Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


21 document(en) met "gemeenschapsminister" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Jef De Roeck • De correctieven van de Raad van Advies...
wekten verbazing en, bij sommigen, tandengeknars: de Vlaamse Regering had zich op voorstel van Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, "grotendeels geschaard achter de Raad van Advies voor

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Vorige zomer ontvingen acht Vlaamse beroepsgezelschappen van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Karel Poma, een brief waarin hun het volgende werd meegedeeld: "Ik sluit mij aan bij het door de Raad

Nr. 11, Juni 1985 • Jaargang 3, nummer 11, juni 1985 TIJDSCHRIFT...
10 ETCETERA LUC PHILIPS Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Advies aan Gemeenschapsminister Poma betreff en de

Nr. 11, Juni 1985 • RAAD VAN ADVIES
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 9 mei 1985 Advies aan Gemeenschapsminister Poma betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepsgezelschappen voor het toneelseizoen 1985-1986

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
17 van 9 mei 1985 aangaande alle theaters aan gemeenschapsminister Poma is een aanfluiting van elke morele en artistieke verantwoorde deskundigheid: ongefundeerd, contradictorisch, inconsequent

Nr. 13, April 1986 • Wim De Mont • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Gemeenschapsminister van cultuur Patrick Dewael, nog volop ondergedoken in zijn zelfopgelegde studieperiode, vaardigde twee medewerkers af: Johan Huys (adviseur Schone Kunsten) en Eddy Frans (adjunct

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Overheid versus private financiering", temeer daar als eerste referaathouder het woord werd gevoerd door Patrick Dewael, Gemeenschapsminister van Cultuur

Nr. 17, Maart 1987 • Christel Op de Beeck • Eerste festival zindert na
elk geval zijn de niet-ingeloste verwachtingen bij de toespraak van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, nog niet verteerd

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
een mededeling van het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, heette het dat "principiële aandacht blijft uitgaan naar vernieuwende aspecten in het theateraanbod

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Zij adviseert de Gemeenschapsminister van Cultuur

Nr. 23, September 1988 • Gunther Sergooris • Opera in Vlaanderen: a never ending story?
Op woensdag 22 juli 1988 ondertekenden de Gemeenschapsminister van Cultuur, Patrick Dewael, de burgemeester van Antwerpen, Bob Cools, en de schepen voor Cultuur van de stad Gent, Georges Bracke, de

Nr. 25, Maart 1989 • Walter Moens • Schetsen voor een Vlaamse theateridentiteit
een recente, overigens door een Brusselaar opgestelde nota van gemeenschapsminister Dewael komt men tot de verbijsterende vaststelling dat de Vlaamse Gemeenschap per jaar één miljard investeert

Nr. 26, Juni 1989 • Johan Thielemans, Werner Strouven, Geert Sels, Alexander... • KR O N I E K
Wij willen wel wijzen op een lacune in uw berichtgeving over de "beleidsmakers". De Nederlandse Cultuurcommissie heeft herhaalde malen officiële adviezen gegeven aan de Gemeenschapsminister voor

Nr. 26, Juni 1989 • Klaas Tindemans • Voorstel en ontwerp van theaterdecreet
Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael van zijn kant, diende bij de Vlaamse Executieve een podiumkunstendecreet in. Klaas Tindemans legt beide voorstellen naast elkaar

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Maurice Béjart die in 1988 de Munt verliet en in Lausanne een eigen balletgroep oprichtte, werd door de franstalige gemeenschapsminister van onderwijs en wetenschap Yvan Ylieff benaderd om terug te

Nr. 32, December 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Paul Corthouts • "...en het woord beleid wordt altijd het...
Het valt af te wachten hoe het kabinet van de Gemeenschapsminister van Cultuur op het advies van de Raad zal reageren

Nr. 33, Maart 1991 • Paul Corthouts • Decreten voor Podiumkunsten en Hoger Kunstonderwijs hangende
Eind januari 1991 legde de Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael voor de derde keer zijn 'ontwerp van decreet houdende regeling van de subsidiëring voor de werking en de infrastructuur van...deze versie werden door de Gemeenschapsminister ingrijpende veranderingen aangebracht, dit in een poging de bezwaren die de Raad van State in haar advies van 22 oktober 1990 geopperd had, op te vangen...de 'Memorie van Toelichting'' wijst de Gemeenschapsminister er op dat de Raad van State hiertegen geen enkel bezwaar formuleerde

Nr. 35, September 1991 • Paul Corthouts, Cecilia De Moor • Le nouveau beaujolais est arrivé!
tekst die in januari van dit jaar door de Gemeenschapsminister van Cultuur aan de Vlaamse Executieve werd voorgelegd...Het decreetontwerp van de hand van Gemeenschapsminister van Cultuur Patrick Dewael werd immers sterk in vraag gesteld door de CVP-fractie in de Executieve...Enkele voorbeelden ter verduidelijking (als referentie geldt de tekst, die eind januari '91 door de Gemeenschapsminister van Cultuur aan de Vlaamse Executieve werd voorgelegd (1)). In een

Nr. 40, Februari 1993 • Stef Ampe • Arm Brussel
de Gemeenschapsminister van Cultuur, beklemtoond dat het dossier voor hem een absolute prioriteit vormt

Nr. 44, Februari 1994 • Cecilia De Moor • Kunst en recht: kan het ene zonder...
Van september 1991 tot september 1992 werden, met de steun van de Franse gemeenschapsminister van cultuur, een reeks ronde-tafelgesprekken georganiseerd waarin kunstenaars, organisatoren, ambtenaren...De huidige Franse gemeenschapsminister van cultuur, Eric Tomas, stelde in september 1993 het eindrapport van deze besprekingen voor...een persmededeling verklaart de Vlaamse gemeenschapsminister van cultuur, Hugo Weckx, dat ook hij als pleitbezorger wil fungeren voor de kunstenaars en werk wil maken van een aangepast statuut


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK