Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


157 document(en) met "instelling" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Theo Van Rompay • Nieuw theaterlandschap: Frisse wind waait aan uit...
Ander probleem is dat de RVA bepaalt wie moet aangeworven worden in het kader van het DAC, zodat spanningen in de instelling voor de hand liggen...Doorgaans staan formele redenen een erkenning door BJV of BVO in de weg; ook al heeft de instelling op klare wijze zijn nut reeds bewezen...Theo Van Rompay Centrum voor Experimenteel Theater (CET) p/a. Universitaire Instelling Antwerpen (UIA) Universiteitsplein 1 2610 WILRIJK tel

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Deze laatste instelling wordt terecht het annex van het NTG genoemd

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans • Over de noodzaak van een sprong in...
Tenslotte is hij mijn echte leermeester geweest, aan wie ik te veel te danken heb, een persoonlijke mentale instelling ten aanzien van het toneel...scène stappen, die de instelling moeten hebben dat over zich heen te laten komen en meteen te beseffen wat ze daarmee kunnen aanvangen

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Maar er lijkt een verschuiving plaats te vinden van een plastische instelling à la De Chiri-co naar een meer filmische aanpak zoals in Le Chien Andalou van Bunuel en Dali

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Oscar Wilde weet immers ook van 'omkeren': elk begrip, elke maatschappelijk verankerde instelling, elke zekerheid of conventie wordt op zijn kop gezet

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Ringlaan 80, 2610 Wilrijk, 03/449.68.97) Centrum voor Experimenteel Toneel Opgericht in 1978 aan de Universitaire Instelling Antwerpen in de marge van het Departement Germaanse Filologie

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Een wat ironische benaming voor een instelling die enkel doodstraffen uitspreekt

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Luk Van den Dries • Twintig jaar BKT
Nu kan ik mij de luxe veroorloven zo'n positie in het Vlaamse theater in te nemen dat ik nergens gebonden ben, en de verantwoordelijkheid krijg van een budget, niet van een instelling

Nr. 8, September 1984 • Paul Verduyckt • Jan Fabre - Workshop 15/10 -15/12/83
De kritische instelling van het jongetje uit het sprookje is het acteergeweld dat een tegengewicht vormt voor de wereld van het schijn-acteren

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
Bij de eerste instelling was de financiële put zo diep dat hij volgens de Raad van Advies (RAT) niet kon gedempt worden met "de ter beschikking zijnde middelen en de vigerende subsidiëringstechnieken...De andere instelling blijkt bijna uitsluitend als receptief theater te functioneren, zonder "betekenisvolle beleidsnota...Bij dit alles stonden de RAT steeds de eigen doelstellingen van de betrokken instelling voor ogen; in functie daarvan was de redenering voor A-gezelschappen anders dan b.v

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Action Danse Rhöne-Alpes). Van een regionaal centrum werkten ze zich op korte tijd op tot een instelling van nationaal en stilaan zelfs internationaal belang

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
Het eerste jaar in Sonnenstein verliep in het algemeen net als de tijd die Daniël Paul in de universiteitskliniek van Leipzig en in de privé-instelling van Dr...Pas in november 1895 kwam de beslissende verandering in het verloop van zijn ziekte: zijn instelling tegenover de dreigende kastratie en de daaraan verbonden ontwikkeling tot vrouw begon te veranderen

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Deze instelling bepaalt zo sterk zijn theaterarbeid dat hij aan de positieve elementen van het gegeven moedwillig voorbij gaat: aan de echtelijke liefde schenkt hij niet de minste aandacht, van de

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
instelling van openbaar nut, met een politiek samengestelde Raad van Beheer, waarin --traditioneel binnen het Vlaams-Brusselse kulturele leven-- de liberale invloed een belangrijke rol speelt Ook het NTG is een...De Koninklijke Muntschouwburg diende, gezien zijn statuut als Nationale Instelling, bij twee nationale ministeries ondergebracht te worden en hangt als dusdanig af van de Ministers Coens en Bertouille...Bij het bekijken van deze structuren lijkt het wel dat de politisering van het theaterleven --zeker sinds de instelling van het cultuurpakt-- steeds verdergaande vormen begint aan te nemen en zelfs

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
De toeschouwer wordt prompt verzocht om als gluurder ongezien binnen de instelling te kijken

Nr. 11, Juni 1985 • Steve Paxton over Ave Nue
Dans creëert eenzelfde soort instelling

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Deze afdeling werd opgevat 'als een parallèle instelling tegenover de toneelafdeling van het Bauhaus o.l.v...de loop der jaren is er wel meer gestructureerd, de instelling is gediscipli-neerder geworden

Nr. 12, Januari 1985 • Johan Thielemans • PETER BROOK
Zo laat de carrière van Brook een curve zien van wonderkind tot instelling

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Menige stichting of instelling - Rockefeller, Guggenheim, Yale, Universiteit van Minnesota - heeft hem tijdens zijn carrière financieel gesteund

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Dat in Antwerpen nog steeds een puur politieke structuur als de gemeenteraad dergelijke beslissingen neemt, en niet de raad van beheer van een stichting of van een "instelling van openbaar nut


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK