Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


177 document(en) met "Lot" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Ro Theater: De Koopman van Venetië
Waar Shakespeare duidelijk aan de kant van de christenen stond (ondanks één humanistische monoloog), buigt men zich nu met sympathie over het lot van de joden: Olivier zorgde voor een

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
Hij weet hoezeer hij het lot tart; op het einde krijgt hij zijn verdiende loon en het stuk zijn verplichte moraal

Nr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Tasso Mijn lot is gehoorzamen en niet denken...Dat was van jongs af mijn lot, ik ben het nu gewoon...Wat een treurig lot komt hare hoogheid toe

Nr. 2, Maart 1983 • Jef De Roeck • Ruud Engelander: "Gelukkig hebben we rare theatergroepen."
Gelukkig hebben wij, door een speling van het lot, een aantal merkwaardige, rare theatergroepen, bijvoorbeeld de twee uit Hauser Orkater ontstane groepen

Nr. 2, Maart 1983 • Heiner Müller • DE OPDRACHT
Het lot gunt me niet eens in dienst te sterven, mijn zaak is een verloren zaak

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
NTG, dat gezien zijn A-kwalifikatie inderdaad ook totaal andere financiële en organisatorische problemen kent en door eigen vrije beslissingen als énige niet lot de vereniging toetrad

Nr. 5, Januari 1984 • Ritsaert ten Cate • Ritsaert ten Cate
Uiterst begaan met het lot van zijn land en met de mensheid in het algemeen

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
leest weer) Het lot heeft er anders over beslist, schreef de journalist verder

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Zelf zie ik heus wei in dat ik diep gezonken ben en wat het verschrikkelijkste is: mijn zelfrespekt ben ik verloren, maar ach, het moest zeker zo zijn, dat was mijn lot en het lot ontloop je niet, dat

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Verne Ik word misschien een goed schrijver, maar ik zal nooit anders dan een slecht advocaat zijn ! Pierre Toen zei ik bij mijzelf: als mij hetzelfde lot beschoren is als de eerste de beste...Verne Ik hoor niets behalve het suizen van de Nemo Dit leven van ellende is 't droevig lot dier jammervolle zielen die leefden zonder eer en zonder schande...Omen Wat zware last is het toch, meester, die hen zo luid en jammerlijk doet kermen ? Nemo Er is geen hoop voor dezen om te sterven; en zo verachtelijk is hun donker leven dat ieder ander lot hun

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
De opera zelf was een moeilijk lot beschoren

Nr. 9, Januari 1985 • Thomas Brasch • MERCEDES
bestaan zonder de firma en nemen gelijk van me af wat ze teruggegeven hebben Steeds maar weer Ik was toch al dood en vervolgens voor jouw rekening beroofd Welk lot zal mij nog beschoren zijn Gemaskerde

Nr. 9, Januari 1985 • Peter De Jonge, Klaas Tindemans • Elena's Aria
Invoeling en navertellen, totaliserende interpretaties en ook domheid waren al het lot van Elena's Aria (de titel verwijst naar een aria uit Verdi's/Vespri Siciliani, die mee als uitgangspunt van de

Nr. 9, Januari 1985 • Alexander Baervoets • SUR LE PONT D'AVIGNON
Dat is pas avant-garde ! Het is blijkbaar haar lot

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Mensen die aan Vonk, vuur en asse gewerkt hebben stellen vast dat dit project, dat het lot van 't Westquar-tier --zoals de streek heette-- in de 16de eeuw behandelt, niet per se minder direct moet

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
blijspelnonkel mijnheer de hoofdregisseur van het stadstheater dat graag wereldtheater zou spelen een familie-ergernis voor de Schrebers die lot de hoogste hemels adel behoren Sabine het is genoeg Daniël Paul een

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
de RAT er niet gerust in, dat het lot van het gezelschap wordt gekoppeld aan de aktiviteit van één regisseur

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
als inrichtende macht, lot een v.z.w

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
berustende element ontbreekt te veel: de ritmeester als rationeel denkend wetenschapper die inzicht verwerft, conclusies trekt en gelaten zijn lot aanvaardt waarop zijn dood dan logisch volgt

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
Tussen blinde haat, waarbij de oorlog een ongenuanceerde daad is, bij de Kauravas, en angst, bezorgdheid om het lot van de wereld, waarbij de oorlog noodlottig maar helaas onvermijdelijk is, bij de...verantwoorden over de onvoorspelbaarheden van zijn eigen epos, waarin verhaalsfiguren zich tot de verteller richten met vragen over de evolutie van hun lot, Le Mahabharata - foto Georges Méran...naar een meer algemene notie van lot en noodlot


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK