Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


32 document(en) met "territorium" • Resultaten 21 tot 32 worden getoondNr. 94, December 2004 • Bojana Cvejić • Curator meets artist
Wat staat er op het spel, zowel artistiek als economisch, wanneer het territorium dat wordt bevochten hoofdzakelijk kleinschalig is? Wordt van kleinschalig werk automatisch verwacht dat het

Nr. 95, Februari 2005 • Jeroen Versteele • Stotteren, springen en wegvluchten van 'zelfschrijving'
De-territorialisatie betekent niet dat men het domein van het andere verovert, maar dat men zich aan de grens van eikaars territorium bevindt, dat men zich moet verhouden tot wat daarbuiten ligt

Nr. 96, April 2005 • Bojana Cvejić • 'The Way to Make Something Yours is...
juridische termen, met een clandestiene voorstelling omdat ze andermans territorium belaagt...Contactimprovisatie ontgon in de jaren '70 een nieuw territorium voor de dans, doordat het lichaam zich tijdens de contactsessies ontdeed van instrumenten, waardoor de beweging ontstond vanuit...Spangberg deterritorialiseert het territorium van de improvisatie, met andere woorden, hij trekt een vluchtlijn vanuit de motieven van zowel het emanciperende in contactimprovisatie als van het ideaal

Nr. 98, Januari 2005 • Raymond Frenken • Springdance 2005\ notes : Tussen het alledaagse...
Door te infiltreren in de openbare ruimte en in de intieme woon- en werkruimte van mensen, eigent de programmering van het Springdance/festival zich het territorium van het alledaagse toe

Nr. 100, Februari 2006 • (Constant VZW) • (Stitch & Split)
Donna Haraway schrijft dat ons lichaam kan gelezen worden als een kaart, als een territorium voor macht en identiteit1

Nr. 104, December 2006 • Martin Nachbar • Reizen, vluchten, vergaan
Dit leren kennen begint altijd bij de aankomst, en wordt daardoor ook een soort van toe-eigening van het territorium

Nr. 105, Februari 2007 • Bojana Cvejić • Van performancepraktijk naar ruimtecreatie
linkse gemeenschapspraktijken als ‘squatting’ en ‘gentrificatie’, kan het nog altijd helpen om het verschil tussen gemeenschap, territorium en netwerk scherper te stellen...Als een praktijk in verband wordt gebracht met een territorium, dan is de doelstelling en horizon bepaald door de machtsverhouding die moet omvergeworpen worden, de grens die overschreden moet worden...Een andere term in het verlengde van gemeenschap en territorium is netwerking

Nr. 106, April 2007 • Etcetera • Edito
Het gaat om die ‘gastvrije’ houding waarin je het mogelijk maakt dat de praktijk van de ander je eigen territorium hertekent

Nr. 106, April 2007 • Elke Van Campenhout • Tussen transgressie & banaliteit: de valkuilen van...
En ik denk inderdaad dat dit erg gevaarlijk is, want als je het territorium van die Ander betreedt, blijkt hun praktijk niet meer of minder banaal dan die van ons

Nr. 106, April 2007 • Sally De Kunst • Kimchi & cappuccino
Deze betekenis kreeg, in de context van een Europees-Aziatisch onderzoeksplatform, een ietwat andere bijklank: monsoon als een periode, of een tijdelijk territorium waarin uiteenlopende, soms

Nr. 107, Juni 2007 • Mette Ingvartsen • Filmische lichamen
De interesse om expressieve genres met mekaar te verbinden is eerder gerelateerd aan topologie/territorium aan het gevoel ergens thuis te horen, dan aan een eclectische collectie van verschillende

Nr. 109, December 2007 • Liam Gillick • Vooruitziendheid
De focus op het scenario als een territorium trekt kunstenaars in een vage grenszone binnen die op een afstand werd gehouden door modernistisch formalisme


Development and design by LETTERWERK