Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


54 document(en) met "RAT" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne • DE WONDERE WERKEN VAN POMA EN CO
voorstellen van de RAT toegekend bij besluit van minister Poma (in miljoen fr

Nr. 6, Maart 1984 • Inhoudstafel
De gebroken vrouw, Mama, Honger, De rat, De vrije madam, enzovoort, enzovoort

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
de honger die daar eventueel mee gepaard gaat; of nog de zedenschets De Raadsheren van Nevele (Arca); of de twee gekken in De Fetisjist (Controverse) en De Rat (Mark Bober); en ook nog Welbespraakt en

Nr. 7, Juli 1984 • Paul De Bruyne • De nieuwe raad van advies
De overeenkomsten met de vorige RAT zijn groter dan vermoed...Precies om die openbaarheid mee te helpen ontstaan wou Etcetera van elk lid van de RAT weten wat de hoofdlijnen van zijn handelen in de RAT zouden zijn...Om dan de discussies in de RAT op hun onpartijdigheid en 'liefde voor het theater' te kunnen beoordelen

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • NACHTELIJKE BEZOEKERS
Probeer maar eens binnen te geraken; als een rat langs het keldergat of langs de schoorsteen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Blindenstraat 20, 03/234.21.73) Antwerps Amusementstheater Startte in 1983 met De Rat van Alex Van Haecke ; willen 'volkstheater met inhoud' brengen naar het voorbeeld van het Gents

Nr. 7, Juli 1984 • Inhoudstafel
Hoe het advies van de RAT er uitziet is ook niet geweten...Grosso modo heeft de RAT de structuur van het decreet in stand gehouden...Echt werk van de RAT wordt pas tegen het seizoen '85-'86 in het vooruitzicht gesteld

Nr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
het tandengeknars-- ontstond vooral toen bekend werd dat de RAT beoordelingscategorieën had bedacht en daaraan financiële consequenties had vastgeknoopt: 'ongustig', 'neutraal' en 'gunstig'. Voor de...Bij dit alles stonden de RAT steeds de eigen doelstellingen van de betrokken instelling voor ogen; in functie daarvan was de redenering voor A-gezelschappen anders dan b.v...De RAT is zich daar volgens zijn voorzitter, Piet Jaspaert, van bewust: de RAT moest zich thans noodgedwongen beperken tot het 'horen' van de gezelschappen via hun dossiers; in de toekomst wil hij ook

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
Maar precies in die waardering is de logica ver te zoeken, en 'redelijkerwijs' niet te achterhalen, zeker niet als blijkt dat de RAT-leden omtrent die criteria een strikt stilzwijgen hebben...groot zal zijn, is de Mannen van den Dam, dat erg negatief beoordeeld werd door de RAT ('ongustig cum laude'). Het voorbije seizoen speelden zij het verdeeld onthaalde Gat in kop (W. Deichsel), een...Boon en Hugo Meert (ondervoorzitter van de RAT, sic) in Bree -- plooien zij zich keurig naar het RAT-axioma dat eigen Nederlandstalig werk wordt beloond -- alsof het Vlaamse idioom een toneeltekst

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
te vertellen dat de RAT een(voorwaardelijk) gunstig oordeel over hun dossier had geformuleerd: deze gezelschappen zouden alle vier op subsidiëring voor 1985-1986 mogen rekenen...Deze inspanningen veegt de RAT van de tafel, door te betreuren dat "deze benadering meteen het verdwijnen van de specifieke jeugdtheater-opdracht betekent". Hield de RAT deze stok achter de deur om de...Ten slotte komt de RAT tot zijn eigenlijke aanbeveling: "De RAT beveelt de Minister daarom aan bij de Brusselse instanties de nodige stappen aan te wenden om binnen een geschikte theaterinfrastructuur

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
Terwijl de Raad van Advies voor Toneel (RAT) zich bezighoudt met kleine verschuivingen van kleine sommen binnen het theaterdecreet, worden de meeste grote sommen geïnvesteerd in een repertoiretheater...maar op een zetel in de RAT aanspraak te kunnen maken (cfr

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Voorpagina Document RAT Redactie Pol Arias, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries Marianne Van Kerkhoven...22 Raad van Advies De RAT maakt werk van de hervorming van het theaterdecreet

Nr. 11, Juni 1985 • Jaargang 3, nummer 11, juni 1985 TIJDSCHRIFT...
EXCLUSIEF DE RAPPORTEN VAN DE RAT

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Na de opheffing van het Brialmonttheater, waar hij als ondervoorzitter van de RAT mee verantwoordelijk voor is, gaat hij in een recensie over Brialmonts recentste produktie nog eens flink natrappen...Als ondervoorzitter van de RAT, als PVV-lid, als journalist of als toekomstig voorzitter van een nieuwe jeugdtheatergroep ? Heel curieus is ook de manier waarop het Cultureel Centrum van...Nora, een poppenhuis (ARCA) Repliek BKT - Brialmont Uit het artikel over de RAT kan worden afgeleid dat het BKT samenwerking of fusie met het Brialmont

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Er werd ook duidelijk een relatie gelegd naar het oordeel dat vorig jaar door de RAT werd uitgesproken en naar het effect dat de RAT al dan niet heeft menen te kunnen vaststellen...Turnhout a) De RAT adviseert om KNS, KVS, NTG en KJT tc erkennen als A-gezelschap : KNS - Antwerpen De RAT is ontgoocheld over een pro grammat ie zonder eigen profiel...Mannen van den Dam, Mortsel - De RAT stelt vast dat er een samenwerkingsverband is met het Gezelschap van de Witte Kraai en vraagt zich af of men best niet zou fusioneren

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Evaluatiecriteria van de RAT Hebben de gesubsidieerde theaters bij het samenstellen van hun repertoire rekening gehouden met de evaluatiecriteria van de Raad van Advies voor de Toneelkunst...RAT)? De programmatie is één van die criteria, maar de RAT zelf lijkt in de toepassing ervan niet helemaal berekenbaar: willekeurige samenraapsels onthaalde hij niet goed, maar consequent doordachte risico...De nieuwe directeurs van door minister Poma op instigatie van de RAT zwaar vermaande gezelschappen gaan omzichtig te werk

Nr. 12, Januari 1985 • Inhoudstafel
Ook Poma's belofte het theaterdecreet te laten herzien door de Raad van Advies voor Toneel (RAT) stemt hoopvol, hoewel het nog de vraag is hoe dat zal gebeuren...De RAT weet het zelf ook niet goed en vraagt alvast raad aan iedereen die wil...Geen rat die het ziet of er wat aan doet

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Hoe dat moet gebeuren, weet niemand goed, ook deze RAT niet

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Iedereen van de RAT die belangen had, hetzij van nabij, hetzij van verre in een of ander theater, heeft dat theater geldelijk bevoordeeld...Leden van de RAT worden door andere gezelschappen gevraagd een regie te doen of een stuk voor hen te schrijven...Meer zelfs, niemand van de RAT heeft dit seizoen 1 produktie van het NVT gezien

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
die eerste jaren na het in voege treden van het decreet, werden door minister De Backer op advies van de toenmalige RAT met gulle hand ongeveer alle beschikbare middelen uitgedeeld...Het theaterbeleid bevrijden van alle beperkende reglementeringen -beroepskaarten inbegrepen - vergroot uiteraard het gewicht van het waardeoordeel van de RAT...Een RAT die hierin op compleet willekeurige wijze of vanuit andere dan beleids-artistieke motieven te werk zou gaan, keldert al meteen de vooropgezette bedoelingen


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK