Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


135 document(en) met "GENOT" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Toen op de vrije aarde mensen zich als blije kudden in genot verspreidden...Nog treffen verwante harten elkaar en delen het genot van de mooie wereld...Als je het dan volkomener terugbrengt, zullen we ons verheugen over het hogere genot en je bij veel plaatsen enkel als vrienden waarschuwen

Nr. 2, Maart 1983 • Johan Thielemans • Als kaal licht de onverhulde waarheid is,...
Het postmoderne theater Het onverwachte genot van wie in zijn twijfels huist Het woord 'postmodern' geeft te kennen dat iets als definitief voorbij beschouwd wordt...Alleen wie durft met open ogen tussen zijn eigen twijfels te leven, kan in het postmodernisme een huis vol onverwacht genot vinden

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Met mijn handen deel ik de roes uit, de verdoving, het vergeten, het genot en de kwelling van de lijven...Met de tanden van mijn honden zal ik uit je bevlekte vlees bijten het spoor van mijn tranen, mijn zweet, mijn kreten van genot

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Er zit een heel geniepig genot in het verleiden met dergelijke goedkope middeltjes

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Ondertussen werd een allegaartje verzameld onder de naam van een nieuwe vzw GENOT (Gentse en Oostvlaamse theaters) met als objectief het bekomen van stedelijke en provinciale steun...Dat men meer geld moet eisen voor cultuur in plaats van grote broer NTG te benijden komt bij de GENOT-leden niet op...De grote broers willen geld voor hun reisvoorstellingen (provinciaal) en eisen repetitieruimte en decoropslagplaatsen (stad). GENOT vertoont de mercantiele trekjes van het kleinsteedse theater, waar

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Haat en liefde liggen zo dicht bij elkaar, pijn en genot ook...De voorstelling lijkt agressief en hard, maar als je een stapje verder gaat, zie je ook genot...En genot kan liefde betekenen

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
Reaklies en meningen over uw duiding omtrent de individuele gezelschappen laten we aan anderen over, maar we waren wél zwaar ontgoocheld over uw bijdrage omtrent 'GENOT V.Z.W...Dat 'GENOT V.Z.W...Zowel in de perskonferentie als in alle publikaties en officiële mededelingen beklemtoonde 'GENOT V.Z.W/ dat het NIET de subsidies aan NTG wil verminderd zien, maar dat het wél de subsidies aan zijn

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans • Bob Wilsons theatermarathon the CIVIL warS
Men zet het mechanisme in gang en laat gebeuren: woede, irritatie, spot zijn even welkom als instemming, vervoering, genot

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Marianne Van Kerkhoven REPLIEK Genot en NTG In Etcetera 4 lazen wij in een open brief van de vzw GENOT onder meer dat het NTG, ik citeer: "... door eigen vrije...beslissingen als enige niet tot de vereniging toetrad" (als vereniging is hier bedoeld GENOT). Wij zijn wel ten zeerste verbaasd over deze bewering...werd uitgenodigd lid te worden van de vzw GENOT, plus een kopie van de brieven waarin één of meerdere verantwoordelijken van het NTG zich uitspreken liever aan dat lidmaatschap te verzaken

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Alex... • k r o n i e k
Hij bereikt hier momenten van zulk een verrassende juistheid, dat de toeschouwer, ook al is hij zich bewust van de pijnlijke inhoud van het gezegde, niet anders dan van genot kan glimlachen bij de

Nr. 7, Juli 1984 • Klaas Tindemans, Pieter T'Jonck • Gerardjan Rijnders : "Ik heb vanuit mezelf...
Tegen het orgasme "Het thema van het stuk, en het thema van Jane Bowles, is heel freudiaans: het gevecht tegen het genot, tegen het orgasme

Nr. 7, Juli 1984 • Luk Van den Dries • Dantons dood in het NTG
Geen ramen hier: men denkt alleen aan eigen genot

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Het is werkelijk een genot, om rechtstreeks in kontakt te zijn met de literatuur, die te ondergaan als iets dat leeft en in beweging is, (Een groepje prostituees komt naar voren) Helaas werpt die

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Een stuk over de mogelijkheid van meer genot en ook van de onmogelijkheid ervan, én ook over de mogelijkheid om er toch wat van te kunnen meepikken zonder dat het de orde der dingen in gevaar brengt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Men wil meer 'psychologie', meer schuldbewustzijn, meer straf na genot

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
plezier van de ontdekking bij het zoeken naar betekenis; het pure genot van de voyeur die kijkt naar lichamen, objecten, tekens; het plezier van de 'bricoleur' die verschillende stukjes samenlijmt tot een

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
De vrede, die geen leven kent Fn geen genot hierneder

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Naar aanleiding van de mystieke ervaring bij Hadewijch zoekt Frie-da Pittoors naar de rol van het genot in het proces van zelfverwerkelijking

Nr. 12, Januari 1985 • Jaargang 3, nummer 12, oktober 1985 TIJDSCHRIFT...
10 PETER BROOK MIRAKELMAKER Hadewych en het genot De nieuwe koers van Globe Dossier opleiding: studeren aan de Studio

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Empire des Sens) gaan pijn, doodsverlangen, en seksueel genot hand in hand...Er is geen vrijblijvende schoonheid, geen eenvoudig genot


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK