Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


71 document(en) met "criterium" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 5, Januari 1984 • Marianne Van Kerkhoven • KLAPSTUK 83
Het criterium voor mij is artistieke eerlijkheid eerder dan artistieke vrijheid: bij deze voorstelling voelde ik me niet bekocht; bij de show van Herman Van Veen, die ik deze week zag, wél

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
dramatisch-literaire) waarde als criterium

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Waarom niet de meest recente pro-dukties als criterium nemen, en viaeen systeem van voorselectie een ruimer aantal groepen testen

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het spreiden van theater kan eventueel een criterium zijn voor een overheidsbeleid in de receptieve sector, het is vrij absurd dit als een verdienste te beschouwen op het produktievlak

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
plaats van te veel kleine groepen slecht te helpen, opteert men nu voor voldoende steun aan een reeks gezelschappen, die volgens een artistiek criterium werden geselecteerd

Nr. 11, Juni 1985 • Freddy Coppens • DOSSIER OPLEIDING
Het heeft veel meer te maken met een bepaalde stijl die je al dan niet uitstraalt dan met talent wat normaal nog altijd het criterium is voor een theaterrol

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Het criterium is, in deze periode van wereldwijde laagconjunctuur, een constante kwaliteit met een minimum aan provocatie en uitdaging

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
sympathie geen criterium mag zijn". De toelagen variëren van 300.000 FF tot zeven a acht miljoen FF, de termijn is een of drie jaar

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Een tweede criterium naast de kwaliteit is natuurlijk de tendens

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
Maar het publiek slikte het, en wanneer dit criterium, samen met de moraliserende tendensen, bij het beoordelen van kindertheater gehandhaafd blijft, dan staat het genre inderdaad nog in zijn

Nr. 17, Maart 1987 • Hildegard De Vuyst • Das Schloss onder de persloep
Evenmin bestaat er onenigheid over het feit dat verdienstelijkheid geen afdoend criterium is. Het nieuwe werk zal door zijn intrinsieke kwaliteiten zijn plaats in het repertoire moeten opeisen

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Maar het criterium voor mij is: je moet een zendtijd hebben waarvan je kunt verwachten dat je goed overkomt

Nr. 19, September 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Zowel de Kleine Academie als de Antwerpse Mimestudio beklemtonen het lichaam als oorsprong van de acteerdingen, de lichamelijke authenticiteit als criterium voor acteerkwaliteit, de Mimestudio zelfs...En soms moet je daarvoor eens een grens durven verleggen, als je maar weet tot waar het zuiver blijft en dat het criterium de spelkwaliteit is." Je bent vooral geïnteresseerd in het

Nr. 24, December 1988 • An-Marie Lambrechts, Geert Opsomer • Jos Verbist
Een belangrijk criterium om een stuk op te nemen in het repertoire is de inhoud...Daarbij komt nog het criterium publiek

Nr. 25, Maart 1989 • Geert Opsomer • De nieuwe creatiepremies
Zo'n formeel criterium beperkt de artistieke vrijheid en doet een beetje denken aan negentiende-eeuwse ongerijmdheden als de subsidie per bedrijf en per genre...Het criterium speelt ongetwijfeld in het voordeel van een gezelschap als het MMT en is nadelig voor theaters die experimenten belangrijker vinden dan tradities...Eindelijk een kwalitatief criterium

Nr. 25, Maart 1989 • Thierry Lewyllie • Het carnaval van Romans
Nog een criterium voor het volkstoneel is dat het moet regionaal blijven -- en ik zie dat niet als scheldwoord

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Het is zelfs wat akelig de minister, in een interview, de term 'resultaat' enkel te horen gebruiken als een synoniem voor 'eigen inkomsten'. Alsof de kwantitatieve publieke bijval het enige criterium

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Het verhaal moet écht zijn, de uitbeelding moet kloppen ! Alsof er een (goddelijk) criterium zou bestaan dat eenduidigheid garandeert tussen de tekst en zijn realisering, de opvoering

Nr. 27, September 1989 • An-Marie Lambrechts, Luk Van den Dries • Post-scriptum bij een dramaprijs
het bestaan van een (één) 'preciese' enscenering ? Indien deze overtuiging inderdaad gangbaar is, dan vindt ze misschien wel haar bevestiging in het criterium 'speelbaarheid' dat, naast andere, door de...Maar speelbaarheid is een lastig begrip (het criterium werd ook gebruikt bij de evaluaties van de creatiepremies, zie Etcetera nr25). Wat heet vandaag speelbaar ? Als je de grote heterogeniteit van...te grijpen naar iets wat kenbaar is, naar het nieuwe binnen het bekende, naar datgene wat zich afspeelt binnen kenbare normen/genres/categorieën ? Als dat zo is, dan is het criterium 'speelbaarheid' een

Nr. 27, September 1989 • Stephan Moens • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Maar als men in deze richting wat meer wil doen dan achtergrond vormen voor dure plaatprodukties, dan zal men vanaf volgend seizoen een streng criterium moeten aanleggen, dat van de kwaliteit van de


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK