Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


43 document(en) met "gebruikelijk" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Sigrid Vinks • Klimmen, kruipen, wurmen, struikelen: Jürgen Gosch toont...
De lange witte kousen worden niet zoals gebruikelijk onder maar boven de kniebroek gedragen

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
Evenmin was het op dat ogenblik gebruikelijk om zich via de enscenering van de verwoording te distantiëren

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
categorie C zonder toename van middelen); hier werd dus alleen 6% index op de wedde toegekend maar geen verhoging van werkingsmiddelen naar 30% als nu gebruikelijk voor dc C-catcgorie

Nr. 12, Januari 1985 • Alexander Baervoets • KLAPSTUK 85
Waar de samenwerking choreograaf-componist een klassiek gegeven is, is die tussen choreograaf en scène-ontwerper minder gebruikelijk

Nr. 12, Januari 1985 • Redactie Etcetera • De RAT roept op, Etcetera antwoordt: DAN...
het één-week-stelsel (elke week een nieuw stuk) dat toen gebruikelijk was kwamen in één theater per jaar 25 à 30 stukken aan bod; ze werden trouwens netjes ingedeeld in 'Klassiek Toneel, Modern Toneel

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Daarna gaf hij me te drinken uit de kelk, in de gedaante en met de smaak die daarbij gebruikelijk zijn

Nr. 13, April 1986 • Werner Van den Mooter • Werner Van den Mooter
Zoals gebruikelijk was echter van de zangers zo goed als elke tweeëndertigste feilloos te horen, van het gezongen woord daarentegen niet één syllabe te verstaan

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Ik heb die statuten getekend omdat het nu eenmaal gebruikelijk is, maar daar moet over gesproken worden, want ze zijn alvast niet meer conform aan het decreet

Nr. 16, Januari 1987 • Klaas Tindemans • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Er is misschien maar één rol in het toneelrepertoire, waarvan de vertolker, goed of slecht, een ovatie uitlokt die anders slechts gebruikelijk is voor de operadiva: Hamlet

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
Je krijgt de tijd niet meer om dingen te ontwikkelen". Er lijken in het functioneren van het Nederlandse theater mechanismen op te duiken die reeds lang gebruikelijk zijn in de plastische kunst: de

Nr. 21-22, Mei 1988 • Jef De Roeck • Afscheid van verleden en toekomst
anderzijds veel kleiner uitvalt dan gebruikelijk was in het theater dat daaraan voorafgang

Nr. 21-22, Mei 1988 • Marianne Van Kerkhoven • Bijna een jaar Toneelgroep Amsterdam
Het mag nooit enkel naar zich zelf verwijzen in een vorm waarin dat gebruikelijk is, want dat is een functie die theater niet meer hoort te hebben in deze tijd

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Het register is zoals gebruikelijk geordend volgens de subsidiestelsels waaronder de verschillende gezelschappen ressorteren

Nr. 23, September 1988 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
Nu kent u toch wel genoeg elementaire chemie om te weten dat, wanneer u zoiets doet, het ene uitdooft en het andere verdampt Kijk; vóór de theaterscène zit gebruikelijk een doek...Vóór de televisie zit gebruikelijk een scherm

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
Hertog En ging hij zoals gebruikelijk te paard een ritje maken

Nr. 27, September 1989 • Luk Van den Dries • DE SCHOONHEID VAN EEN GESPANNEN KABEL
Het is dan een glazen wand geworden die witgekalkt wordt, zoals gebruikelijk in Spanje

Nr. 27, September 1989 • Stephan Moens • DOSSIER VLAAMSE OPERA
Goran Jarvefelt, Rudolf Werthen dirigeert) en één keer Tsjaikovsky (Jevgenij Onegin ; nog eens Werthen, en Adolf Dresen als regisseur). Zoals ook in de Munt gebruikelijk, één creatie : Das Glas im Kopfwird

Nr. 29, Maart 1990 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
90 dat men, zoals gebruikelijk, nu maar snel het exil naar Nederland in moet sturen als men niet het gevaar wil lopen dat Vlaanderen nog eens één behoorlijk 'ensemble' krijgt

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven • De kringen naar binnen
Dit gedicht zegt dat er naast datgene wat wij gebruikelijk met de naam liefde aanduiden nog zoveel andere gevoelsschakeringen kunnen bestaan; dat de werkelijkheid binnen in ons én om ons heen veel

Nr. 34, Juni 1991 • Gunther Sergooris, Theo Van Rompay • De kijk op opera veranderen
Duitsland is het zeer gebruikelijk dat de studio's van operahuizen hun eigen produkties maken, met zeer wisselvallig resultaat


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK