Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


182 document(en) met "Fictie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
De fictie, het valse realisme wordt in vraag gesteld en men begint een zoektocht naar meer authenticiteit, naar het ware realisme

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
De fictie, het valse realisme wordt in vraag gesteld en men begint een zoektocht naar meer authenticiteit, naar het ware realisme

Nr. 4, September 1983 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Callens • HET SAMENSPEL VAN TONEELGROEP GLOBE EN THE...
door een subtiel spel de traditionele, voorbijgestreefde toneelfunctie reveleert (de werkelijkheid is echt, theater is fictie) en met de ideologische functie verbindt (ideologie is historisch maar

Nr. 4, September 1983 • Johan Callens • De politiek van de verbeelding
door een subtiel spel de traditionele, voorbijgestreefde toneelfunctie reveleert (de werkelijkheid is echt, theater is fictie) en met de ideologische functie verbindt (ideologie is historisch maar

Nr. 5, Januari 1984 • Johan Thielemans, Pol Arias, Luk Van den... • K R O N I E K
Televisie kan theater brengen als fictie: een theatervoorstelling kan rechtstreeks weergegeven worden met of zonder medewerking van de theaterregisseur en aan een cineast of televisieregisseur kan

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Het grensgebied tussen realiteit en fictie Luk Van Brussel is, naar hij zelf zegt, niet beïnvloed door het drama van de jaren '70, waar hij, met name in Vera, vaak verwantschap mee vertoont...De kwellingen van Jeronimus, in de hele trilogie, hebben bovendien veel te maken met het grensgebied tussen realiteit en fictie, en met de subjectieve realiteitswaarde die aan 'reële' of imaginaire

Nr. 6, Maart 1984 • Johan Thielemans • Glittenberg, een geniaal scenograaf
en waken, en wier aanwezigheid (...) slechts allu-sief is." Ze zijn dus van bij hun verschijnen niets anders dan legendarische profielen, zuivere fictie

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Als Educatief Theater Antwerpen werd deze Fakkel-werking in 1977 als autonoom gezelschap erkend, een fictie die pas in 1983 rechtgetrokken werd

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
tussen buiten- en binnengebeuren, Eenmaal binnen zijn de grenzen tussen realiteit en fictie opgeheven...VIII.28 Hetzel Uw vermogen om feiten met fictie te kombineren, bevalt me

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Maar, en dat is eigen aan Brasch, zijn films en toneelstukken spelen zich voortdurend af op de wankele grens van realiteit en fictie, bewustzijn en onderbewustzijn...tijdloze dimensie van de droom, het onderbewustzijn, de fictie van het theaterspel

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
worden vermengd met eigen familiale herinneringen tot een onontwarbaar kluwen van waarheid en fictie

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • MUNTDOSSIER
Ik wens een echte discussie: ik wil nog altijd de redenen horen waarom men positieve gevoelens zo makkelijk onder het tapijt keert als louter fictie of inbeelding

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
De woorden van Teirlinck waren nog niet droog, of precies op de fictie van de onverdeelde identiteit en op de identificatie ervan door de speler kwamen de ontwikkelingen in de psychologie en de

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Realiteit versus fictie, illusie, magie, verbeelding

Nr. 13, April 1986 • Alex Mallems • Sam Shepard
Autobiografische fictie Het autobiografische element neemt een duidelijke plaats in in de familiedrama's van Sam Shepard: de vaderfiguur (Dodge in Buried Child of Weston in Curse

Nr. 13, April 1986 • Johan Callens • Sam Shepards verscheurde liefdes
Shepard verwerpt het uur en de overige omstandigheden als fictie...Hij wordt gefascineerd door grensgebieden waar tegengestelden botsen of vervagen: cultuur en natuur, mannelijk en vrouwelijk, liefde en haat, exogaam en endogaam, fictie of droom en werkelijkheid

Nr. 13, April 1986 • Frank Peeters • Jan Oskar de Gruyter 1885 -1929
kunnen, in zijn geest, niet meedoen aan een hulde die een mythe, een fictie in het leven wil roepen...die in de bestaande literatuur alom wordt gesuggereerd, een fictie is. Vooral waar het "klassiek" werk betreft, stellen we vast dat slechts een minderheid van het publiek deze voorstellingen apprecieert; een

Nr. 15, September 1986 • Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • K R O N I E K
Zijn huiskamer is zijn theater en omgekeerd; in The Chinese vloeien fictie en werkelijkheid dan ook voortdurend in elkaar...Doorheen die twee verhalen speelt op diverse niveaus een vermenging van fictie en werkelijkheid: de actrice en de regisseur zijn ook Peter Halasz en Agnes Santa die in New York trachten te overleven

Nr. 17, Maart 1987 • Klaas Tindemans • Maakt Sam Bogaerts theater uit leedvermaak?
De fictie van de zoon die Martha en George koesteren als mythische garantie van hun huwelijk, wordt reëel door de komst van Nick, de jongeman: de oedipale driehoek is volledig

Nr. 18, Juni 1987 • La Belle et la Bête
Een geheel van angstbeelden overigens, waarbij de grenzen tussen realiteit en fictie vervagen, op een heel spannende wijze: de ontzetting b.v


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK