Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


104 document(en) met "infrastructuur" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
De pot wordt namelijk verdeeld onder diegenen met de uitgebreidste infrastructuur en dikwijls het minst interessante theater

Nr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
moet steunen: personeel, financies en infrastructuur...De beveiliging van die functie stelt echter aanzienlijk minder eisen op het vlak van infrastructuur, subsidiëring en tewerkstelling...Voor dergelijk werk mag men van de overheid verwachten dat het niet alleen opvolgt maar ook stimuleert, wat dan wel verregaande gevolgen kan hebben voor de infrastructuur, subsidiëring en

Nr. 3, Juni 1983 • Jef De Roeck • Tien jaar Nieuwe Scène
méér onder de mensen komen, ander pu- bliek aantrekken, de mogelijkheid om met eigen infrastructuur op vele en voor theater ongewone plaatsen te komen

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Minard, met een verouderde infrastructuur, wordt druk bezocht door ongeveer alle lagen van de bevolking...De bouw van culturele infrastructuur voor de bewoners van de stad laat echter op zich wachten...Die vragen infrastructuur en daar kan eventueel over gepraat worden

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Universiteitsplein l 2610 Wilrijk, 03/828.25.28 (223)) Cultureel Centrum Berchem In 1981 geopend, met veel (maar niet al te bruikbare) infrastructuur en bijna geen werkingsgeld (momenteel

Nr. 9, Januari 1985 • Alex Mallems • 150 jaar Bourla: De geschiedenis van een...
Ter gelegenheid van het honderdjarig KNS-jubileum in 1953, werd de infrastructuur van de Bourlaschouwburg wel wat gemoderniseerd: de versleten zetels werden vervangen, er kwam een nieuw lichtorgel en

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Daar zijn toen in gesprekken zaken geformuleerd Van Vaakstraat, een oude brouwerij omgevormd tot theater-infrastructuur en kantoren voor Schaamte, Kaaitheater en Etcetera

Nr. 11, Juni 1985 • Marianne Van Kerkhoven • Luc Philips Spielefreude
Een acteur moet op dezelfde manier weten wat hij met een tekst, met een rol, met de hele infrastructuur kan doen, om dat aan een publiek mee te delen wat hij wil meedelen

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Een derde belangrijke idee is dat het theater de hele infrastructuur van ons toneel als cultureel instituut niet nodig heeft

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Faivre d'Arcier pleit voor het werken aan een langere levensduur van de voorstellingen en ziet mogelijkheden in het samenwerken van die jonge gezelschappen: infrastructuur, gemeenschappelijke toernees

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
verbetering van de bestaande infrastructuur, een beter projectenbeleid, een redelijke recuperatie (recettes, sponsoring) van de produktiekosten, de depolitisering van het theater

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Het huisvesten van een dergelijk kleinschalig project bewijst andermaal het zinvol artistiek beleid van dat centrum: door het ter beschikking stellen van infrastructuur en het verlenen van logistieke...De merkwaardige, indrukwekkende levensloop van Brulin (zie ook Etcetera 2, maart 1983) werd in een verzorgde gelegenheidsbrochure-gesponsord door een bankinstelling, die ook infrastructuur en receptie

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Misschien ook het begin van een sociale infrastructuur van schouwburgtypes in combinatie, een complex hofmodel op Europese schaal (3). Ze vormen de constante band tussen de Italiaanse hoven en bv

Nr. 15, September 1986 • (advertentie)
Muntschouwburg op een jaar tijd grondig van uitzicht en infrastructuur veranderd werd

Nr. 19, September 1987 • Leen Thielemans • De kapitein verliet als eerste het zinkende...
Het gebouw en de volledige infrastructuur van het Lab werden hem ter beschikking gesteld

Nr. 19, September 1987 • Greet Pernet • Een kunst die het zien uitschakelt
Ik heb de start van de stereo meegemaakt en de hele ontwikkeling in de technische infrastructuur die in twee decennia groter is geweest dan tussen midden de jaren '20, toen men met luisterspelen

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
Voor ons is het een moeilijk seizoen geweest, de groep en de infrastructuur heeft zich danig uitgebreid, er is een planning voor halflange termijn uitgewerkt, waarbij we nu al met de casting bezig

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Luk Van den Dries Repliek Rockers op zoek naar een infrastructuur Post ergo propter...schrijven en u niet te lezen). Ik wil maar zeggen: voor er uit de reëel bestaande culturele krachten van dit landje iets naar boven komt wat Opsomer en mij bevredigt, moet er heel lang een dure infrastructuur...Eén Pinter maakt de continuïteit en de traditie niet, de bestaande infrastructuur deed dit wel

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
De OvV zat met twee zalen waarvan de infrastructuur dermate verschilde, dat het onmogelijk was de Antwerpse produkties zonder meer in Gent op te voeren

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Klaas Tindemans • De gouden gids van het Brusselse theater
Hun infrastructuur wisselt nogal: van herenhuis (Koekelberg) tot 'stadsschouwburg' (Ten Weyngaert, Vorst). De Zeyp, Ganshoren organiseert succesvolle 'aperitiefgesprekken' over theater en andere


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK