American National Theater in Washington dat onder zijn leiding stond...De functionaliteit van kunst, en van theater in het bijzonder, is voor Sellars haast een obsessie...Theater dat niet 'bruikbaar' is voor de maatschappij waarin het tot stand komt en dat de toeschouwer niet zeer expliciet confronteert met bepaalde problemen of wantoestanden, vindt hij vrijblijvend en

Nr. 59, Maart 1997 • Marianne Van Kerkhoven, Pascal Gielen • Het kostbare theaterarchief van de BRTN
Vier decennia lang heeft zij (theater)kunstenaars geïnterviewd en hun werk gefilmd, eerst voor het NIR, dan de BRT en nog later de BRTN...Carlos Tindemans voor Vlaanderen, Anton Koolhaas voor Nederland, Henning Rischbieter van Theater Heute voor Duitsland en Bertrand Poirot-Delpech van Le Monde voor Frankrijk commentaar op het voorbije...Voor het theater met zijn beperkte publiek geldt die 'promotiementaliteit' misschien minder dan voor andere kunsten, zoals literatuur of film

Nr. 77, Juni 2001 • Loek Zonneveld • 'En toch beweegt ze'
muziektheater (Het Zuidelijk Toneel, 1990, regie Mark Timmer, titelrol Wim Meuwissen), enkele uitvoeringen in het buitenland (Londen, The National Theatre; Berlijn, Berliner Ensemble; Parijs, Comédie Française) en...Pas toen er een voormalig natuurkundige tot paus werd gekozen (in 1624, Urbanus VIII, de 'paus-in-onderbroek' uit Brechts toneelstuk) kwam er voor Galileï nieuwe ruimte voor zijn opzienbare...Gretig lijkt ook een leidend motief voor het personage van Galileï, over wie door kardinaal Barberini, de latere paus Urbanus VIII (een collega-natuurkundige) in het stuk wordt gezegd: 'Het is een

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
vernieuwer in het operagenre en werd dit jaar met zijn Schauspiel-haus Zürich voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot 'Theater van het jaar'.5 Alle geloofsbrieven zijn dus voorhanden...Overheid van Forza Italia schrapt 500.000 euro van het budget en herbestemt het theater tot marionettentheater voor toeristische doeleinden...Een eerste test-case deed zich enkele jaren geleden voor bij de opkomst van het Front National in het zuiden van Frankrijk

Nr. 99, December 2005 • Dirk De Corte • Wie is er bang van de culturele...
NO, SOMEHOW NOT In The New York Times van februari 2005 zei de cultuurschepen van de Stad Berlijn dat 'cultuur de enige bron van vernieuwinq is die deze stad voor de komende vijftig tot...Het kan voor de overheid een belangrijk beleidsinstrument zijn in dat wat de kunst en de kunstenaar zo hard nodig heeft: de ontwikkeling van een krachtig vrijetijdsbeleid met duidelijke economische...Het was een pleidooi voor een ondersteunend beleid naar creatief talent als belangrijke impuls voor de economische activiteit

Nr. 103, September 2006 • Redactie Etcetera • Negen seksvragen – en antwoorden
Het mooiste voorbeeld hiervan is waarschijnlijk Jesse Helms’ aanval op de National Endowment of the Arts voor het subsidiëren van kunstenaars als Mapplethorpe, Finley en Serrano...De directie van het ica had beslist dat de affiche vrouwonvriendelijk was en plakte over de slurf een etiket met reclame voor het theater...Dit is niet enkel het geval voor kunstenaars die afhankelijk zijn van de overheid voor subsidies, maar ook voor hen die willen tentoonstellen in gesubsidieerde instellingen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK