Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


256 document(en) met "indien" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • stad en theater: Antwerpen
Indien ergens in Antwerpen 'het realisme/naturalisme'-debat daadwerkelijk wordt gevoerd, dan hier

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
De vraag blijft in het gesprek hangen of Jooss, indien hij jonger was geweest en verder had kunnen evolueren, niet voor een grotere techniciteit zou gekozen hebben...Indien zij gedaan hadden wat Graham heeft gedaan zou die school een veel grotere zegkracht gekregen hebben

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
De sommen die aan de officiële theaters gegeven worden liggen min of meer vast, zelfs indien dat privé-theaters zijn

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
Indien de teksten op een 'professionele' manier gelezen zouden worden, zouden zij te veel gezag krijgen en geïnterpreteerd worden als ondertitels, uitleg

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Zelfs indien dit soort theater nooit de pretentie noch de intentie had de rol van artistieke avant-garde te vervullen, toch is het wel degelijk een beweging geweest die het Vlaamse theater vernieuwd

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
kapot gaan alleen mij weigert men een graf hoewel ik tegen deze ondraaglijke toestand ononderbroken aanklacht indien (Plots pakt de verpleger...Sabine en Flechsig ik ben benieuwd hoe hij nu op U reageren zal ook indien hij U niet zou herkennen doet U maar zoals we besproken hebben alsof U niets van zijn toestand afweet het

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Indien we over meer beschikt hadden, zouden we Stein, Zadek, Chéreau, Marijnen uitgenodigd hebben

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Indien niemand in dit stuk iets doet, dan is dat slechts schijn, want bij Silla, de man waarover we niets vernemen, gebeurt er iets belangrijks

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Indien de regisseur opteert voor een realistische interpretatie dan doet hij best een beroep op geroutineerde acteurs die zich honderd procent met de tekst kunnen identificeren en met hun "présence

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Gezien het zeer groot aantal aanvragen dat wij niet konden honoreren voor D-gezelschap en verwezen hebben naar de post 33.12 kon er maar iets zinvols gebeuren indien daar ook reëel geld ter

Nr. 11, Juni 1985 • Peter De Jonge, Pieter T'Jonck • Rijnders' afscheid van Globe
Hij zit in z'n kamertje, studeert er vreemde talen terwijl de transistorradio keihard Spaans uitbraakt, zodat, indien zijn moeder hem iets toeschreeuwt, haar Engels onmiddellijk verdrinkt in een

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
indien Frankrijk geen republiek was), meer dan de graaf van Orléans, de meest bekende pretendent...voor ons: indien je dit verhaal beluistert, zul je op het einde een ander zijn; het feit zelf naar dit verhaal te luisteren zal je deugdzaamheid bezorgen...Dit erg eenvoudige ver-, haal eindigt met deze vraag: indien op een dag de verteller zwijgt of hem het zwijgen wordt opgelegd, kan niemand zeggen wat de oceaan zal doen

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Indien wij zouden stellen: 'het feit dat we in het zuiden zitten, is onze bijdrage tot de spreiding,' dan denk ik dat WVC daar geen fundamentele bezwaren tegen zou hebben...Indien ADM, de nieuwe groep die Gerardjan Rijnders wilde oprichten, o.m

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Karel Poma - foto Marc Deville (Photo News) Het commerciële theater Indien er onder het beleid van Poma van een duidelijke verschuiving in het theaterlandschap mag...Indien men met een dergelijke politiek ontmoediging wil creëren, is dat wel het laatste wat het Vlaamse theater nodig heeft...Indien het echter niet integraal bekeken wordt, d.w.z

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
voorkwam alsof geen sterveling dit had kunnen uithouden indien de Liefde, die leven is en onsterfelijk, haar steun niet geweest was

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Schouwburg zoekt directeur. En gezelschap.
Gerard Mortier zou de Muntschouwburg niet op zijn huidige capaciteit kunnen doen draaien indien hij niet de finale zeggingschap had over zijn technisch personeel en indien hij voor elke financiële

Nr. 13, April 1986 • Klaas Tindemans • Ivo Van Hove
Men vraagt zich af wat er met de passionele liefde gebeurt, indien sociale barrières - zoals in Romeo and Julia - niet meer bestaan

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Indien de drempelvrees voor theater reeds groot was, zal die via een dergelijk ingewikkeld systeem, dat tegen elke historische fundering van de subsidiëring ingaat, wel tot een fobie zijn uitgegroeid

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Het probleem is hier niet hoe de groepen te erkennen, maar hoe ze van de subsidielij sten te schrappen indien nodig: "les subventions ne peuvent pas être un abonnement, ne peuvent pas être encore une

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
De Grauwe: "Indien, bij voorbeeld, de bevolking van oordeel is dat België een opera nodig heeft, dan moet die opera er zijn...Indien de meerderheid dit echter niet zou wensen, dan is er geen reden meer dat de overheid deze kunstvorm zou subsidiëren...Indien de staat, door geen steun meer te bieden, de omheiningen van dit reservaat zou neerhalen, lijkt een afglijden naar een nog veel groter "artistiek deficit" onvermijdelijk


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK