Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) geschreven door "Wim Van Gansbeke"Nr. 1, Januari 1983 • Wim Van Gansbeke • WlM VAN GANSBEKE
voorbeeld willen geven van menselijk tekort, ze willen waarschuwen voor de desastreuze gevolgen van het gebruik van de kunstpenis, moeten we eerst het woord 'theater' uit hogergenoemd begrip halen...Als we nu afspreken met Van Dale SJ...Tekening : Wim Van Gansbeke

Nr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Het valse gevoel van veiligheid, het burgerlijk adagium, het ontbreken van vertwijfeling, het zich inkapselen in weldenkendheid of de uiteindelijke vertrouwdheid van een grondeloze frustratie, die...Maar de helft van Vlaanderen verliet de zaal, de helft van Vlaanderen vond dat slecht, de helft van Vlaanderen voelde zich domweg geprovoceerd in plaats van de provocatie te lokaliseren waar ze...Zie Wim Van Gansbeke in Et eet er aJg

Nr. 3, Juni 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
van bloed druipende haagschaar en onder gruwelijk triest gelach, de draad door en de punt van het zwaard ploft in het onbeschreven blad vóór me, op nog geen millimeter van mijn tot schrijven opgeheven...dit (1) een nachtmerrie, (2) het einde van mei, (3) een stuk van Camoletti of alle drie samen...Wim Van Gansebeke werd in Etcetera 2 het slachtoffer van de zetduivel

Nr. 4, September 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Met Van Gansbeke...Met de redaktie van Etcetera...Met Van Gansbeke

Nr. 15, September 1986 • Daan Bauwens, Wim De Mont, Marianne Van... • Lijstjes en commentaren
Wim Van Gansbeke Op een kleine 100 voorstellingen zitten kijken vorig seizoen...door de Munt en de Singel uitgenodigd naar Brussel; Oidipus van Sofokles, door het Thaliatheater uit Hamburg, in de regie van Jürgen Gosch, te gast bij het NTG in Gent; en Mistero Buffo van en door Dario...Een interessante groep wordt omwille van persoonlijke rancunes opgedoekt (Mannen van den Dam) - veruit de meest absurde daad van het voorbije seizoen - en voor het overige heerst de risicoloze

Nr. 20, December 1987 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
wille van het eerlijke handwerk en de ondefinieerbaar aantrekkelijke geur van kwaliteitsstof die nog nieuw is. Een geur, even stimulerend als die van versgebakken broodjes op zondagmorgen...Het vorige en het begin van het huidige theaterseizoen overschouwend, val ik, in het licht van voorgaande, dan ook terug op een oude stelling: binnen een volmaakte stilstand wordt er in Vlaanderen van...En waar een echte ontwikkeling, een reële evolutie, een herbezinning op de bronnen, op de essentie van het goed gesneden maatpak ontbreken, moeten maniëristische trucs de schijn van vernieuwing, van

Nr. 21-22, Mei 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
En om het niet te hebben over tal van onnauwkeurigheden, leesfouten, denkfouten, het niet of maar half begrijpen van staande uitdrukkingen, het verkeerd lezen van eenzinsconstructies, het bij regel...Ter Mustratte - en zonder een definitief oordeel te willen uitspreken over de "Gesamtqualität" van de vertaling -- wil ik hier een "poging tot" analyse maken van de vertaling van Verkommenes Ufer, de...aanhef van het Medea-drieluik van Heiner Müller, zoals afgedrukt in de programmabrochure van het Kaaitheater 1987-1988, waarbij ik -- zeer occasioneel want zeer vermetel - ook de Nederlandse en de Franse

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Natuurlijk -- en daar ben ik op voorbereid -- zal mij de simpele vraag gesteld worden wat nu mijn idee is over de relatie tussen theater en televisie, in acht genomen alle mogelijke aspecten van deze...Hun kwalijke reputatie van twee halen één betalen gestand, gaan de bedenkers van dit debat prompt aan het sjoemelen...Dagenlang keek ik reikhalzend maar tevergeefs uit naar het besterwagentje van Fleurop

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • VAN FEESTEN EN FESTIVALS
Maar vooral: op de scène klopte er niets meer van, maar er klopte ook niets van de scenische omzetting van de schriftuur, van het decor tot en met de tekstzegging, het acteren, de overgangen, de...Kwestie van de auteur_regisseur tegen zichzelf te beschermen en kwestie van het eigen geproclameerde kwaliteitslabel niet voor de ogen en ten koste van een publiek ten grave te dragen...Wim Van Gansbeke

Nr. 24, December 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Naar aanleiding van een vrij diepgaande discussie over een bepaalde scène in De Meeuw, na het zien van een doorloop van de Blauwe Maandag Compagnie, werd ik uiterst nieuwsgierig naar de compositie van...Afgezien van het feit dat Tsjechow hier één kant van zijn eigen schrijverschap belicht (de andere kant is die van Kostja) en een soort van balans opmaakt tussen bedaagde ervaring en zelfkennis...onbeantwoorde liefde van Polina naar Dorn, van Medwedjenko naar Masja, van Masja naar Kostja en van Kostja naar Nina, is het voorlopige eindpunt van wat voorafging en de dreigende start van wat moet volgen

Nr. 25, Maart 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Pas daarna zette hij zich aan het schrijven van de inleiding die, onder het mom van een kort essay over de 'stijl' en het 'tragische', in wezen een structuuranalyse van Kaas inhoudt, zonder dat er ook...En het tragische is een kwestie van intensiteit, van maat en harmonie, van rustpunten, een afwisseling van gejubel met tento's en gongslagen, van eenvoud en oprechtheid met sardonisch grijnzen...Wie het slot niet uit het oog verliest zal van zelf alle langdradigheid vermijden omdat hij zích telkens afvragen zal of ieder van zijn details wel bijdraagt tot het bereiken van zijn doel

Nr. 26, Juni 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Onder de titel Van top tot teen te trillen maakte de Nederlandse actrice Adelheid Roosen daar dit seizoen een merkwaardige solo-theaterproduktie van, waarin ze, terwijl ze nauwelijks van Lispectors...Nog in april '89, maar met nog groter voorbehoud: De reisleidster van Botho Strauss door De Tijd in een regie van Lucas Vandervost en Eéndagswezens van Lars Norén door het NTG in een regie van Guy...Het leert ons ook nog dat bij twee van de acht produkties de naam van Jappe Claes valt, bij twee andere de Blauwe Maandag Compagnie met Perceval en Joosten, bij één andere de naam van Michel Van

Nr. 27, September 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Er wordt gewag gemaakt van 'willekeur' en 'oneigenlijke elementen voor uitsluiting'. De klagers eisen een intern onderzoek en een herziening van de deliberatie...Denk niet dat de een van grotere betekenis is dan de andere, 't Zijn allemaal, och arme ! povere en lijdende wezens van God !... Otéro heeft Brussel bezocht...heeft u uitgestald als een vet varken, en van uw lenige zoetheid, harmonije der hemelse gave, die gij toch werkelijk zijt, heeft zij een gepeperde cancan gemaakt op muziek van Leo Puget

Nr. 28, December 1989 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Onder de titel Een ingedamde dijkdoorbraak Opkomst en ondergang van het hilarisch theater, verscheen er in het novembernummer van Toneel Teatraal een stuk van Tom Blokdijk over 'de Vlaamse golf...Het stuk van Blokdijk is het eerste van de geplande serie en het handelt over het 'hilarische' theater dat, luidens de inleiding, de dynamiek van die 'Vlaamse golf grotendeels bepaald heeft...Veeleer met de boosaardigheid van kwajongens, met het vroegrijpe ongeloof van een generatie voor wie de (al lang verraden en failliete) idealen van mei '68 hadden afgedaan of, misschien juister

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Vier maanden later verwees Jan Decorte met zijn brisante enscenering van Hebbers Maria Magdalena eerder genoemd, modieus on-theater met één klap naar het rijk van de vergetelheid...februari 1982 KVS-Brussel speelt De Blauwe Maarschalk van Johan Boonen in een regie van Senne Rouffaer...en later - op een enkele 'lucky strike' na -niet verder kwam dan een aaneenschakeling van modieuze citaten op een achtergrond van een door de vlakheid van het traditionele burgerlijke theater bepaalde

Nr. 30, Juni 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Voor één van onze kompleetste regisseurs is het Vlaanderen van de jaren '80, net als dat van het vorige anderhalve decennium - op een paar sporadische gastre-gies na - gesloten gebleven en werd er hem...Als voorstelling één van de grootste mislukkingen van de besproken periode maar tegelijk één van de opvallende bekommernissen in de jaren '80 : de poging tot zinvolle vernieuwing van de eigen...het al niet had geweten, had het theater van de jaren '80, die naam enigszins waard, me kunnen leren dat je tegelijk van kunst kan houden én van voetbal én van kaartspelen

Nr. 46, Januari 1994 • Wim Van Gansbeke • Portret van de recensent als provocateur
Vlaanderens meest spraakmakende recensent, Wim Van Gansbeke, heeft de pen neergelegd...Grass wijst op het overhand toenemende verschijnsel van het consumeren van boekenbijlagen in plaats van het lezen van de boeken zelf, het gretig kennis nemen van de biografie van een schrijver zonder...Wim Van Gansbeke

Nr. 70, December 1999 • Wim Van Gansbeke • Een fin du monde van het fin...
100 Ways To Disappear And Live Free van Dito'Dito & transquinquennal is 'wanhoop in een kleed van arcadische vreedzaamheid'. Wim Van Gansbeke leidt de tekst in. Hierna, lezer, vindt u de tekst...van 100 Ways To Disappear And Live Free, een productie van Dito' Dito & transquinquennal, gecreëerd in februari van dit jaar...Die kan van reële of gefantaseerde, van echt belangwekkende of gewild kleinzielige, van ernstige of komische, van realistische, surrealistische of dadaïstische aard zijn, het is een wonderlijk

Nr. 113, September 2008 • Wim Van Gansbeke • Theatergedicht
Zo valt er niet meer te genieten van popcorn of programmablad, pralines of een puntzak frieten...Op 26 augustus werd op het Theaterfestival de postume sonnettenbundel God is een constructiefout (Editions de la Gare, Mauzac, 2008) van de eerder dit jaar overleden theatercriticus en dramaturg Wim...Van Gansbeke gepresenteerd