Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


160 document(en) met "Vlaamse Raad" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Vorige zomer ontvingen acht Vlaamse beroepsgezelschappen van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, een brief waarin hun het volgende werd meegedeeld: "Ik sluit mij aan bij het door de Raad...Wij citeren de tweede helft van de brief; de eerste helft omschreef de criteria die de Raad van Advies voor de Toneelkunst (RAT) had gehanteerd (cf...Bovendien is het zeer de vraag of de vooropgestelde samenwerking niet tot een verschraling van het Vlaamse theaterleven in onze tweetalige hoofdstad zou leiden, waar alleen de hier genoemde

Nr. 10, April 1985 • Inhoudstafel
34 Joris Diels neemt in de geschiedenis van het Vlaamse (en het Nederlandse) theater een prominente plaats in. Hij was o.a...54 Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij kritak Vesaliusstraat 1 B-3000 Leuven Tel 016/23 12 64 In dit nummer ook nog Herexamens voor de Raad van Advies, pag...60 De kroniek van het Vlaamse theaterleven, pag

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
de geschiedenis van het Vlaams repertoiretheater is weer een beslissend en triestig hoofdstuk geschreven: onlangs werd bekend, dat de Raad van Beheer van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel...De politieke beslissing van de Raad van Beheer van de KVS houdt in dat elke kans om aan het repertoiretheater in Brussel en vandaar in het hele Vlaamse land een vernieuwende impuls te geven weer 'naar...opgericht door alle politieke fracties van de Provinciale Raad; in de Raad van Beheer vindt men de CVP-SP-vertegenwoordiging weer van de provinciale coalitie

Nr. 11, Juni 1985 • Inhoudstafel
Vooral de Vlaamse inbreng en de eigen creaties zorgden daarbij voor verrassingen...Acteren in Vlaanderen De geschiedenis van de Vlaamse acteur kenmerkt zich als de verovering van het lichaam...32 Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Koloniënstraat 3t BRUSSEL Notulen van de vergadei Aanwezig ; P. Jaspaert : voorzitter

Nr. 11, Juni 1985 • Jaargang 3, nummer 11, juni 1985 TIJDSCHRIFT...
10 ETCETERA LUC PHILIPS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Advies aan Gemeenschapsminister Poma betreff en de

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
aangebrande feministentaai) gesproken moet worden, dit voor Vlaamse acteurs niet haalbaar is. Men grijpt dan gemakkelijkheidshalve terug naar het vertrouwde paardemiddel: het dialect...Zoals de titel dit aangeeft en zoals de voorzitter van de Raad van Beheer van de Beursschouwburg, Karel An-thierens, in zijn inleiding stelt, is deze twintig jaar Beurs niet het werk van één man, maar...Terzijde De overlapping van beroepsbezigheden met het lidmaatschap van de Raad van Advies voor Toneel (de raad die de minister adviseert in verband met theaterzaken) geeft aanleiding tot

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Koloniënstraat 31 1000 BRUSSEL Notulen van de vergadering van 9 mei 1985 Aanwezig : P. Jaspaert : voorzitter...Toch heeft de Raad gemeend zijn eerste advies te moeten handhaven omdat voor geen enkel van deze vier gezelschappen een duidelijke en afdoende repliek kon gevonden worden voor het door de Raad...TOEKENNEN VAN EXTRA TOELAGEN VOOR VLAAMSE CREATIES Aangezien de RAT besloten heeft het NVT niet meer te erkennen wenst hij toch dat middelen voorbehouden worden voor de Vlaamse dramaturgie

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Helemaal schrijnend werd het wanneer ze intellectuelen moesten uitbeelden: Vlaamse acteurs komen dat slag mensen nooit tegen en kunnen zich dan ook nauwelijks inbeelden hoe in die kringen gesproken...Maar de Vlaamse acteur wordt opgeleid door Vlaamse acteurs, de doofheid wordt erfelijk, de saaie zegging wordt een merknaam...De stilte is niet psychologisch geladen, daar ze slechts een technische noodwendigheid is en dus een stukje dode tijd: Vlaamse opvoeringen hangen aan elkaar van dode tijden

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Shakespeare en de jonge Duitsers verdwijnen; een Spaanse golf rolt aan... Marijke Caris en Geert Opsomer zoeken naar lijnen in de programmatie van de Vlaamse theaters voor 1985-86...Een tekort waaraan het seizoen 1985-1986 ook weer dreigt te lijden, te oordelen naar de programmatie van de Vlaamse gezelschappen...Waar blijft dan de polemiek die het Vlaamse theater zozeer behoeft

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Het is verbluffend te zien hoe deze Vlaamse en Hollandse acteurs zich een métier hebben eigen gemaakt, dat aan onze toneeltraditie vreemd is. De inzet van iedereen is totaal, ook de acteurs bewegen...Het spektakel werd mogelijk dank zij het Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (Nederland), de Vlaamse Gemeenschap van België, de Gemeente Groningen, e.a...Alleen hebben we die avond veel fragmenten moeten slikken, en die waren van zo een kwaliteit dat men liever over de Kleren van de Keizer dan over een Vlaamse golf zou spreken

Nr. 12, Januari 1985 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Het theaterdecreet leek in 1975 het definitieve antwoord op een aantal verzuchtingen van de Vlaamse theaterwereld...huidige 'Vlaamse Raad', worden gewijzigd...en in het theaterdecreet beschikt zij niet over de beste verdeelsleutel, en in haar beleidsopties niet over de sterkste verbeeldingskracht . ., Wat het Vlaamse theater echter wel doet versmachten, zelfs

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
De grootse plannen van Hugo Claus vond de raad van beheer te experimenteel, te utopisch, met teveel risico's. Ten slotte verkoos men Walter Eysselinck boven Dré Poppe (twee theaterpractici uit ARCA...Vlaamse produktie (Teirlinck, Brulin, Van Vreckem). Bij de realisatie van dit repertoire wou Poppe nagaan welke regisseurs, met welke specifieke kwaliteiten best aansloten bij het gezelschap, wie wat...Dit algemeen gangbaar commercieel principe (resultaat wordt extra gehonoreerd) was echter een doorn in het oog van de NTG-raad van beheer die vanuit een bekrompen ambtenaarsmentaliteit blijkbaar niet

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
reeds deel uitmaakten van Globe - en twee Vlamingen - de regisseur Sam Bogaerts (Witte Kraai) en Paul De Bruyne, de eigenlijke artistieke leider, zoals die door de Raad van Bestuur van Globe werd aangesteld...Ik zou het idioot vinden om een half Vlaamse groep te maken in Eindhoven...Tegelijkertijd vind ik het wel aardig om hiermee tegen Vlaamse theatermakers te zeggen dat het eigenlijk niet kan, dat ze dit stuk nog niet gespeeld hebben

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Toneelspeelkunst en lid van de Raad van Beheer van de Vereniging van Vlaamse Toneelauteurs...Diezelfde heer heeft zich akkoord verklaard de H. van Peene-V. Miry-prijs van een belangrijke Vlaamse cultuurorganisatie toe te kennen aan ondergetekende voor het stimuleren binnen het NVT van de...Fatsoenlijke Vlaamse burgers niet in de mogelijkheid te stellen te weten wanneer precies en hoe beslissingen zullen genomen worden

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
Ook al is er binnen het Vlaamse theaterlandschap weinig doorstroming of bewust gewilde beïnvloeding, toch oefent het immobilisme van belangrijke steunpunten, zoals de repertoiregezelschappen, een...Vlaamse dramaturgie Binnen het theaterlandschap heeft de Vlaamse dramaturgie zich verzelfstandigd tot een hoofdstuk apart, terwijl ze waarschijnlijk het meest gebaat zou zijn bij een stevige...Indien men met een dergelijke politiek ontmoediging wil creëren, is dat wel het laatste wat het Vlaamse theater nodig heeft

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
En inmiddels hopen dat er eens een Vlaamse dramaturgie komt...Dat is dan weer dat beroemde Vlaamse minderwaardigheidscomplex om tezeggen: 'Hij treedt op in de Albert Hall...Van de raad van beheer of van de directie geen handdruk, geen felicitatie, geen bloemetje, niks

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Wat dan de overheid in paniek brengt "omdat er zoveel gezelschappen zijn waar het ministerie nooit van hoort en waar het ministerie nooit van wil horen, waar de Raad voor de Kunst niet over kan...Dit model is wel niet zomaar toe te passen op de Vlaamse situatie

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Op 13 mei organiseerde hetzelfde VTC een debatavond "Kunst en Beleid in Vlaanderen" waar prominenten van vijf Vlaamse partijen hun standpunten zouden verduidelijken...Annemie Neyts (PVV), Marc Galle (SP) en Luc Breyne (CVP) zijn allen lid van de Commissie voor Cultuur van de Vlaamse Raad; de laatste is daar zelfs voorzitter van...allemaal maatregelen die slechts tot één ding leiden: "een artistiek deficit". De juistheid van Baumols stellingen zien we in de praktijk: bij de eerste besnoeiingen in het Vlaamse theater

Nr. 14, Juli 1986 • Inhoudstafel
Interviews met Frans Ver-reyt, André Rutten, Deborah Jowitt, en een overzicht van Vlaamse theatertijdschriften sinds '45...24 René Verheezen Goede Vlaamse toneelauteurs kan je op een hand tellen...Op woensdag 4 juni werd in de Vlaamse Raad door de "Vlaamse premier" Gaston Geens - dus niet door de verantwoordelijke minister, Patrick Dewael - bekend gemaakt dat Theater Poëzien, BENT, Merkems

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Kuypers, werd ook een vlaamse tegenhanger bepleit...Belgische oplossingen zijn altijd gebouwd op drijfzand, zo ook hier moesten tussen de franstalige en Vlaamse afdeling en de reeds bestaande instituten compromissen worden gesloten die de school al bij...Zo werd aan het INSAS (het franstalige RITCS) een acteeropleiding toegevoegd, maar voor de vlaamse afdeling kon dat niet, want er was al de Studio Herman Teirlinck


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK